Nasz Instytut

Ogłoszenia, zaproszenia,
informacje

2 grudnia 2013 r. oficjalnie uruchomiono internetową muzyczną kolekcję poświęconą Witoldowi Lutosławskiemu, Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu oraz Krzysztofowi Pendereckiemu.
Serwis przygotowany i uruchomiony został przez Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) pod adresem:

http://www.trzejkompozytorzy.pl/ (wersja polskojęzyczna)
oraz
http://www.threecomposers.pl/ (wersja anglojęzyczna).

Projekt został zrealizowany dzięki współpracy m.in. z Instytutem Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przede wszystkim
z dr Agnieszką Kopińską, znakomitą pianistką i kameralistką.

Utwory Witolda Lutosławskiego w wykonaniu Agnieszki Kopińskiej.
Dokładny opis projektu
Jak korzystać z serwisu