Fotoreportaże

Mohammad Rasouli
Muzyka perska - prezentacja
instrumentów tradycyjnych



Wykład otwarty

26 kwietnia 2017



foto: Piotr Cirbus ©