mgr Andrzej Wójcik


PI¦MIENNICTWOKOMPOZYCJE


1961

1. Gawot
Prawyk.: Katowice, 19.02.1961, K. Rz±ca – fortepian.

1969

2. Noc± w tramwaju,
Nagr. arch.: Zespół Taneczny „Metrum” pod kier. Zbigniewa Kalemby, 12.1969, Polskie Radio Katowice.

1970

3. Idę za Tob±
Nagr. arch.: Zespół Taneczny „Metrum” pod kier. Zbigniewa Kalemby, 1970, Polskie Radio Katowice.

1972

4. Znajoma z koncertu,
Nagr. arch.: Zespół Taneczny „Metrum” pod kier. Zbigniewa Kalemby,1972, Polskie Radio Katowice.

5. Pro¶ba, przyjdĽ,
tekst, Krystyna Broll-Jarecka;
Nagr. arch.: P. Różański – ¶piew, Orkiestra Rozrywkowa pod dyr. A. Wójcika, 05.1972, Polskie Radio Katowice.

1973

6. Katowice nasza miło¶ć,
tekst, Krystyna Broll-Jarecka;
Nagr. arch.: zespół „Gang Marcela”, 05.1973, Polskie Radio Katowice.

7. Przerwany rejs,
Nagr. arch.: Zespół Taneczny „Metrum” pod kier. Zbigniewa Kalemby,12.1973, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 952.

8. Poczta, telegraf, telefon…,
Nagr. arch.: Zespół Taneczny „Metrum” pod kier. Zbigniewa Kalemby,12.1973, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 998.


1974

9. Przerwa w podróży
Nagr. arch.: Zespół Taneczny „Metrum” pod kier. Zbigniewa Kalemby, 02.1974, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 1256.

10. Czekaj±c na telefon,
Nagr. arch.: Zespół Taneczny „Metrum” pod kier. Zbigniewa Kalemby, 03.1974, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 1350.

11. Pieczona papryka,
Nagr. arch.: Zespół Taneczny „Metrum” pod kier. Zbigniewa Kalemby, 04.1974, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 1351.

1975

12. Kwiat pelargonii
tekst, Krystyna Broll-Jarecka;
Nagr. arch.: zespół „Gang Marcela”, 05.1975. Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 2006

13. Wcale niepotrzebnie,
Nagr. arch.: Zespół rozrywkowy pod dyrekcj± P. Bojadżijewa, 1975, Polskie Radio Katowice.

14. Kłopoty z mod±,
Nagr. arch.: B. Medkova – ¶piew, Orkiestra Rozrywkowa Radia Czechosłowackiego w Ostrawie Drahoslav Volejniček - dyrygent, 1975, Československy Rozhlas Ostrawa.

1978

15. W sosnowym lasku,
Nagr. arch.: Zespół Instrumentów Dętych „Fanfara”. W. Byszewski - dyrygent, 1978, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 12294.

16. Muzyka na siódmy dzień tygodnia…
Nagr. arch.: Zespół Instrumentów Dętych „Fanfara”, W. Byszewski - dyrygent, 1978, Polskie Radio Katowice.

1979

17. Drugi start
Nagr. arch.: Orkiestra Rozrywkowa PR i TV w Katowicach, J. Milian - dyrygent, 5.05.1979, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 7435.

18. Wiosenne zwierzenia
tekst, Andrzej Błaszczyk;
Nagr. arch.: G. ¦witała – ¶piew, Orkiestra Rozrywkowa PR i TV w Katowicach J. Milian - dyrygent, 19.03.1979, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 7195.

19. Niepotrzebnie przyszedłe¶
tekst, Janusz Wegiera;
Nagr. arch.: R. Jakóbczak – ¶piew, zespół instrumentalny P. Rozmusa, 1979, Polskie Radio Katowice.

1980

20. Wróć tu z pogod±
tekst, Andrzej Błaszczyk;
Prawyk.: Budapeszt, marzec 1980, koncert galowy festiwalu „Pop Gala 80”, G. ¦witała – ¶piew, Orkiestra Rozrywkowa Radia Budapeszteńskiego;
Nagr.: G. ¦witała – ¶piew, Orkiestra Rozrywkowa PR i TV w Katowicach, J. Milian - dyrygent, 1980, TONPRES, S-339;
Nagr. arch.: G. ¦witała – ¶piew, Orkiestra Rozrywkowa PR i TV w Katowicach, J. Milian - dyrygent, 26.09 1979, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 8144.

21. Tor przeszkód
Nagr. arch.: Orkiestra Rozrywkowa PR i TV w Katowicach, J. Milian - dyrygent, 14.01.1980, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 8541.

22. Barwy nocy
tekst, Andrzej Błaszczyk;
Prawyk.: Budapeszt, marzec 1980, koncert galowy festiwalu „Pop Gala 80”, G. ¦witała – ¶piew, Orkiestra Rozrywkowa Radia Budapeszteńskiego; /Arr. J. Miliana/, Opole, 26 czerwca 1980, XVIII Krajowy Festiwalu Polskiej Piosenki, „Koncert Premier”,
G. ¦witała – ¶piew, J. Milian - dyrygent;
Nagr. arch.: Grażyna ¦witała – ¶piew, Orkiestra Rozrywkowa PR i TV w Katowicach, J. Milian - dyrygent, 19.04.1980, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 8943.

