Fotoreportaże

Czwarty Letni Kurs Pianistyczny



sierpień 2006
foto: Michał Korzistka ©