Strona główna¦roda, 5 paĽdziernika 2016, godz. 11:00
Aula Uniwersytetu ¦l±skiego w Cieszynie
NOWE KIERUNKI
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Produkcja i kreacja muzyczna
Dyrygentura orkiestr dętych i big bandówTelewizja internetowa U¦
Przegl±d twórczo¶ci studentów "A Rt+ 2016"
Studencki serwis rozwoju "Więc jestem!"
Portal U¦ "Przystanek nauka"
Samorz±d Studencki U¦
Biuro karier U¦
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
YouTubeEdu

KONCERT ZALICZENIOWY
zespołu wokalnego EA III/3
20 czerwca 2016KONCERT PROMOCYJNY
w sali koncertowej Artystycznej Szkoły Podstawowej im. Pawła Kalety
w Czeskim Cieszynie.
1 czerwca 2016IX CIESZYŃSKA NOC MUZEÓW
Koncerty w wykonaniu pracowników i studentów Instytutu Muzyki
20 maja 2016CIESZYŃSKA WIOSNA MUZYCZNA 2016
11 maja 2016"IN TERRA PAX"
Harmonia i Ad libitum koncertuj± w Gruzji i Armenii
29 kwietnia 2016Studentka Magdalena Podeszwa
otrzymała wyróżnienie na XIII Międzynarodowym Konkursie Interpretacyjnym
w Rużomberoku (©tudentská umelecká činnos» - ©UČ).
12-13 kwietnia 2016Koncerty promocyjne w Bielsku-Białej
Studenci II roku EA promowali Instytut Muzyki w szkołach Bielska-Białej.
Marzec, kwiecień 2016"HITS AND GOSPELS"
Koncert w ramach Konferencji Naukowej w Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych U¦ w Katowicach

Chór Kameralny Instytutu Muzyki "A piacere" i Zespół wokalny Bartosza Ja¶kowskiego, Martyna Kwolek, Magda Grzegorzek, Marlena Zaj±c, Bartosz Ja¶kowski

Konferansjer w języku angielskim - Marlena Zaj±c,
piano - Karol Pyka, Bartosz Ja¶kowski,
opieka artystyczna solistów i Zespołu wokalnego - Bartosz Ja¶kowski
dyrygent - Danuta Zoń-Ciuk
11 marca 2016, Katowice, Sala konferencyjna CINiBAV Akademickie Kolędowe Ostatki 2016
31 stycznia 2016, Ko¶ciół Miłosierdzia Bożego w Cieszynie KalembicachCiemn± noc±...
Kolędy i pastorałki w wykonaniu studentów Instytutu Muzyki
Cieszyn, 27 i 28 stycznia 2016Koncert kameralny
Agnieszka Kopińska - fortepian, Piotr Kopiński - fortepian,
Mateusz Tomaszewski - waltornia, Kinga Tomaszewska - skrzypce.
Cieszyn, 27 stycznia 2016Recital fortepianowy Anny Lipiak
Cieszyn, 25 stycznia 2016