Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Urszula Mizia
Nurt mimetyczny
w literaturze wiolonczelowej

w kontekście historii, budowy
instrumentu, ikonografii oraz
wykonawstwa wiolonczelowegoDołączona płyta CD:
Urszula Mizia
Transkrypcje koncertowe na wiolonczelęOficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANT Cieszyn,
Uniwersytet Śląski Katowice 2012, ss. 212
ISBN: 978-83-932942-1-3

Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