Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Anna Szostak
Musica figurata ad usum publicum

Krzysztof Baculewski - twórczość
chóralna w kontekście praktyki
wykonawczejWydawca: Studio Noa,
Uniwersytet Śląski Katowice 2012, ss. 140
ISBN: 978-83-60071-48-9


[...] Praca ta jest teoretycznym dopełnieniem płyty Krzysztof Baculewski. Choral Works, nagrywanej przez zespół "Camerata Silesia" przy współudziale organisty Tomasza Orlowa oraz zespołu instrumentów barokowych "Concerto Polacco" wraz z Markiem Toporowskim przy klawesynie, pod moją dyrekcją. Przygotowanie i poprowadzenie od pulpitu dyrygenckiego nagrania oraz późniejsza analiza materiału podczas montażu w sposób naturalny kreślą kontekst tego opracowania, jakim jest interpretacja i praktyka wykonawcza z pozycji dyrygenta chóru. Sądzę, że wiele zamieszczonych tu uwag ma charakter uniwersalny i może stanowić inspirację dla artystów zajmujących się nie tylko twórczością bohatera tej pracy, ale w ogóle muzyką chóralną.
Tytuł książki Musica figurata ad usum publicum, będący parafrazą tytułu eseju kompozytora, oddaje ideę jego twórczości, której bogactwo i kunsztowność środków wyrazu, wielość i zmienność inspiracji stanowią cechę immanentną. Sądzę, że dorobek kompozytorski Krzysztofa Baculewskiego jest wartościowy i oryginalny, a wciąż jeszcze zbyt mało znany i doceniony. Wskazanie ad usum publicum już w tytule określa intencję tej pracy - upowszechnienie jego twórczości [...]
Wstęp
Anna Szostak


Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