Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Wartości w muzyce. T. 3:
Zarys współczesnych kierunków
badań nad wartościami w muzyce.
Red. Jadwiga Uchyła-Zroski


Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010, ss. 316
ISBN: 978-83-226-1939-1

Podjęte w tym tomie tematy są odzwierciedleniem współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce. Autorami tekstów są czynni nauczyciele akademiccy, artyści, dyrygenci, muzykolodzy, etnomuzykolodzy, pedagodzy rożnych dyscyplin naukowych bezpośrednio lub pośrednio związanych z muzyką. Podjęte przez autorów niniejszej publikacji rozważania naukowo-badawcze ukazują wieloaspektowe i wielotorowe podejścia metodologiczne, przez co przybliżają nam obraz aktualnie realizowanych kierunków badan w Polsce, a zwłaszcza w naukowym środowisku cieszyńskim. Na treść tomu składa się opis i prezentacja wyników badań nad wartościami w dyskursie filozoficznym, muzykologicznym, instrumentalnym, artystyczno-wykonawczym, pedagogicznym i terapeutycznym.

Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ

Również
Tom 2: Wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej.
Tom 1: Studium monograficzne.