Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Jan Sztwiertnia
Largo-Modlitwa, Cantabile
w transkrypcji i opracowaniu
na wiolonczelę"Mimo iż od tragicznej śmierci Jana Sztwiertni
(1911-1940) w obozie koncentracyjnym
Mauthausen-Gusen upłynęło 75 lat, jego
ze wszech miar interesująca twórczość
instrumentalna nadal pozostaje
w manuskryptach.
W pierwszym wydaniu z tego zakresu,
oddaję do rąk wiolonczelistów
dwie miniatury – transkrypcje:
Largo-Modlitwę oraz Cantabile.
Utwory te przetrwały i przez lata
funkcjonowały w lokalnym obiegu,
wśród wiolinistów Śląska Cieszyńskiego. (...)"
[Ze wstępu Urszuli Mizi]     

Redaktor serii Muzyka:
Krystyna Turek

Recenzent:
Krzysztof Sperski

Transkrypcja i opracowanie partii wiolonczeli:
Urszula Mizia

Redakcja i edycja tekstu nutowego:
Piotr Cirbus
Projekt i opracowanie graficzne:
Hanna Gawlas

Wydawca i druk:
Oficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANT S.C.
Publikacja sfinansowana przez
Uniwersytet Śląski w Katowicach.

©2015 Copyright by Uniwersytet Śląski.
ISMN: 979-0-9013382-3-4
Pozycję można nabyć
w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego