RekrutacjaINFORMACJE O KIERUNKU STUDIÓW

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI

WSZELKIE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW


NOWY KIERUNEK STUDIÓW

Muzyka w multimediach
studia stacjonarne I stopnia


Specjalności:

Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych;
Dźwięk w grach;

Nabór zostanie uruchomiony w momencie uzyskania zgody Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie tego kierunku.