Nauka i muzyka » Nowe płyty CD

Tajna misja
BOMBIKASłuchowisko zrealizowano
na podstawie książki Bogusława Zemana
"Przygody słonika Bombika",
wyd. Edycja Świętego Pawła, 2015.

Wykorzystano za zgodą Wydawcy.
Kierownik projektu, dyrygent,
przygotowanie zespołu wokalnego:
Aleksandra Zeman

Adaptacja:
Magdalena Micherda

Reżyseria;
Karol Suszka

Aranżacja piosenek:
Karol Pyka

Realizacja nagrania, montaż, mastering:
Krzysztof Gawlas

Projekt okładki
Hanna Gawlas


Nagrań dokonano w Instytucie Muzyki WA UŚ
Płyta sfinansowana ze środków MNiSWTajna misja BOMBIKA - słuchowisko słowno-muzyczne

W Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach działań artystycznych powstało słuchowisko muzyczne „Tajna misja Bombika”, na podstawie książki ks. Bogusława Zemana SSP „Przygody słonika Bombika” (wyd. Edycja Świętego Pawła, 2015).

Projekt interdyscyplinarny zrealizowany został pod kierunkiem dr Aleksandry Zeman w ramach zajęć Warsztaty Muzyczne na drugim roku studiów uzupełniających kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. W projekcie wzięli udział studenci, wykładowcy, absolwenci Uniwersytetu Śląskiego oraz Karol Suszka - aktor, reżyser, dyrektor Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Piosenki zostały zaaranżowane przez dra Karola Pykę. Bajka ta wskazuje na szkodliwość kłótni i podkreśla wartość współpracy w grupie. Główny bohater przeżywa sytuacje, które w rzeczywistości spotykają nasze dzieci. Zmagając się z nimi, łaciaty słoń Bombik uczy dzieci, jak najlepiej radzić sobie z trudnościami, które niesie życie.

Nagrań dokonano w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie w styczniu, czerwcu i grudniu 2016 roku. Realizatorem nagrań, montażu i masteringu jest dr hab. Krzysztof Gawlas.

Płyta została sfinansowana ze środków MNiSW.

Szczególne podziękowania kieruję na ręce
prof. zw. Małgorzaty Łuszczak − Dziekan Wydziału Artystycznego,
dr. hab. prof. UŚ Huberta Miśki − Dyrektora Instytutu Muzyki,
prof. dr. hab. Michała Korzistki, ks. Bogusława Zemana SSP,
Karola Suszki − Dyrektora Naczelnego Teatru Těąínské Divadlo, aktora i reżysera,
mgr Magdaleny Micherdy, dr. Karola Pyki, mgr. Jakuba Chojnackiego, Hanny Gawlas, dr. hab. Krzysztofa Gawlasa, a także Igi Łypaczewskiej.
Dziękuję ks. Danielowi Łuce SSP − Dyrektorowi Generalnemu Edycji Świętego Pawła. Dziękuję także Drogim Studentom Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie za zaangażowanie, wielogodzinną, ponadwymiarową, wytrwałą pracę nad przygotowaniem i nagraniem słuchowiska.


Aleksandra Zeman