1981

23. Najcichsza Pani…/współtwórca: U. Sipińska/
tekst, Andrzej Mogielnicki;
Wyd.: Kraków, PWM, 1981, „¦piewamy i tańczymy”, zesz. 6;
Nagr.: U. Sipińska – ¶piew, Zespół Instrumentalny J. Konrada, WIFON, 1981, LP-022, MC-0152 L-72, „W podróży”; CD PRK CD0080 „Przeboje 80-lecia Polskiego Radia Katowice”, Katowice, 2007;
Nagr. arch.: U. Sipińska – ¶piew, Zespół Instrumentalny J. Konrada, 01.1981, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 9664.

24. Zegar serca
tekst, Zbigniew Stawecki
Nagr. arch.: Eleni – ¶piew, Zespół instrumentalny Kostasa Dzokasa, 10.04.1981, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 9755.

25. Do słońca lecieć wprost
tekst, Andrzej Błaszczyk;
Nagr. arch.: Grażyna ¦witała – ¶piew, Orkiestra Rozrywkowa PR i TV w Katowicach, J. Milian - dyrygent, 12.10.1981, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 9919.

1982

26. Iberiada
Nagr. arch.: Orkiestra Rozrywkowa PR i TV w Katowicach, J. Milian - dyrygent, 22.02.1982, Polskie Radio Katowice, ta¶ma nr 10296.

1995

27. Góralskie nigdy,
tekst, Jędrzej Dziczkaniec-Bo¶koc;
Prawyk.: Wisła, 17.06.1995, II Baraniogórskie Muzykowanie, Chór Instytutu Pedagogiki Muzycznej Filii U¦ w Cieszynie, A. Paszek-Trefon - dyrygent.

1997

28. Cztery Suity kolędowe na trio smyczkowe,
Prawyk.: Muzeum Historii Katowic, 19.12.1997, A. Kalisz – skrzypce, P. Tofilska – skrzypce, W. Tofilska – wiolonczela.

2006

Te Deum na chór męski
Utwór dedykowany chórowi męskiemu „Hejnał” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” na 95-lecie.
Publikacja: „¦l±skie Zeszyty Nutowe” nr 1-3, 2007.
PI¦MIENNICTWODruki zwarte


2010

1. „Cze¶ć Pie¶ni!” Z dziejów ¶l±skiego życia muzycznego i ¶piewaczego szkice i materiały Ľródłowe.
Czę¶ć pierwsza, do 1939 roku
, wyd. ¦l±ska Biblioteka Muzyczna, Katowice 2010, ss. 300.

2012

2. „Cze¶ć Pie¶ni!” Z dziejów ¶l±skiego życia muzycznego i ¶piewaczego szkice i materiały Ľródłowe.
Czę¶ć druga, od 1939 do 1989 roku
, wyd. ¦l±ska Biblioteka Muzyczna, Katowice 2012, ss. 263.


Studia i artykuły naukowe


1986

1. „¦piewak ¦l±ski”. Reaktywowany organ ¶l±skich chórzystów, „Zaranie ¦l±skie”,1986, nr 1 – 2, s. 165-167.

1987

2. Napoleon Siess in memoriam, „Zaranie ¦l±skie”, 1987, nr 3 – 4, s. 257-266.

1989

3. Folklor muzyczny w ¶l±skim czasopi¶mie „¦piewak” - charakterystyka ogólna, „Rocznik Katowicki”, t. 14, red. A. Dygacz, Katowice 1989, s. 67-82.
4. ¦l±skie orkiestry dęte - tradycje i funkcje społeczno-kulturalne, /w:/ ¦piew i muzyka na ¦l±sku. Materiały z sesji naukowej po¶więconej dziejom społecznego ruchu muzycznego, Katowice 1989, s. 46-54.

1990

5. Z dziejów polsko-włoskich kontaktów muzycznych, „Bliżej Italii”, 1990, nr 16, s. 32-35; 1990, nr 17, s. 33 – 39.

1993

6. Nurt neoklasyczny w twórczo¶ci kompozytorów górno¶l±skich, /w:/ Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Katowicach nr 26, red. J. Bauman-Szulakowska, Katowice, 1993, s. 43-56.

1996

7. O muzycznym folklorze Spiszaków, „Prace pienińskie”, t. 8, Kraków - Szczawnica 1996, s. 59-70.

1998

8. Polsko-Czeska wymiana repertuaru ludowego na przykładzie wybranych pie¶ni ¶l±skich, /w:/ Przenikanie języka czeskiego i polskiego do poezji ¶redniowiecznej i twórczo¶ci pie¶niowej na ¦l±sku, red. L. Martinek i A. Wójcik, Cieszyn 1998, s. 155-171.

1999

9. Kapele cieszyńskie i ich miejsce w przekazie kulturowym, /w:/ Folklorystyka na przełomie wieków, red. K. D. Kadłubiec, Cieszyn 1999, s. 259-273.

2000

10. Polska muzyka współczesna w ¶wietle przekazów ¶l±skiej prasy muzycznej dwudziestolecia międzywojennego, /w:/ Współczesno¶ć spadkobierc± tradycji. Z problematyki ¶l±skiej kultury muzycznej, red. J. Bauman-Szulakowska, Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach, nr 1912, Katowice 2000, s. 37-52.

2001

11. Folklor muzyczny, [współautor: K. Turek], /w:/ Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, red. A. Barciak, Wilamowice 2001, s. 331-357.
12. Antyk w ideach i pogl±dach twórców muzyki XX wieku, [współautor: Ł. Tofilski], /w:/ Polska Muzyka Współczesna.
Kierunki – Idee – Postawy
, red. D. Kadłubiec i M. Dziadek, Katowice 2001, s. 67-87.

