Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Anna Miech
Synergia w grze kameralnej

w aspekcie pianistycznych środków
wykonawczych


na przykładzie wybranych utworów kameralnych
Carla Marii von Webera, Gabriela Fauré
i Dymitra Szostakowicza


Dołączony dwupłytowy album CD

Wydawnictwo scriptum Kraków,
Uniwersytet Śląski Katowice 2011, ss. 142
ISBN: 978-83-60163-65-8Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