Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Tomasz Orlow
Problematyka wykonawstwa
muzyki dawnej

na podstawie wybranych przykładów
z europejskiej literatury organowej
okresu od XVI do XVIII wieku
kręgu niderlandzkiego, niemieckiego
i włoskiego.Powtórne narodziny zabytkowych organów
kościoła św. Doroty w Trzcinicy


Płyta CD: Tomasz Orlow – Sweelinck, Pachelbel, Merulo

Wydawnictwo ASTRAIA, Kraków 2013, ss.280
ISBN: 978-83-60569-61-0


Książka stanowi podsumowanie zrealizowanych działań naukowych, konserwatorskich i artystycznych w kontekście rewitalizacji zabytkowego instrumentu muzycznego. Poszczególne rozdziały przedstawiają dokumentację czynności z zakresu organmistrzostwa, realizację idei brzmieniowej historycznych organów piszczałkowych oraz koncepcję interpretacji wybranych dzieł muzyki klawiszowej okresu od XVI do XVIII wieku. Autor prezentuje również analizę formalną wybranych utworów C. Merula, J.P. Sweelincka i J. Pachelbela w formie opisowej oraz graficznej. Książka jest adresowana do miłośników muzyki dawnej, artystów-muzyków, w tym: organistów, klawesynistów i instrumentalistów podejmujących zadania historycznego wykonawstwa literatury muzycznej minionych epok. Pozycja może również znaleźć odbiorców wśród organmistrzów i badaczy muzyki.


Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