2002

13. Co nowego w „¦piewaku” – Nostalgiczna retrospekcja ¶l±skiej publicystyki muzycznej,
„¦piewak ¦l±ski”, 2002, nr 4 (341), s. 12-15; nr 5 (342), s. 19-20; nr 6 (343), s. 38-40.

2003

14. Co nowego w „¦piewaku” – Nostalgiczna retrospekcja ¶l±skiej publicystyki muzycznej,
„¦piewak ¦l±ski”, 2003, nr 6 (349), s. 22-23.

2004

15. Co nowego w „¦piewaku” – Nostalgiczna retrospekcja ¶l±skiej publicystyki muzycznej,
„¦piewak ¦l±ski”, 2004, nr 2-3 (351-352), s. 24-27.

2008

16. O ¶piewach uwielbienia, adoracji i chwały, [w:] Pamiętnik II festiwalu pie¶ni eucharystycznej „O salutaris Hostia”.
Red. R. Warzecha. Katowice 2008, s. 11-17.

2010

17. Górnicy ¶rodowiska katowickiego w zorganizowanym ruchu muzycznym na ¦l±sku (1910-2010). [w:] Katowice. W 144 rocznicę uzyskania praw miejskich. Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku.
Red. A. Barciak. Wyd. Polska Akademia Nauk - Oddział w Katowicach. Katowice 2010, s. 330-342.

18. „Hej ¶piewajmy, póki czas”. Bogucickie tropy w dziejach ¶l±skiego ruchu ¶piewaczego. [w:] Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13-14 paĽdziernika 2010 roku. Red. A. Niesyto. Wyd. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”. Katowice 2010, s. 83-102.

19. Kondycja społecznego ruchu muzycznego na ¦l±sku. Raport. [w:] Kongres Kultury Województwa ¦l±skiego 2010. Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Samorz±d Województwa ¦l±skiego. Katowice 2010, ss. 39.

2012

20. Z raportu o amatorskim ruchu muzycznym w roku stulecia Zwi±zku ¦l±skich Kół ¦piewaczych. [w:] Warto¶ci w muzyce. T. 4. Red. J. Uchyła-Zroski. Wyd. Uniwersytet ¦l±ski. Katowice 2012, s. 108-124.

2013

21. Społeczny nurt muzycznych dziejów miasta nad Raw±. [w:] Katowice. W rocznicę uzyskania praw miejskich t. 2 (12) / 147. Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje. Red. A. Barciak. Wyd. Studio NOA. Katowice 2013, s. 120-139.

22. „Ogniwo” do ogniwa wi±zać, łańcuch będzie... [w:] 100-lecie działalno¶ci chóru mieszanego „Ogniwo” 1913-2013.
Opr. A. Wójcik, E. Biłas-Pleszak. Katowice 2013, s. 19-30.

23. ¦piewnik, czyli... niezbędnik ¶piewaka, [w:] „PrzyjaĽń o bracia”. ¦piewnik.
Zebrał i opracował W. Mickiewicz. Rybnik-Niedobczyce 2013, s. 9-11.Prace edytorsko-redakcyjne1996

1. Przenikanie języka czeskiego i polskiego do poezji ¶redniowiecznej i twórczo¶ci pie¶niowej na ¦l±sku. Materiały z konferencji w Opawie 5 - 6 listopada 1996 (Pronikání českého a polsko języka do středověké poezie a písňové tvorby ve Slezsku. Sbornik z konferencje v Opavě 5.-6. listopadu 1996), Libor Martinek, Uniwersytet ¦l±ski Filia w Cieszynie – Slezská univerzita v Opavě,
Cieszyn 1998, ss. 171.

2005

2. Pamiętnik Ogólnopolskiego Zlotu Chórów i Orkiestr „Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczno¶ci” Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej 20-22 maja 2005. Warszawa – Katowice 2005, ss. 91.


2010

3. Kochany ¦l±sk. „¦l±skie Zeszyty Nutowe”. Dodatek do czasopisma „¦piewak ¦l±ski”. Wyd. Zarz±d Główny ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr. Katowice 2010, ss. 39.
4. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 1-2 (386-387) 2010, ss. 34.
5. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 3-4 (388-389) 2010, ss. 38.
6. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 5 (390), ss. 32.
7. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 7 (392) 2010, ss.32.

2011

8. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 1-2 (393-394) 2011, ss. 40.
9. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 3 (395) 2011, ss. 24.
10. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 4-5 (396- 97) 2011, ss. 44.
11. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 6 (398) 2011, ss. 44.

2012

12. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 1 (399) 2012, ss. 36.
13. „¦l±skie Zeszyty Nutowe”. Dodatek do nr 1 (399) 2012 czasopisma „¦piewak ¦l±ski”. Wyd. Zarz±d Główny ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, ss. 8.
14. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 2 (400) 2012, ss. 40.
15. „¦l±skie Zeszyty Nutowe”. Dodatek do nr 2 (400) 2012 czasopisma „¦piewak ¦l±ski”. Wyd. Zarz±d Główny ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, ss. 8.
16. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 3 (401) 2012, ss. 32.
17. „¦l±skie Zeszyty Nutowe”. Dodatek do nr 3 (401) 2012 czasopisma „¦piewak ¦l±ski”. Wyd. Zarz±d Główny ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, ss. 4.
18. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 4 (402) 2012, ss.40.
19. „¦l±skie Zeszyty Nutowe”. Dodatek do nr 4 (402) 2012 czasopisma „¦piewak ¦l±ski”. Wyd. Zarz±d Główny ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, ss. 4.

