Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Wartości w muzyce. T. 5:
Interpretacja w muzyce
jako proces twórczy.
Red. Jadwiga Uchyła-Zroski


Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, ss. 352
ISBN 978-83-226-2225-4
ISSN 0208-6336
    Celem niniejszego tomu jest ukazanie wieloaspektowego i złożonego problemu interpretacji w muzyce w jej współczesnym szerokim rozumieniu, tj. począwszy od koncepcji kompozytora, przez interpretatora muzyki, którym jest wykonawca (wykonawcy), aż po odbiorcę i krytyka muzycznego. Na treść publikacji złożyły się rozważania ujmujące interpretację w muzyce jako proces twórczy. Na niniejszy tom składa się prezentacja wyników badań nad wartościami w muzyce kształtowanymi przez twórczą interpretację w dyskursie muzykologicznym, teorii i historii muzyki oraz w aspekcie artystyczno-wykonawczym, pedagogicznym i psychologicznym.
Publikacja składa się z trzech części:
I część została zatytułowana: Rozprawy muzyczne. Interpretacja w sztuce muzycznej,
II: Interpretacja muzyki w praktykach wykonawczych,
III: Pedagogiczne i psychologiczne podstawy interpretacji artystycznej.

Tom piąty wydawnictwa wielotomowego dopełnia myślenie o roli i funkcjach muzyki zaprezentowane w tomach wcześniejszych. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona czytelników, miłośników muzyki artystycznej i ludowej uprawianej profesjonalnie i amatorsko. Może zainteresować nauczycieli akademickich kierunków muzycznych i pedagogiczno-artystycznych, dyrektorów instytucji muzycznych i placówek kulturalno-oświatowych, instrumentalistów i dyrygentów, instruktorów oraz działaczy ruchu amatorskiego, a także studentów.

Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ


T. I - Studium monograficzne.
T. II - Wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej.
T. III - Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce.
T. IV - Muzyka w środowisku społecznym.