Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Krzysztof Gawlas
Konstrukcje
i przekształcenia częstotliwościowe
barw harmonicznych
w utworze „Interferencje”
na kwintet fortepianowy
i dźwięki elektroniczne ad libitum
Wydawnictwo UŚ Katowice 2013
Oficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANT Cieszyn, ss. 132.

ISBN: 978-83-932942-8-2

Praca przedstawia techniki kompozytorskie, związane z organizacją materiału wysokościowego, zastosowane przez autora w nowym utworze p.t. "Interferencje". Punktem wyjścia tych technik nie są skale muzyczne, tylko relacje w dziedzinie częstotliwości. Rozdział wstępny opisuje historię systemów dźwiękowych od czasów prehistorycznych do współczesnych, zwracając szczególną uwagę na ich związek ze stanem wiedzy na temat percepcji wysokości dźwięków i relacji wysokościowych. Drugi rozdział jest próbą klasyfikacji zorientowanych częstotliwościowo modeli harmonicznych i ich przekształceń. Kolejny stanowi krótkie wprowadzenie do zorientowanego muzycznie wizualnego środowiska programistycznego – OpenMusic, niezbędne do zrozumienia algorytmów przedstawionych w rozdziale ostatnim, którego treścią jest analiza utworu "Interferencje". Książka adresowana jest do osób zainteresowanych nowymi kierunkami w teorii kompozycji, związkiem harmonii i psychoakustyki oraz komputerowym wspomaganiem kompozycji.

Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