2013

20. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 1 (403) 2013, ss. 32.
21. „¦l±skie Zeszyty Nutowe”. Dodatek do nr 1 (403) 2013 czasopisma „¦piewak ¦l±ski”. Wyd. Zarz±d Główny ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, ss. 4.
22. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 2 (404) 2013, ss. 48.
23. „¦l±skie Zeszyty Nutowe”. Dodatek do nr 2 (404) 2013 czasopisma „¦piewak ¦l±ski”. Wyd. Zarz±d Główny ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, ss. 4.
24. Międzynarodowa Nagroda im. Stanisława Moniuszki 2013. Wyd. Zarz±d Główny ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr. Katowice 2013, ss. nlb.
25. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 3 (405) 2013, ss. 68.
26. „¦l±skie Zeszyty Nutowe”. Dodatek do nr 3 (405) 2013 czasopisma „¦piewak ¦l±ski”. Wyd. Zarz±d Główny ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, ss. 4.
27. 100-lecie działalno¶ci chóru mieszanego „Ogniwo” 1913 - 2013. (Współredaktor: E. Biłas-Pleszak). Katowice 2013, ss. 36.
28. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 4 (406) 2013, ss. 36.
29. „¦l±skie Zeszyty Nutowe”. Dodatek do nr 4 (406) 2013 czasopisma „¦piewak ¦l±ski”. Wyd. Zarz±d Główny ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, ss. 4.

2014

30. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 1 (407) 2014, ss. 44.
31. „¦l±skie Zeszyty Nutowe”. Dodatek do nr 1 (407) 2014 czasopisma „¦piewak ¦l±ski”. Wyd. Zarz±d Główny ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, ss. 4.
32. Międzynarodowa Nagroda im. Stanisława Moniuszki 2014. Wyd. Zarz±d Główny ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr. Katowice 2014, ss. nlb.
33. „¦piewak ¦l±ski” dwumiesięcznik Zarz±du Głównego ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, nr 2 (408) 2014, ss. 56.
34. „¦l±skie Zeszyty Nutowe”. Dodatek do nr 2 (408) 2014 czasopisma „¦piewak ¦l±ski”. Wyd. Zarz±d Główny ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr, ss. 4.


Publicystyka1975
1. Lekka muza z dyplomem, „Non Stop”,1975, nr 9 (38), s. 6.

1977

2. Praski sukces katowickich instrumentalistów. „Trybuna Robotnicza”, 21.10.1977, s. 3.

1985

3. Jubileusz Stanisława Jareckiego, „Katowicki Informator Kulturalny”, 1985, nr 5 (165), s. 56-57.
4. Filharmonia ¦l±ska. Udany pocz±tek sezonu, „Trybuna Robotnicza”, 23. 09.1985, s. 3.
5. Posłuchaliby¶my jeszcze raz, „Trybuna Robotnicza”, 22. 10. 1985, s.3.
6. Niecodzienne wydarzenie artystyczne. Muzyczny kalejdoskop, „Trybuna Robotnicza”, 30.10. 1985, s. 3.
7. Cyrulik ze znakiem jako¶ci, „Trybuna Robotnicza”, 28 – 29. 12. 1985, s. 3.

1986

8. Klubowe wieczory „Hejnału”, „Górnik”, 23.01.1986, s. n.n.
9. Józef Bortel - wybitny działacz ¶l±skiego ruchu ¶piewaczego, „Katowicki Informator Kulturalny”, 1986, nr 1 (173), s. 58-59.
10. Festiwal skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz w Częstochowie zakończony. Finałowy koncert Filharmonii ¦l±skiej, „Trybuna Robotnicza”, 17.03.1986, s. 1-(4).
11. Po co nam te słodkie tony?, XIX Polski Festiwal Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz, „Trybuna Robotnicza”, 25.03.1986, s. 3.
12. Marian Kubica, „Życie Muzyczne”, 1986, nr 4, s.30-31.
13. Bielscy kamerali¶ci. Żarliwo¶ć (nie) nagrodzona,. „Trybuna Robotnicza”, 8.07.1986, s. 3.
14. Wakacje z muzyk±, „Trybuna Robotnicza”, 8.09.1986, s. 3.
15. Oratoryjny wieczór w Filharmonii ¦l±skiej, „Trybuna Robotnicza”, 30.09.1986, s. 3.
16. Kamerali¶ci z Halle. Udana inauguracja „Wieczorów u Telemanna”, „Trybuna Robotnicza”, 20.10.1986, s. 3.
17. Kankana czas zacz±ć!, „Trybuna Robotnicza”, 25 -26.10.1986, s. 3.
18. Błażewicz kontra Beethoven, „Trybuna Robotnicza”, 29.11.1986, s. 3.
19. Folklor w wychowaniu muzycznym, „Trybuna Robotnicza”, 9.12.1986, s. 2.

