Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Jan Sztwiertnia
SAŁASZNICY
Red. Piotr Cirbus, Hubert Miśka.

Opera ludowa w dwóch aktach
do libretta Ferdynanda Dyrny


Głosy z fortepianemWydanie jubileuszowe w 100-lecie urodzin kompozytora


Redaktor serii Muzyka:
Krystyna Turek

Opracowanie materiałów i redakcja tekstu nutowego:
Piotr Cirbus
Hubert Miśka

Współpraca redakcyjna:
Małgorzata Hussar

Opracowanie graficzne:
Hanna Gawlas

Recenzent:
Feliks Widera

Oficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANTCieszyn,
Uniwersytet Śląski Katowice 2011, ss. 112
ISMN: 979-0-9013382-0-3Prezentowane wydawnictwo stanowi kontynuację prac badawczych nad twórczością Jana Sztwiertni, jakie prowadzone są od szeregu lat w cieszyńskim Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach programów naukowych.
Materiał przygotowany został w oparciu o zachowane szkice kompozytora w wersji na głosy i fortepian. Rękopisy te nie stanowią typowego wyciągu fortepianowego, chociaż często są tak nazywane w pojawiających się spisach utworów kompozytora. Przypuszczać należy, iż były raczej pierwotnym zapisem pomysłów poszczególnych fragmentów śpiewanych dzieła. Dopiero praca nad partyturą albo utwierdzała Sztwiertnię w przekonaniu o właściwym doborze melodycznym, harmonicznym i tekstowym poszczególnych części, albo dokonywał w nich zmian. W większości przypadków są to różnice niewielkie, ale w porównaniu z notacją orkiestrową pojawia się także kilka zupełnie nowych wersji niektórych pieśni.
Przygotowany zbiór ma więc znaczenie dokumentacyjno-historyczne. Może także posłużyć jako materiał do koncertowych prezentacji.


Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