prof. Aleksander Lasoń

prof. Aleksander Lasoń

Aleksander Lasoń - kompozytor, dyrygent i pedagog, profesor zwyczajny w Zakładzie Kompozycji i Teorii Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Prowadzi zajęcia z zakresu kompozycji, instrumentacji i aranżacji muzycznej.

Urodził się 10 listopada 1951 r. na Śląsku. Ukończył z wyróżnieniem studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Katowicach w klasie Józefa Świdra, studia uzupełniał na kursach, m.in. w Burgas u Tona de Leeuwa, Marina Goleminova i Andreya Eshpay´a, a w latach 1984 i 1988 brał udział w Międzynarodowych Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt.

Początkowo działał jako pianista-improwizator (w 1972 roku został laureatem IV Konkursu Improwizacji Fortepianowej w Gdańsku), po czym poświęcił się przede wszystkim komponowaniu, a także dyrygenturze. Za swoją twórczość otrzymał szereg znaczących nagród, do najważniejszych należą: Nagroda im. Beethovena Miasta Bonn za II Symfonię „Koncertującą” na fortepian i orkiestrę (1980), trzykrotne wysokie lokaty na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu - za I Symfonię (najwyższa punktacja i I lokata w 1980), za II Kwartet smyczkowy oraz Concerto festivo na skrzypce i orkiestrę (wyróżnienie w 1988 i w 1997), dwukrotnie Nagrodę-stypendium Witolda Lutosławskiego (1987 i 1989), Nagrodę-stypendium „Exclusiv” wydawnictwa muzycznego TONOS Music Publishers w Darmstadt (1988/1989), Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za wybitne osiągnięcia kompozytorskie oraz działalność wykonawczą w dziedzinie nowej muzyki (2002), dwukrotnie nominację do Nagrody Mediów Publicznych „OPUS” za VII Kwartet smyczkowy (2008) i Called Back (2009).

W 1996 roku z inicjatywy Aleksandra Lasonia w Akademii Muzycznej w Katowicach powstała Orkiestra Muzyki Nowej, której celem jest popularyzacja muzyki najnowszej i klasyki XX w. W skład zespołu wchodzą absolwenci, wykładowcy i utalentowani studenci katowickiej uczelni.

Obok pracy twórczej, od 1975 roku Aleksander Lasoń prowadzi również działalność pedagogiczną. W styczniu 2000 roku otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych, wykłada na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i w Akademii Muzycznej w Katowicach.W latach 1986-89 był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej w Warszawie (polskiej sekcji ISCM), a w latach 1990-93 - prezesem Oddziału Związku Kompozytorów Polskich w Katowicach.

Jego utwory publikowane są w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie oraz w wydawnictwie „TONOS Music Publishers” w Darmstadt.
Aleksander Lasoń was born in Silesia, on 10th November 1951. He studied composition under professor Józef Świder at the State Higher School of Music (now the Music Academy) in Katowice. After gaining his diploma, with the highest distinction, he took part in Burgas' Courses under Ton de Leeuw, Marin Goleminov and Andrey Eshpay. In 1984 and 1988 he participated in the International Summer New-Music Courses in Darmstadt.

Aleksander Lasoń was initially active as an improvising pianist (winner of the 4th Piano Improvisation Contest in 1972) but over time Lasoń devoted himself to composing and directing. He has received numerous awards and commissions, most important, e.g. - The Beethoven Prize of the City of Bonn in 1980 for Symphony No. 2 "Concertante" for piano and orchestra; he received three coveted awards at the UNESCO's International Tribune of Composers in Paris: in 1980 - he was awarded first place for his Symphony No. 1 for brass instruments, percussion and two pianos, in 1988 - his String Quartet No. 2 and in 1997 - his Concerto festivo for violin and orchestra, were distinguished. He received (twice) the Witold Lutosławski Scholarship-Awards in 1987 and 1989, The "Exclusiv" scholarship-award of Tonos Music Publishers in Darmstadt (1988/1989), and the Polish Composers' Union Award in 2002 for eminent achievements in the field of composition, as well as long-time involvement in the propagation of new music. In 2008 (his piece - String Quartet No. 7) and 2009 (CALLED BACK) were among the seven final nominees to the prestigious OPUS Award given by Polish Public Media. And others.

Apart from composing, after 1975 Aleksander Lasoń has been actively involved in teaching. The title of Professor of Musical Arts was conferred upon him in 2000. He is a professor at the Silesian University and at the Katowice Academy of Music. In 1996 he was the initiator of the New Music Orchestra in residence at the Music Academy in Katowice. The orchestra's aim is to promote most recent compositions, as well as 20th-century classics

In 1986-1989, Lasoń was the Vice-President of the Polish Society for Contemporary Music in Warsaw (the Polish section of ISCM), and the President of the Katowice Division of the Association of Polish Composers in 1990-1993.

His compositions are published by PWM Edition in Kraków and TONOS Music Publishers in Darmstadt.


Ważniejsze kompozycje

Literatura wybrana


Bibliografia
    Aleksander Lasoń
        V Kwartet smyczkowy "Siedem i pół kwartetu" (2003)
        VI Kwartet smyczkowy (2005)
        "20 dla 4" (1998)

    Kwartet Śląski
        Szymon Krzeszowiec - skrzypce, Arkadiusz Kubica - skrzypce, Łukasz Syrnicki - altówka, Piotr Janosik - wiolonczela

A. Lasoń V Kwartet smyczkowy, VI Kwartet smyczkowy, "20 dla 4" A. Lasoń V Kwartet smyczkowy, VI Kwartet smyczkowy, "20 dla 4" A. Lasoń V Kwartet smyczkowy, VI Kwartet smyczkowy, "20 dla 4"    Krzysztof Gawlas - Sonar 5
    Wiesław Cienciała - Amherst Music
    Aleksander Lasoń - V kwartet smyczkowy (wersja A z elektroniką)

Krzysztof Gawlas - "Sonar 5 ", Wiesław Cienciała - "Amherst Music ", Aleksander Lasoń V Kwartet smyczkowy (wersja A z elektroniką) Krzysztof Gawlas - "Sonar 5 ", Wiesław Cienciała - "Amherst Music ", Aleksander Lasoń V Kwartet smyczkowy (wersja A z elektroniką) Krzysztof Gawlas - "Sonar 5 ", Wiesław Cienciała - "Amherst Music ", Aleksander Lasoń V Kwartet smyczkowy (wersja A z elektroniką)
        Aleksander Lasoń - V Kwartet smyczkowy (wersja A z elektroniką)

        Kwartet "Akademos"
            Anna Rechlewicz - skrzypce, Joanna Cogiel - skrzypce, Aleksandra Batog - altówka, Danuta Sobik-Ptok - wiolonczela.

        1. Tranquillo con calore. Subito con somma bravura
        2. Vigoroso. Contemplativo. Subito tempo primo (vigoroso)
        3. Sereno
        4. Tranquillo. Deciso con vivezza


Kontakt

E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego

E-mail: alason@poczta.onet.pl

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki UŚ)

Telefon: +48 338546288

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

© PC