Nauka i muzyka » Koncerty

Wykonane Utwory Fryderyka Chopina
Nocturn cis-moll op. pośm.
Nocturn As-dur op. 32
Życzenie op. 74 nr 1
Śliczny chłopiec op. 74 nr 8
Wojak, słowa S. Witwicki op. 74 nr 10
Mazurek a-moll op.7 nr 2, (transkrypcja Henryka Waghaltera)
Mazurek C-dur op.33 nr. 3, (transkrypcja Augusta Franchomme)
Mazurek a-moll op.67 nr 4, (transkrypcja Aleksandera Abrachamowicza Krejna)
Walc F-dur op.34 nr 3
Walc a-moll op.34 nr 2, (transkrypcja Karla Dawydowa)
Preludium a-moll op.28 nr 2
Preludium e-moll op.28 nr 4, (transkrypcja preludiów Kazimierza Michalika)
Preludium A-dur op. 28 nr 7, (transkrypcja Henryka Waghaltera)
Bolero a-moll op. 19
Wojak, op. 74 nr 10 słowa S. Witwicki
Hulanka, op. 74 nr słowa S. Witwicki
4 Mazurki op. 24
Scherzo cis-moll op. 39 nr 3 Wiosna, op. 74 nr 2 słowa S. Witwicki
Piosnka litewska, op. 74 nr 16 słowa L. Osiński
Życzenie op. 74 nr 1
Śliczny chłopiec op. 74 nr 8
Etiuda op.10 nr 3 („Ojczyzno Ty ma” oprac. J. Tiumiejew, tekst W. Balland)
Preludium A-dur op. 29 nr 7
Polonez A-dur op. 40 nr 1
Impromptu As –dur op. 26
Scherzo b-moll op. 31
Sonata g-moll na fortepian i wiolonczelę op. 65 cz. II Scherzo
Etiuda E dur op. 10 nr 3
Scherzo h–moll op 20
Preludium c-moll op. 28
Preludium B-dur op. 28
Preludium g-moll op. 28
Preludium F-dur op. 28
Preludium d-moll op. 28
Wykład: Chopin – tematy, inspiracje
Polonez op. 40 nr 1
Polonez c–moll op. 40 nr 2
Marche funèbre z Sonaty b-moll op. 35, (transkrypcja Henryka Waghaltera)
Preludium h-moll op. 28 nr 6, (transkrypcja Georga Goltermanna)
Życzenie (transkrypcja Mariana Międlara)
Hulanka (transkrypcja Mariana Międlara)
Nocturn cis–moll op. pośm.
Mazurki op. 68 C-dur, a-moll , F-dur, f-moll
Walc As-dur op. 69
Nocturn H-dur op. 32 nr 1
Nokturn cis–moll op. 27 nr 1
Ballada As–dur op. 47
Preludium e–moll op. 28
Preludium Des–dur op. 28 nr 15
Nocturn As–Dur op.
Walc Des–dur op. 64
Preludia op. 28
Walc As-dur op. 69
Życzenie (transkrypcja Mariana Międlara)
Hulanka (transkrypcja Mariana Międlara)
Bolero a-moll op. 19
Nocturn H–dur op. 32 nr 1
Polonez c–moll op. 40 nr 2
Improwizacje fortepianowe na tematy chopinowskie
Nocturn As–Dur op. 32
Walc As- dur op. 69
Walc Des–dur op. 64
Preludia op. 28
Preludium h- moll op. 28 nr 6 (transkrypcja Georg Goltermann) Polonez op. 40 nr 1
4 Mazurki op. 24
Wojak op. 74 nr 10 słowa S. Witwicki
Hulanka op. 74 nr słowa S. Witwicki
Impromptu As–dur op. 26
Etiuda E–dur op. 10 nr 3
Wiosna, op. 74 nr 2 słowa S. Witwicki
Pieśń litewska op. 74 nr 16 słowa L. Osiński
Scherzo b–moll op. 31