Nauka i muzyka » Koncerty

SART CIESZYN 2017
Muzyczna Akademia Seniora


Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w lipcu 2017 roku zainaugurowano projekt MUZYCZNA AKADEMIA SENIORA SART CIESZYN 2017 finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna 2017.
Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Via Musica, a partnerem Wydział Artystyczny w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego.
Koncepcja i realizacja projektu jest dziełem pań Ewy Bogdanowicz i Grażyny Durlow. Projekt koordynuje Małgorzata Mendel.

To projekt szczególny, bo adresowany do wyjątkowej publiczności. Skierowany jest do osób w wieku senioralnym, w szczególności tych, które przebywają w domach opieki i w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie Śląska Cieszyńskiego, dla których dostęp do szeroko pojętej kultury jest na ogół dalece utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy.
Głównym celem projektu jest umożliwienie wytypowanej grupie odbiorców dostępu do kultury muzycznej poprzez organizację koncertów oraz warsztatów edukacyjno-artystycznych, a także zaproszenie do udziału w koncertach realizowanych poza projektem, m.in. w ramach XXVI Festiwalu Muzyki Wokalnej Viva il canto. Koncerty odbywają się w sali koncertowej PSM I i II st. im. I. Paderewskiego w Cieszynie, sali kameralnej Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w kościołach: św. Elżbiety oraz Bonifratrów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie, a także na terenie placówek opiekuńczych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim artystom, a nade wszystko Szanownym Kolegom i Koleżankom z Instytutu Muzyki, którzy biorą udział w tym wyjątkowym projekcie.

Do tej pory odbyły się dwa koncerty:
   • Opowieści Lasku Wiedeńskiego, w którym wystąpili: Sabina Olbrich-­Szafraniec i Hubert Miśka oraz Orkiestra Salonowa Profesora Hilarego Drozda pod dyrekcją Krzysztofa Durlowa;
   • Piosenka dobra na wszystko…, w którym zaprezentowali się:
    Bartosz Jaśkowski, Karol Pyka i Marcin Żupański.
Przed nami koncerty:
   • Muzyczne metafrazy
   • Muzyczna podróż w bliskie i odległe zakątki świata
   • W starym kinie
oraz warsztaty:
   • Na beskidzką i nie tylko … nutę
   • Ruch przy muzyce – przyjemność czy konieczność…?
   • Teatr muzyczny – opera, operetka, musical
Bardzo pięknie dziękujemy za niezapomniane i cudowne wrażenia,
których wykonawcy dostarczali i dostarczać będą naszej wyjątkowej publiczności.

Ewa Bogdanowicz, Grażyna Durlow