1987

20. Muzyka młodych - czy tylko? „Trybuna Robotnicza”, 9.01.1987, s. 3.
21. Skok w teraĽniejszo¶ć, „Poradnik Muzyczny”, 1987, nr 2, s. 6-7.
22. Agnieszka i duchy, „Trybuna Robotnicza”, 17.03.1987, s. 3.
23. 20 lat minęło. XX Polski Festiwal Skrzypcowy im. G. Bacewicz, „Trybuna Robotnicza”, 30.03.1987, s. 3.
24. Muzyka szlachetna i miła. Jubileusz Bielskiej Orkiestry Kameralnej, „Kronika Beskidzka”, 1987, nr 13 (547), s. 4.
25. O folklorze i wychowaniu muzycznym, „Poradnik Muzyczny”, 1987, nr 4, s. 7-8.
26. Smak, elegancja, umiar. Kameralny Teatr Muzyczny z Moskwy, „Trybuna Robotnicza”, 25.05.1987, s. 4.
27. W kilku zdaniach. Jubileusz Bielskiej Orkiestry kameralnej, „Poradnik Muzyczny”, 1987, nr 5, s. 24.
28. Operetka ¦l±ska. Jesienne, wiosn± manewry, „Trybuna Robotnicza”, 8.06.1987, s. 3.
29. Spotkania z Zimermanem, „Trybuna Robotnicza”, 12.06.1987, s. 2.
30. Muzyka w strefie ciszy, „Kronika Beskidzka”, 1987, nr 24 (558), s. 4.
31. Pie¶ni ¶l±skiego ludu, „Poradnik Muzyczny”, 1987, nr 6, s.23.
32. Koncert Ojstrachów w Katowicach, „Trybuna Robotnicza”, 10.11.1987, s. 1.
33. Fascynuj±ca sztuka Ojstrachów, „Trybuna Robotnicza”, 11.11.1987, s. 3.
34. Muzyka niepotrzebna?, „Kronika Beskidzka”, 1987, nr 28 (562), s. 4.
35. Urok młodo¶ci i drobne zmiany. XXII Międzynarodowy Festiwal Jeunesses Musicales - Częstochowa 87, „Trybuna Robotnicza”, 3.12.1987, s. 3-(5).
36. W stronę nowej muzyki, „Trybuna Robotnicza”, 7.12.1987, s. 4.
37. Muzyka dla subtelnych, „Kronika Beskidzka”, 1987, nr 46 (580), s. 4.
38. Trochę dobrze, trochę Ľle, „Kronika Beskidzka”, 1987, nr 50 (584), s. 4.
39. Nowo¶ci w jaskini lwa, „Kronika Beskidzka”, 1987, nr 51 (585), s. 4).

1988

40. Rado¶ć m±dra i dojrzała, „Trybuna Robotnicza”, 11.01.1988, s. 3.
41. Na półkach z ksi±żkami. Omówienie ksi±żki Krystyny Turek, Pie¶ni ludowe na Górnym ¦l±sku, „Katowicki Informator Kulturalny”, 1988, nr 1 (197), s. 62.
42. W służbie polskiej pie¶ni. Marian Kubica, „Katowicki Informator Kulturalny”, 1988, nr 2 (198), s. 58-60.
43. Paderewski na ¦l±sku, „Poradnik Muzyczny”, 1988, nr 1, s.16-17.
44. IV ¦l±skie Dni Muzyki Współczesnej, „Poradnik Muzyczny”, 1988, nr 3, s. 2-3.
45. 20 lat Wydziału Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej, „Trybuna Robotnicza”, 11.12.1988, s. 2.
46. WOSPRiTV i Badura-Skoda, „Trybuna Robotnicza”, 11.12. 1988, s. 3.

1989

47. Ba¶niowy ¶wiat muzyki Urszuli Koszut, „Poradnik Muzyczny”, 1989, nr 1, s. 1 – (10-11).
48. Artystyczne wydarzenia i satysfakcje, „Trybuna Robotnicza”, 20.03.1989, s. 2.
49. XXI Polski Festiwal Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz. Słuchaj±c głosu polskiej Safony, „Trybuna Robotnicza”, 29.03.1989, s. 3.
50. O “Skowronku” pozytywnie, „Trybuna ¦l±ska”, 18.04.1989, s. 4.
51. Rainbow Music. Zamiast sprawozdania, „Trybuna Robotnicza”, 13.06. 1989, s. 3.
52. Trudno znaleĽć słowa..., „Trybuna Robotnicza”, 14.11.1989, s. 3.
53. Jeunesses Musicales po raz XXIV. Cień nadziei, „Trybuna Robotnicza”, 22.11.1989, s. 4-5.

1990

54. O sztuce dyrygowania. Rozmowa z Karolem Stryj±, „Poradnik Muzyczny”, 1990, nr 2-3, s. 1 - (18-19).
55. Chopin i ¶l±skie chóry, „Życie Muzyczne”, 1990, nr 5, s. 30-31.
56. O „Jesieni” pogodnie, „Poradnik Muzyczny”, 1990, nr 12, s. 12-13.

1991

57. „Słowiki” na schodach, „Trybuna ¦l±ska”,, 11.09.1991, s. 3.
58. Czajkowski znad Tamizy, „Trybuna ¦l±ska”, 21.09.1991, s. 3.
59. Wieczór z Lutosławskim, „Trybuna ¦l±ska”, 27.11.1991, s. 3.
60. Jubileusz prof. Dygacza, „Trybuna ¦l±ska”, 27.11.1991, s. 2.
61. Polscy mistrzowie batuty. „Ja nie jestem kapelmistrz…”(1), „Trybuna ¦l±ska”, 10.12.1991, s. 3.
62. Polscy mistrzowie batuty. „Przez Katowice na ¶wiatowe estrady” (2), „Trybuna ¦l±ska”, 11.12.1991, s. 3.

