dr hab. aldona Ślusarz

Aldona Ślusarz - flecistka, kameralistka, pedagog, pracownik Zakładu Instrumentalistyki w Instytucie Muzyki w Cieszynie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2000 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie dra Ryszarda Sojki, a w roku 2006 studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w La Chaux-de-Fonds (Szwajcaria) w klasie fletu prof. Michela Bellavance.

Brała udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez profesorów: Bernarda Goldberga, Williama Bennetta, Mariny Piccinini, Rien de Reede, Petere Lloyda, Aurèle Nicolet, Emmanuela Pahuda, Jean-Louisa Beaumadiera. Występowała z recitalami w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoszech oraz w wielu miastach Polski.

W 1994 wzięła udział w Międzynarodowym Kursie Fletowym w Minot (USA). W 1996 uczestniczyła w Mistrzowskim Kursie Fletowym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzącym był prof. Bernard Goldberg i w Międzynarodowym Kursie Fletowym w Hitchin (Wielka Brytania), prowadzonym przez Philippę Davies. Odbyła kurs pedagogiczny w zakresie nauczania początkowego gry na flecie, prowadzonego przez prof. Elizabeth Weinzierl i prof. Edmunda Wachtera w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi i uczestniczyła w Międzynarodowej Szkole Fletowej prof. Williama Bennetta w Londynie.

W roku 2002 wzięła udział w Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim Mariny Piccinini w Zurichu (Szwajcaria), a w roku 2003 w lekcjach mistrzowskich Rien de Reede w Amsterdamie (Holandia) i Michela Bellavance w La Chaux-de-Fonds (Szwajcaria). Była uczniem Międzynarodowej Letniej Szkoły Fletowej prof. Petera Lloyda w Perthshire (Wielka Brytania).


Największe osiągnięcia artystyczne:

W roku 1996 podjęła pracę w charakterze nauczyciela gry na flecie w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju, a w roku 2000 została asystentem w Katedrze Instrumentalistyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W roku 2005 uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, specjalność: gra na flecie. W roku 2014 Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu nadała jej stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka. Prowadzi zajęcia w zakresie gry na flecie poprzecznym.

Aldona Ślusarz graduated from the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice in 2000 (the class of Dr Ryszard Sojka). In 2006 she completed her post-graduate studies at the Academy of Music in La Chaux-de-Fonds (Switzerland) in the flute class of Prof. Michel Bellavance. She has participated in numerous master classes conducted by master professors such as: Bernard Goldberg, Philippa Davies, William Bennett, Marina Piccinini, Rien de Reede, Peter Lloyd, Aurèle Nicolet, Emmanuel Pahud, Jean-Louis Beaumadier.

She has performed in recitals in Germany, France, Great Britain, Switzerland, Italy as well as in many towns in Poland.


She is a laureate of the following awards:

In 1996 she began work as a flute teacher at the State School of Music (1st and 2nd Level) in Jastrzębie Zdrój. Since 2000 she has been teaching flute playing at the Chair of Instrumental Performance, Faculty of Arts, University of Silesia in Katowice. In 2005 she earned the degree of Doctor of Musical Arts in Instrumental Performance, specialization: Flute Playing. In 2014 the Council of the Instrumental Faculty at the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław gave her the post-doctoral degree of Musical Arts in Instrumental Performance.Książka i płyta CD

Gabriel Fauré - Sonata A-dur op. 13
Carl Reinecke - Sonata "Undine" op. 167
Charles Marie Widor - Suita op. 34

Aldona Ślusarz - flet
Anna Miech - fortepian

Publikacja: Muzyka kameralna jako synteza gry solowej i orkiestrowej.
Próba charakterystyki w świetle literatury fletowej.

Aldona Ślusarz i Anna Miech - płyta z muzyką G. Fauré, C. Reinecke i Ch.M. Widora Aldona Ślusarz i Anna Miech - płyta z muzyką G. Fauré, C. Reinecke i Ch.M. Widora Aldona Ślusarz. Muzyka kameralna jako synteza gry solowej i orkiestrowej. Próba charakterystyki w świetle literatury fletowej.

Gabriel Fauré - Sonata A-dur op. 13 - część trzecia - Allegro vivoWeber, Fauré, Szostakowicz

Carl Maria von Weber - Tro g-moll op. 63
Gabriel Fauré - Sonata A-dur op. 13
Dymitr Szostakowicz - Kwintet g-moll op. 57

Aldona Ślusarz - flet, Adam Markwica - wiolonczela, Anna Miech - fortepian
Kwartet AKADEMOS w składzie: Anna Rechlewicz - skrzypce, Joanna Cogiel - skrzypce,
Aleksandra Batog - altówka, Danuta Sobik-Ptok - wiolonczela.

CD. Weber, Faure, Szostakowicz CD. Weber, Faure, Szostakowicz CD. Weber, Faure, Szostakowicz CD. Weber, Faure, Szostakowicz CD. Weber, Faure, Szostakowicz

Carl Maria von Weber - Trio g-moll op. 63 - cz. 2 ScherzoKontakt

E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

E-mail: aldona.slusarz@us.edu.pl

Telefon: +48 33854638

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki w Cieszynie)

WWW: Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego

© PC