Nasz Instytut

Ogłoszenia, zaproszenia,
informacje

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Śp. Profesora Józefa Świdra

22 maja 20142 grudnia 2013 r. oficjalnie uruchomiono internetową muzyczną kolekcję poświęconą Witoldowi Lutosławskiemu, Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu oraz Krzysztofowi Pendereckiemu.
Serwis przygotowany i uruchomiony został przez Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) pod adresem:

http://www.trzejkompozytorzy.pl/ (wersja polskojęzyczna)
oraz
http://www.threecomposers.pl/ (wersja anglojęzyczna).

Projekt został zrealizowany dzięki współpracy m.in. z Instytutem Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przede wszystkim
z dr Agnieszką Kopińską, znakomitą pianistką i kameralistką.


Dokładny opis projektu
Jak korzystać z serwisu