Nasz Instytut

Informacje o kierunku studiów
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Rodzaj i forma studiów:
   • stacjonarne I stopnia
   • stacjonarne II stopnia
Specjalności realizowane od III semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:
   • RYTMIKA W EDUKACJI i WYCHOWANIU
   • ZESPOŁY INSTRUMENTALNO-WOKALNE W MUZYCE POPULARNEJ
Specjalności realizowane od I semestru studiów drugiego stopnia:
   • TERAPIA MUZYCZNA W DZIAŁANIACH PEDAGOGICZNYCH
   • ZESPOŁY INSTRUMENTALNO-WOKALNE W MUZYCE POPULARNEJ
   • PROWADZENIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH

Charakterystyka kierunku


Program nauczania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej realizowany przez Instytut Muzyki obejmuje wiedzę ogólnomuzyczną, specjalistyczne przedmioty teoretyczne i praktyczne oraz przedmioty związane z kulturą, sztuką, promocją i marketingiem sztuki, a także z działaniami interdyscyplinarnymi.
W programie kształcenia znajdują się także przedmioty pedagogiczne i metodyczne dające absolwentowi pełne kwalifikacje pedagogiczne, przedmioty ogólne wspólne dla wszystkich kierunków humanistycznych oraz przedmioty specjalistyczne, realizowane w ramach wybranej specjalności. Studia I stopnia wymagają pełnego przygotowania muzycznego w zakresie szkoły muzycznej I stopnia, studia II stopnia – przygotowania muzycznego w zakresie szkoły muzycznej II stopnia.

Studentem kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może zostać osoba, która posiada umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej, co najmniej pierwszego stopnia, nie musi natomiast posiadać dyplomu jej ukończenia. Program kształcenia realizowany na kierunku obejmuje moduły kierunkowe, specjalnościowe, a także pedagogiczne, dające pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

W ramach wielu zajęć praktycznych realizowane są m.in.: gra na fortepianie, gra na wybranym instrumencie (akordeon, altówka, flet, gitara, klarnet, kontrabas, organy, perkusja, skrzypce, saksofon, trąbka, wiolonczela), dyrygowanie, emisja głosu, zespoły wokalne i instrumentalne, chór, rytmika, kompozycja, aranżacja i inne. Uzupełnieniem programu kształcenia są zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce.

Program uwzględnia również atrakcyjne specjalności, które stanowią odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku muzycznego. Na studiach I stopnia można będzie wybrać jedną ze specjalności: Rytmika w edukacji i wychowaniu, Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej (od trzeciego semestru studiów) oraz na studiach II stopnia – jeden z modułów specjalizacyjnych: Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych, Prowadzenie zespołów muzycznych, Muzyka rozrywkowa, Muzyka liturgiczna, Muzyka komputerowa, Pedagogika instrumentalna z kameralistyką (od pierwszego semestru studiów).

W Instytucie Muzyki, który prowadzi kierunek, działają regularnie koncertujące zespoły reprezentacyjne: Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego, zespoły kameralne, zespoły muzyki rozrywkowej, a także prowadzące aktywną działalność koła naukowe.


Perspektywy zawodowe


 • edukacja muzyczna w placówkach szkolnych oraz pozaszkolnych,
 • animacja muzyczna w różnego typu instytucjach oświatowych i kulturalnych,
 • organizacja i obsługa festiwali i innych imprez muzycznych,
 • prowadzenie zespołów muzycznych,
 • prowadzenie różnego rodzaju działalności artystycznej,
 • praca w placówkach specjalistycznych realizujących zajęcia w zakresie terapii muzycznej,
 • prowadzenie zajęć rytmicznych w różnego typu placówkach oświatowych.


Profil absolwenta


Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł licencjata i uzyskuje kwalifikacje muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, a także – dodatkowo – kwalifikacje w zakresie realizowanej specjalności. Absolwent otrzymuje także pełne kwalifikacje pedagogiczne. Może uczyć muzyki w szkole podstawowej oraz prowadzić zajęcia muzyczne w przedszkolu i placówkach pozaszkolnych, podejmować pracę w instytucjach organizujących imprezy muzyczne i zajmujących się animacją muzyczną.

Ukończenie specjalności Rytmika w edukacji i wychowaniu na studiach stacjonarnych I stopnia poszerza kwalifikacje absolwenta o:
 • prowadzenie rytmiki i zajęć muzyczno-ruchowych w oparciu o metodę Emila Jaques-Dalcroze'a na etapie przedszkolnym i szkolnym oraz w placówkach pozaszkolnych (ośrodki kultury, ogniska muzyczne, stowarzyszenia muzyczne prowadzące działalność edukacyjną, prywatne studia muzyczne);
 • prowadzenie zespołów rytmiczno-tanecznych, tanecznych w placówkach pozaszkolnych (amatorska działalność związana z edukacją dzieci i młodzieży). Absolwent nabywa również dodatkowe umiejętności do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ruchu, tańca, folkloru regionalnego oraz innych systemów i metod wychowania muzycznego stosowanych w edukacji poprzez muzykę i ruch w wyżej wymienionych placówkach.

Ukończenie specjalności Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej na studiach stacjonarnych I stopnia poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie wybranych, muzycznych praktyk wykonawczych. Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie, improwizacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej. Student ma do wyboru klasyczną lub rozrywkową ścieżkę specjalności.


Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra i uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, a także - dodatkowo - kwalifikacje w zakresie realizowanej specjalności. Absolwent otrzymuje pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego, jak również podejmować pracę w instytucjach kultury i prowadzić działalność artystyczną.

Ukończenie specjalności Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia poszerza kwalifikacje absolwenta o prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych, muzycznych, muzyczno-ruchowych, przedmiotu "Muzyka" z elementami muzykoterapii w przedszkolnych i szkolnych placówkach integracyjnych, w szkolnictwie specjalnym, ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz we wszelkich placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych. Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, arteterapii, muzykoterapii, rytmikoterapii, choreoterapii oraz umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych z zastosowaniem muzyki, ruchu, tańca i folkloru regionalnego. Dysponuje umiejętnością korelacji różnych metod, systemów, technik niezbędnych do realizacji działań o charakterze muzykoterapeutycznym.

Ukończenie specjalności Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie szeroko rozumianych muzycznych praktyk wykonawczych. Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności w zakresie emisji głosu, gry na wybranym instrumencie, improwizacji, aranżacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej.

Ukończenie specjalności Prowadzenie zespołów muzycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie dyrygowania oraz prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych. Absolwent jest przygotowywany przede wszystkim do pracy w amatorskim ruchu muzycznym i do pracy z różnego rodzaju zespołami szkolnymi.


ECTS (European Credit Transfer System)


http://wart.us.edu.pl/ects-european-credit-transfer-system