Nauka i muzyka » Nowe płyty CD

JAN SZTWIERTNIA

Utwory fortepianowe
i kameralne
Agata Adamczyk - fortepian
Joanna Korpiela-Jatkowska - sopran
Urszula Mizia - wiolonczela
Marcin Hałat - skrzypce


Rejestracji dokonano w maju 2014 r.

Realizacja nagrań, montaż i mastering:
Krzysztof Gawlas

Projekt i opracowanie graficzne:
Hanna Gawlas