Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Wartości w muzyce. T. 4:
Muzyka w środowisku społecznym.
Red. Jadwiga Uchyła-Zroski


Wydawnictwo UŚ, Katowice 2012, ss. 440
ISBN: 978-83-226-2103-5

Tom czwarty składa się z trzech części.
Część I:
Rozprawy teoretyczne. Artystyczne i społeczne uwarunkowania kultury muzycznej. Zawiera dziesięć tekstów, począwszy od rozważań muzykologicznych, przez biografie współczesnych kompozytorów, monografie instytucji muzycznych, aż po opis roli amatorskich stowarzyszeń chóralnych działających na Górnym Śląsku, Śląsku Cieszyńskim i Zaolziu.
Część II:
Praktyka wykonawcza w teorii i działaniach artystycznych. Ukazuje różne techniki wykonawcze, odtwórczo-twórcze instrumentalistów, dyrygentów, prezentacje artystyczne zespołów chóralnych oraz zbiory pieśni i tańców ludowych polskich i zagranicznych. Tu znalazło się dziesięć tekstów autorskich.
Część III:
Sztuka w szkolnej edukacji i życiu człowieka. Ukazuje edukacyjną, wychowawczą i terapeutyczną rolę muzyki w poszczególnych okresach życia człowieka, tj. od chwili poczęcia, aż po dorosłość. Część trzecia zawiera trzynaście tekstów.

Zaletą publikacji jest bogaty zbiór załączników nutowych muzyki artystycznej i ludowej pochodzących z terenów polskich, zaolziańskich i ukraińskich, zdjęć, materiałów dokumentujących omawiane problemy badawcze. Może zainteresować nauczycieli akademickich kierunków muzycznych, pedagogiczno-artystycznych, dyrektorów instytucji muzycznych i placówek kulturalno-oświatowych, dyrygentów, instruktorów i działaczy ruchu amatorskiego, studentów, przyszłych muzyków, czynnych nauczycieli na różnych poziomach kształcenia oraz terapeutów.


Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ

Wersja cyfrowa na stronie Central and Eastern European Online Library