Nauka i muzyka » Konferencje naukowe

Muzyka religijna – między epokami i kulturami

„W imieniu krakowskiego grona prelegentów chciałabym bardzo serdecznie podziękować organizatorom konferencji za znakomity program obrad, interesujące wystąpienia wielu naukowych indywidualności, świetną organizację i – jak zawsze – niezwykle serdeczną atmosferę”. Tymi słowami prof. Regina Chłopicka z krakowskiej Akademii Muzycznej pożegnała się z organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Muzyka religijna – między epokami i kulturami”, która odbyła się 22 i 23 listopada 2005 roku w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

W odróżnieniu od poprzednich konferencji, których krąg tematyczny nie wykraczał poza muzykę polską, tym razem wystąpienia 23 referentów poruszały także problem europejskiej i pozaeuropejskiej muzyki religijnej. O rodzimej twórczości profesjonalnej w kontekście dzieł konkretnych kompozytorów mówili prof. Regina Chłopicka (Krzysztof Penderecki), mgr Magdalena Chrenkoff (Stanisław Moniuszko), mgr Ewa Czachorowska-Zygor (Adam Walaciński), lic. Maciej Jochymczyk (Damian Stachowicz), mgr Kinga Kiwała (Roman Palester, Krzysztof Penderecki), dr Violetta Kostka (T. Z. Kassern), mgr Marcin Konik (Just Caspar), dr Bogumiła Mika (wątki maryjne w twórczości polskiej XX w.) oraz mgr Ewa Wójtowicz (Ludomir M. Rogowski). Zagadnienia związane z działalnością muzyczną i pedagogiczną przedstawili dr Aleksandra Patalas (Działalność i repertuar kapeli muzycznej w Rakowie Opatowskim) i ks. prof. dr hab. Tadeusz Przybylski (Salezjańska szkoła organistowska w Przemyślu). Repertuar kościelny omawiali mgr Jacek Jackowski (śpiew litanijny przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych), dr Arleta Nawrocka-Wysocka (chorał protestancki), a także prof. dr hab. Antoni Reginek (pieśni Franciszka Karpińskiego). Referaty na temat muzyki europejskiej i pozaeuropejskiej wygłosili mgr Renata Borowiecka (Luigi Boccherini), mgr Daniel Cichy (Toshio Hosokawa), mgr Agnieszka Draus (Karlheinz Stockhausen), mgr Małgorzata Pawłowska (wątki religijne w operach G. Meyerbeera, Ch. Gounoda i F. Busoniego), mgr Kazimierz Płoskoń (Arvo Pärt), dr Renata Skupin (teozoficzne inspiracje w muzyce europejskiej XX w.) oraz mgr Magdalena Wołczek (Sofia Gubajdulina). Teorię muzyki o. Jana Długosza przedstawił ks. prof. dr hab. Stanisław Ziemiański, natomiast obrady I Kongresu Muzyki Liturgicznej w Archidiecezji Katowickiej zrelacjonował ks. dr Wiesław Hudek.

Wszystkie wygłoszone referaty, z konieczności nierzadko w skróconej formie, zostaną w przyszłości wydane nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Kolejne spotkanie już za rok.

Bogumiła Mika


PROGRAM:


Uroczyste rozpoczęcie konferencji:

adi II st. Leszek Zbijowski – Prodziekan ds. Artystycznych, Naukowych i Współpracy Zagranicznej, oraz prof. dr hab. Krystyna Turek – Dyrektor Instytutu Muzyki.
Sesje:

