Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Magdalena Szyndler
Folklor pieśniowy Zaolzia

Uwarunkowania, typologia, funkcje


Wydawnictwo UŚ, Katowice 2011, ss. 240
ISBN: 978-83-226-1930-8

Celem prezentowanej pracy jest ukazanie zaolziańskiej kultury muzycznej na tle śląsko-cieszyńskiej kultury od czasów dawnych aż po lata współczesne. Podjęto kwestie związane z kształtem kultury muzycznej Śląska Cieszyńskiego w przeszłości i obecnie, poruszono problematykę związków, podobieństw i różnic w repertuarze pieśniowym, określono specyfikę cieszyńskiej pieśni ludowej w świetle analizy muzycznej i wybranych zagadnień tekstu słownego (autorka pracy korzysta z wyników badań terenowych przeprowadzonych w latach 2001–2005, podczas których uzyskała materiał źródłowy).
Folklor w niniejszej pracy zaprezentowano z punktu widzenia historycznego i całościowego (ogólny stan kultury muzycznej, instytucje, organizacje, szkolnictwo muzyczne, chóry i inne zespoły muzyczne), ze szczególnym uwzględnieniem śpiewactwa na ziemi cieszyńskiej.


Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