1992

63. Romantyczne czary, / pseud. Jan Krawiec/, „Trybuna ¦l±ska”, 13.05.1992, s. 3.
64. Niech żyje pie¶ń, „Trybuna ¦l±ska”, 22.08.1992, s. 3.
65. Ach, co za blask, „Trybuna ¦l±ska”, 11.09.1992, s. 3.

1993

66. II baraniogórskie muzykowanie, „Baraniogórskie zapiski” Informator Baraniogórskiego O¶rodka Kultury Turystyki Górskiej „U Ľródeł Wisły”, 1995, s. n.n.

1996

67. Dziewi±ta Beethovena, czy tor wyboisty i pełen przeszkód?, „Rezonans” Gazeta Stowarzyszenia Miło¶ników Muzyki „Viva il Canto”, 1996, nr 1, s. 4.

1997

68. Andrzej Cinciała in memoriam, „Nowa Filia”, 1997/98, nr 46, s. 6.

1998

69. Andrzej Cinciała in memoriam, „Gazeta Uniwersytecka”, 1998, nr 10/11 (55-56).
70. Andrzejowi Cinciale w 100-lecie ¶mierci, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, 1998, nr 21, s. 4.

1999

71. Rozpustnik ukarany, „Gazeta w Katowicach”, 30.05.1999, s. 3.
72. Wielki debiutant – i... Polemika w sprawie przedstawienia „Don Giovanniego” w Bytomiu, „Gazeta w Katowicach”, 6.07.1999,
nr 155/99, s. 5.
73. Garniemy się do muzyki, omówienie do płyty CD w wyk studentów i pedagogów Filii U¦ w Cieszynie, 1999.

2001

74. Wielka jest potęga pamięci, „¦piewak ¦l±ski”, 2001, nr 1 (332), s. 13-14.
75. Jest w orkiestrach dętych siła..., „¦piewak ¦l±ski”, 2001, nr 3 (334), s. 10.

2002

76. Chóralnej pie¶ni polskiej piękno, moc i sława, „¦piewak ¦l±ski”, 2002, nr 6 (343), s. 5-7.

2003

77. Psalmodia w kulturze ludowej, „¦piewak ¦l±ski”, 2003, nr 1-2 (344-345), s. 22-25, 28-29.
78. Szczę¶ć Boże dobrej sprawie…(Na powitanie „Księgi Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa ¦l±skiego”), „¦piewak ¦l±ski”, 2003, nr 6 (349), s. 8-9.
79. Europejski wymiar społecznego ruchu muzycznego, „Życie Muzyczne”, 2003, nr 5-8, s. 5-6.
80. Kolejny sukces „Harmonii”, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2003, nr 10 (110), s. 30.
81. Muzycznej wiosny czas, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2003, nr 10 (110), s. 30-31.
82. Nasi w Nawsiu, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2003, nr 1 (111), s. 36.
83. Z psalmodi± za pan brat, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2003, nr 1 (111), s. 36.
84. Prosto z ta¶my, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2003, nr 2 (112), s. 43-44.
85. Chwalimy się, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2003, nr 2 (112), s. 44-45.
86. Niech żyje ¶piew, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2003, nr 2 (112), s. 45.
87. Akademiccy chórzy¶ci u Ojca ¦więtego, „Gazeta Uniwersytecka”, 2003, nr 3 (113), s. 8-11.
88. Dekada wpisana w tradycję, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2003, nr 3 (113), s. 44-45.
89. Kolęda, kolęda, „Życie Muzyczne”, 2003, nr 9 – 12, s. 1 i 44-45.
90. Nasze „Pater Noster”. Akademiccy chórzy¶ci z Cieszyna u Ojca ¦więtego, „Życie Muzyczne”, 2003, nr 9 – 12, s. 6-7.
91. Niechaj żyje Konfraternia, „Życie Muzyczne”, 2003, nr 9 – 12, s. 32-33.