 • ks. prof. dr hab. Stanisław Ziemiański, (WSFP "Ignatianum", Kraków) Teoria muzyki w liczbach O. Jana Długosza.
 • dr Aleksandra Patalas, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Działalność i repertuar kapeli muzycznej w Rakowie Opatowskim w świetle źródeł archiwalnych.
 • mgr Marcin Konik, (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Sylwetka kompozytorska Justa Caspara (1717-1760) na tle muzyki u Pijarów.
 • lic. Maciej Jochymczyk, (Kraków, Uniwersytet Jagielloński) Missa Requiem Damiana Stachowicza w aspekcie związków słowno-muzycznych.
 • mgr Renata Borowiecka, (Akademia Muzyczna, Kraków) „Stabat Mater” Boccheriniego muzyczna interpretacja tekstu średniowiecznej sekwencji.
 • mgr Magdalena Chrenkoff, (Akademia Muzyczna, Kraków) „Litanie ostrobramskie” Stanisława Moniuszki – utwory zapomniane.
 • mgr Małgorzata Pawłowska, (Akademia Muzyczna, Kraków) Bohater operowy między sacrum a profanum. Wątki religijne o charakterze epifanicznym w operach: „Robert Diabeł" Giacomo Meyerbeera, „Faust" Charlesa Gounoda, „Doktor Faust" Ferruccio Busoniego.
 • mgr Ewa Wójtowicz, (Akademia Muzyczna, Kraków) Dionizos, Agni, Swarożyc – wielokulturowy krąg inspiracji w twórczości Ludomira Michała Rogowskiego (1881-1954).
 • dr Violetta Kostka, (Akademia Muzyczna, Gdańsk) „Motety kopernikowskie” T.Z. Kasserna.
 • dr Bogumiła Mika, (Uniwersytet Śląski ,Cieszyn) Inspiracje maryjne w polskiej muzyce XX wieku.
 • mgr Kinga Kiwała, (Akademia Muzyczna, Kraków) Między dziękczynieniem a błaganiem. „Te Deum” Palestra, „Te Deum” Pendereckiego.
 • mgr Ewa Czachorowska-Zygor, (Akademia Muzyczna, Kraków) „Psalmy” Walacińskiego w filmie Kawalerowicza „Matka Joanna od Aniołów”. Pytanie o tożsamość gatunku.
 • dr Arleta Nawrocka-Wysocka, (IS PAN Poznań) Chorał protestancki – repertuar kształtujący tożsamość wspólnoty.
 • mgr Jacek Jackowski, (IS PAN Warszawa) W litanijnym śpiewie. Nabożeństwa majowe przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych jako forma katolickiej pobożności ludowej
 • prof. dr hab. Antoni Reginek, (Uniwersytet Śląski, Katowice) Pieśni Franciszka Karpińskiego – Poranna i Wieczorna – świadectwo ponadczasowej żywotności".
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Przybylski, (Kraków) Salezjańska szkoła organistowska w Przemyślu w latach 1916-1963 na tle ogólnego kształcenia organistów w Polsce.
 • ks. dr Wiesław Hudek, (Uniwersytet Śląski, Katowice) I Kongres Muzyki Liturgicznej w Archidiecezji Katowickiej.
 • dr Renata Skupin, (Akademia Muzyczna, Gdańsk) Teozoficzne inspiracje w muzyce europejskiej XX wieku.
 • mgr Agnieszka Draus, (Akademia Muzyczna, Kraków) Karheinz Stockhausen a sfera sacrum.
 • mgr Magdalena Wołczek, (Uniwersytet Śląski, Cieszyn) „Sieben worte na wiolonczele, bajan i orkiestrę” Sofii Gubajduliny czyli o symbolach religijnych w muzyce.
 • prof. Regina Chłopicka, (Akademia Muzyczna, Kraków) Krzysztof Penderecki w kręgu tradycji liturgicznej Wschodu i Zachodu.
 • mgr Kazimierz Płoskoń, (Akademia Muzyczna, Kraków) Inspiracje tradycją liturgiczną Wschodu i Zachodu w twórczości Arvo Pärta.
 • mgr Daniel Cichy, (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Uniwersytet Śląski, Cieszyn) „Voiceless Voice in Hiroshima” Toshio Hosokawy – muzyczny pomnik wystawiony tragicznie zmarłym rodakom przykładem syntezy elementów tradycji Wschodu i Zachodu”.

[PC]