Nauka i muzyka » Nowe pozycje wydawnicze

Ewa Bogdanowicz
Rytmika E. Jaques-Dalcroze'a
w edukacji i terapii dzieci
z symptomami nadpobudliwości
psychoruchowej
Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, ss. 188
ISBN 978-83-8012-633-6 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8012-634-3 (wersja elektroniczna)


Numer pracy: PN 3397Niniejsza publikacja prezentuje wyniki przeprowadzonych badań własnych w zakresie oddziaływania na dzieci sześcioletnie wykazujące symptomy nadpobudliwości psychoruchowej poprzez zintegrowane oddziaływania muzyczno-ruchowe, jakie oferuje stosowanie metody Jaques-Dalcroze’a. Adresowana jest do nauczycieli edukacji powszechnej, jak i muzycznej, terapeutów oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  • Rytmika Emila Jaques-Dalcroze'a.
  • Nadpobudliwość psychoruchowa – problem, diagnoza, przyczyny.
  • Metodologia badań własnych.
  • Opis autorskiego programu zajęć z rytmiki dla dzieci 6-letnich wykazujących symptomy nadpobudliwości psychoruchowej – założenia i planowane efekty.
  • Skuteczność metody rytmiki w korygowaniu umiejętności kontrolowania aktywności ruchowej dziecka z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej w świetle badań własnych.
  • Skuteczność metody rytmiki w korygowaniu wybranych funkcji poznawczych dziecka z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej w świetle badań własnych.
  • Skuteczność metody rytmiki w poprawie funkcjonowania społecznego i kontroli emocji dziecka z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej.
  • Dyskusja wyników i wnioski końcowe; Aneks; Bibliografia.


Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ
Wypożyczenie, szybki zakup - IBUK