2004

92. Muzyka religijna między epokami i kulturami, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2004, nr 4 (114), s. 44-45.
93. Michał Korzistka gra Chopina, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2004, nr 4 (114), s. 46.
94. Akademicka „Harmonia” w Konfraterni, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2004, nr 5 (115), s. 45.
95. O „kwestii kobiecej” w muzyce, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2004, nr 5 (115), s. 45 - 46.
96. „¦piewak ¦l±ski” po raz 350, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2004, nr 9-10 (119-120), s. 42-43.
97. Uwodzicielski walc, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2004, nr 9-10 (119-120), s. 43-44.
98. Ksi±żka, któr± warto przeczytać. Alfonsa Pellowskiego – Kultura muzyczna Łodzi do roku 1918, „Życie Muzyczne”, 2004, nr 1-3, s. 44.
99. ¦piywomy po naszymu, „Życie Muzyczne”, 2004, nr 1-3, s. 47.
100. Andrzej Wójcik (Jubileuszowa ankieta „¦piewaka ¦l±skiego” Dlaczego współpracuję z dwumiesięcznikiem?), „¦piewak ¦l±ski”, 2004, nr 1 (350), s. 11-12.
101. Majowy kiermasz z chórami, „¦piewak ¦l±ski”, 2004, nr 2-3 (351-352), s. 5-6.
102. My¶l muzykologiczna na lamach „¦piewaka ¦l±skiego”, „¦piewak ¦l±ski”, 2004, nr 2-3 (351-352), s. 33-35.
103. Od Droniowic do Katowic. Rzecz o Adolfie Dygaczu, „¦l±sk”, 2004, nr 6 (104), s. 46-48.
104. „¦piewak ¦l±ski”, 2004, nr 2-3 (351-352), s. 36-37.
105. Adzio. Słowo o Adolfie Dygaczu (23.07.1914 – 06.04.2004), „Modus Vivendi” – bezpłatne pismo kulturalne Towarzystwa ¦piewaczego „Modus Vivendi”, 2004, nr 2, s. 6-7.
106. Ksi±żka, któr± warto przeczytać. B. Tarasiewicz „Mówię i ¶piewam ¶wiadomie”, „Życie Muzyczne”, 2004, nr 4-6, s. 37.
107. Staszek. Stanisław Jarecki (30.04.1925 – 17.05.2004), „Życie Muzyczne”, 2004, nr 4-6, s. 44-45.
108. Barwy Chóru Mariańskiego, „Życie Muzyczne”, 2004, nr 7-9, s. 30-31.
109. Ostrów Wielkopolski miasto chórów i orkiestr, „Życie Muzyczne”, 2004, nr 7-9, s. 31.
110. Kolędę zewsz±d słychać, „Życie Muzyczne”, 2004, nr 10-12, s. 2-3.
111. W duchu prawdy, dobra i piękna, „Życie Muzyczne”, 2004, nr 10-12, s. 12-13.
112. ¦piewajcie dalej, „¦l±sk”, 2004, nr 12 (110), s. 23.

2005

113. Jestem szczę¶liwa i dumna… (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2005, nr 4 (124), s. 43.
114. Polska muzyka religijna między epokami i kulturami, (wojand), „Gazeta Uniwersytecka”, 2005, nr 4 (124), s. 46-47.
115. Opłatek, „Życie Muzyczne”, 2005, nr 1-3, s. 2 i 47.
116. Muzyczny ruch amatorski w regionie gdańskim, „Życie Muzyczne”, 2005, nr 1-3, s. 36-37.
117. O „Trojoku” po „Trojoku”, „¦piewak ¦l±ski”, 2005, nr 3 (358), s. 11, 14 – 15.
118. Tego roku na Trojoku, „Życie Muzyczne”, 2005, nr 4-6, s. 27-28.
119. My¶l muzykologiczna na lamach „¦piewaka ¦l±skiego”, „¦piewak ¦l±ski”, 2005, nr 3 (358), s. 21-23.
120. Upływa szybko między jubileuszami czas…,„¦piewak ¦l±ski”, 2005, nr 6 (361), s. 2-4.
121. Tr±bienie na baranim rogu: 95 lat ¶l±skiego ¶piewactwa, #8222;Życie Muzyczne”, 2005, nr 10-12, s. 21-22 i 27.
122. Druh Moniuszko nasz kochany, Życie Muzyczne”, 2005, „¦l±ski Ruch ¦piewaczy ma 95 lat” wydanie specjalne, s. 11-13.
123. 35 lat rezonowania, Życie Muzyczne”, 2005, nr 10-12, s. 31-32.
124. Wracamy do Lichenia, Życie Muzyczne”, 2005, nr 10-12, s. 42.

2006

125. Ksi±żka, któr± warto przeczytać. Muzyka liturgiczna w Ko¶ciele Katowickim 1925-2005, „Życie Muzyczne”, 2006, nr 1 - 3, s. 30-31.
126. Kłopot z tradycj±, „Życie Muzyczne”, 2006, nr 1-3, s. 32-33.
127. …Jak aniołowie s± sami, to graj± sobie Mozarta. W 250 rocznicę urodzin kompozytora, „Życie Muzyczne”, 2006, nr 1-3, s. 35-37.
128. Pie¶ń o moim Chrystusie. Wieczór muzyki i poezji u Matki Bożej u¶miechniętej w Pszowie, „Życie Muzyczne”, 2006, nr 4-6, s. 16-17.
129. „Tylko czemu tu tak gło¶no graj±”, „¦piewak ¦l±ski”, 2006, nr 3 (364), s.12-13.
130. „O salutaris Hostia” po raz pierwszy, „¦piewak ¦l±ski”, 2006, nr 5 (366), s. 16 -18.
131. „Konfraternia” po raz czwarty, „¦piewak ¦l±ski”, 2006, nr 6 (367), s. 5-8.
132. Polemiki nie będzie, „Życie Muzyczne”, 2006, nr 7-9, s. 16-17.
133. Osiemdziesięcio- i pięciolecie, czyli dwa w jednym, „Życie Muzyczne”, 2006, nr 10-12, s. 6-7.
134. Chrzanowskie „Żaby” kumkaj± już 90 lat…, „Życie Muzyczne”, 2006, nr 10-12, s. 22 i 27.
135. „Błogosław Ojczyznę mił±”, „Życie Muzyczne”, 2006, nr 10-12, s. 39-41.

