Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Muzyka religijna
między epokami i kulturami.
Tom 3.
Red. Bogumiła Mika, Krystyna Turek


Wydawnictwo UŚ, Katowice 2012, ss. 152
ISBN 978-83-226-2048-9
ISSN 0208-6336Trzeci tom publikacji zbiorowej Muzyka religijna stanowi przede wszystkim świadectwo rozmaitych badań nad sferą sacrum, sferą religijności, sferą inspiracji duchowych, badań prowadzonych w obrębie „sztuki dźwięku”. Autorami zamieszczonych artykułów są polscy muzykolodzy, etnomuzykolodzy i teoretycy muzyki. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. twórczość o. Amanda Ivanschiza, muzyka Tadeusza Kasserna, Karlheinza Stockhausena i Krzysztofa Pendereckiego. Ukazano również aspekty działalności muzycznej parafii bielsko-żywieckich oraz dziedzictwo muzyczne braci czeskich w Zelowie.
Książka z pewnością zainteresuje wszystkich tych, którzy poszukują sygnałów religijności w muzyce, ale także osoby szukające informacji na temat tego, co w muzyce lokalnej – na Śląsku (Górnym i Cieszyńskim) i w regionie bielsko-żywieckim.

Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ

Również Tom II oraz Tom I