Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Jan Sztwiertnia
Pieśni na głos z fortepianem


Jest to pierwsza publikacja wszystkich zachowanych
pieśni kompozytora na głos solowy z fortepianem.
[WYDANIE DRUGIE 2014]


Materiał do druku przygotowany na podstawie rękopisów
Jana Sztwiertni znajdujących się w zbiorach Archiwum
Śląskiej Kultury Muzycznej przy Bibliotece Głównej
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, a także wydanych w 1946 roku
Pieśni nadolziańskich.
W opublikowanym zestawieniu nutowym naniesione
zostały drobne propozycje muzyczno-tekstowe.
Kolejność pieśni jest chronologiczna, zgodna
z kolejnością ich powstawania w latach 1928–1940.


Redaktor serii Muzyka:
Krystyna Turek

Recenzent:
Feliks Widera

Materiały opracował:
Hubert Miśka

Redakcja i edycja tekstu nutowego:
Piotr Cirbus
Projekt i opracowanie graficzne:
Hanna Gawlas

Wydawca i druk:
Oficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANT S.C.


Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Śląski.
© 2014 Copyright by Uniwersytet Śląski.
ISBN: 979-0-9013382-2-7Pozycję można nabyć
w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego