Nauka i muzyka » Konferencje naukowe

Konferencja Naukowa
Z zagadnień emisji głosu

z udziałem Gości Zagranicznych

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
Instytut Muzyki
Zakład Dyrygowania i Wokalistyki

zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej

nt. Z zagadnień emisji głosu

pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu

Cieszyn, 14-15 maja 2013 r.


Celem konferencji jest prezentacja teoretycznych i praktycznych aspektów emisji głosu. Proponowana tematyka adresowana jest do prowadzących zajęcia z zakresu szeroko rozumianej pracy nad głosem.
Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności: nauczycieli akademickich, dyrygentów chórów, instruktorów zespołów wokalnych i grup folklorystycznych zajmujących się zagadnieniami emisji głosu. Wyrażamy nadzieję, że konferencja ta przyczyni się do wymiany myśli, doświadczeń i prezentacji najnowszych wyników badań dotyczących pracy nad głosem.

Proponujemy podjęcie dyskusji w następujących obszarach tematycznych:
   • Właściwa emisja głosu w teorii i praktyce.
   • Metody pracy nad głosem, ustawienie aparatu głosowego.
   • Podnoszenie sprawności narządów artykulacyjnych.
   • Techniki posługiwania się głosem w muzyce ludowej.
   • Zasady prawidłowego mówienia.
   • Specyfika pracy nad rozwojem głosu dziecka.
   • Zbiorowa emisja głosu.
   • Patologie narządu głosu, elementy higieny głosu.
Językami roboczymi konferencji będą: język polski, angielski, czeski, rosyjski.

Łączymy serdeczne pozdrowienia.

Kierownik Zakładu Dyrygowania i Wokalistyki
dr hab. Hubert Miśka

Dyrektor Instytutu Muzyki
prof. UŚ Michał KorzistkaPodstawowe informacje organizacyjne
   • Miejsce konferencji:
    kampus Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 64.
   • Miejsce obrad:
    sala kameralna 129 w budynku głównym oraz budynek D Instytutu Muzyki.
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wraz z propozycją wystąpień
(referat, komunikat, warsztat) prosimy przesłać do 15 kwietnia
na adres elektroniczny:
Sekretarz konferencji
dr Aleksandra Zeman
aleksandra.zeman@us.edu.pl
tel.: +48 510136733

Kierownik konferencji
dr hab. Hubert Miśka
hubert.miska@us.edu.pl
tel.: +48 502672262
lub korespondencyjnie, na adres:
Hubert Miśka
Instytut Muzyki
43-400 CIESZYN
ul. Bielska 64
z dopiskiem „Konferencja”
   • Przewidywany czas wystąpień:
    referat - do 20 minut, komunikat - do 15 minut, warsztat - do 45 minut,
    głos w dyskusji - do 7 minut.
Tekst wystąpień o objętości do 15 stron znormalizowanych - A4, czcionka 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, przypisy dolne, wydruk papierowy w dwóch egzemplarzach, streszczenie w języku polskim prosimy przesłać do 10 maja na adres:
Hubert Miśka
Instytut Muzyki
43-400 CIESZYN
ul Bielska 64
z dopiskiem „Konferencja”
   • Opłatę konferencyjną w wysokości 300 PLN należy przelać do 30 kwietnia.
    W ramach opłaty zapewniamy opublikowanie materiałów konferencyjnych jako monografii, uroczystą kolację, trzy "przerwy kawowe".
   • Numer konta bankowego na uiszczenie opłaty konferencyjnej zostanie podany Państwu po przesłaniu formularza akceptującego udział w naszej konferencji (zgłoszenie udziału).
   • Uczestnicy konferencji pokrywają koszt zakwaterowania w hotelu „Akademicus” znajdującego się w obrębie kampusu uniwersyteckiego.
    Cena pokoju dla 2 osób: 92 PLN - jedna doba,
    cena pokoju dla 1 osoby: 56 PLN - jedna doba.
   • Posiłki w restauracji uczelnianej zainteresowani uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie.
    Śniadanie: 13 PLN dla jednej osoby, obiad: 24 PLN dla jednej osoby.