2007

136. Doktorski koncert Oli Zeman, „Życie Muzyczne”, 2007, nr 1-3, s. 12-14.
137. Górno¶l±skie Prezentacje Chóralne. Allegro energio e passionato, „¦piewak ¦l±ski”, 2007, nr 2 (369), s. 4-5.
138. Na radiowej antenie (Andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2007, nr 3 (370), s. 7.
139. W 85. Rocznicę powrotu ¦l±ska do Macierzy (Andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2007, nr 3 (370), s. 7.
140. 95 lat Chóru Męskiego „Hejnał” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach (Andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2007, nr 3 (370), s. 21.
141. ¦więtujemy urodziny Mistrza. „Dzień Kilara”, „¦piewak ¦l±ski”, 2007, nr 3 (370), s. 22.
142. U go¶cinnych 70-latków w Zebrzydowicach, „Życie Muzyczne”, 2007, nr 4-6, s.19.
143. Być amatorem, co to znaczy?, „Życie Muzyczne”, 2007, nr 4-6, s. 28-0.
144. Konfraternia po raz drugi i…trzeci, „Życie Muzyczne”, 2007, nr 7-9, s. 4-6.
145. „Królewski ¶piew przy harfie” w Chorzowie i nie tylko…, „Życie Muzyczne”, 2007, nr 7-9, s. 12-13.
146. U go¶cinnych siedemdziesięciolatków w Zebrzydowicach (Andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2007, nr 3 (370), s. 23.
147. Aby sztuka była przez masy rozumiana… Na marginesie VII edycji Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów
im. Grzegorza Fitelberga. Szkic o współpracy Państwowej Filharmonii ¦l±skiej ze społecznym ruchem muzycznym
, „Życie Muzyczne”, 2007, nr 10-12, s. 16 i 21-22.

2010

148. Aby piękno pie¶ni nigdy nie przestało brzmieć na tej ziemi..., „Pielgrzym”, 2010, nr 1 (125), s. 5.
149. Przy Jezusowym Żłóbku w Panewnikach, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 1-2 (386-387), s. 11.
150. Postawmy na młodzież, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 1-2 (386-387), s. 14.
151. Leon Ostoja Poniecki (1893-1945), „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 1-2 (386-387), s. 16.
152. Z felietonów radiowych A. Wójcika. Na bezrybiu..., „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 1-2 (386-387), s. 17-18.
153. Z felietonów radiowych A. Wójcika. Bilans, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 1-2 (386-387), s. 18-19.
154. Z felietonów radiowych A. Wójcika. Wiosenny sen prezesa, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 1-2 (386-387), s. 20-21.
155. Cały ¦l±sk gra i ¶piewa (andwoj), „¦piewak ¦l±ski” , 2010, nr 3-4 (388 - 389), s. 7-8.
156. Nasze stulecie. Uroczysty obchód w Bibliotece ¦l±skiej (wojand), „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 3-4 (388 - 389), s. 8-9.
157. Pamiętamy druha Dziendziela (wojand), „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 3-4 (388-389), s. 11.
158. XVIII ¦więto ¦l±skiej Pie¶ni Chóralnej „Trojok ¦l±ski” (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 3-4 (388 - 389), s. 12-13.
159. Pie¶ni eucharystyczne po raz trzeci (wojand), „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 3-4 (388-389), s. 16.
160. Pod pomnikiem Moniuszki, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 3-4 (388-389), s. 17.
161. W pracowni Zygmunta Brachmańskiego, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 3-4 (388-389), s. 18–19.
162. Walter Stryja, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 3 - 4 (388-389), s. 22.
163. Słuchajmy samych siebie (wojand), „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 3-4 (388-389), s. 23.
164. Pocz±tek i rozwój ¶l±skiego zwi±zku ¶piewaczego w ¶wietle odkurzonych dokumentów (tekst prezentacji przedstawionej 22 maja 2010 w Bibliotece ¦l±skiej podczas uroczysto¶ci stulecia Zwi±zku ¦l±skich Kół ¦piewaczych), „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 3-4 (388-389), s. 28-31.
165. Podobno..., „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 5 (390), s. 3-4.
166. U Piekarskiej Pani (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 5 (390), s. 11.
167. Osiemdziesięciolecie urodzin prof. Józefa ¦widra, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 5 (390), s. 18-19.
168. Kondycja społecznego ruchu muzycznego na ¦l±sku. Skrót raportu na Kongres Kultury Województwa ¦l±skiego 2010, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 5 (390), s. 24-27.
169. Żeby było o czym my¶leć, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 6 (391), s. 2-3.
170. Niecodzienne spotkanie, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 6 (391), s. 17–18.
171. Z felietonów radiowych A. Wójcika. Wiwat! Niech żyj± talenta. Galowy koncert stulecia Zwi±zku ¦l±skich Kół ¦piewaczych, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 6 (391), s. 18-19.
172. Z felietonów radiowych A. Wójcika. Barani róg, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 6 (391), s. 20-21.
173. Sto lat, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 6 (391), s. 22-23.
174. Odszedł mistrz niedo¶cigniony. Henryk Mikołaj Górecki 6.12.1933-12.11. 2010, „¦piewak ¦l±ski”, 2010, nr 6 (391), s. 28.

2011

175. Język w gębie (Redaktor), „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 1-2 (393-394), s. 2-3.
176. Ach, co to był za Zjazd!, „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 1-2 (393-394), s. 2-3.nr 1-2 (393-394), s. 9-11.
177. Kolędowało się na ¦l±sku, kolędowało..., „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 1-2 (393-394), s. 13-15.
178. Kolędowy wieczór w archikatedrze (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 1-2 (393 - 394), s. 19.
179. Dlaczego nie spadaj±?, „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 1-2 (393-394), s. 23-24.
180. 75. Rocznica urodzin profesora Jana Wojtachy (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 1-2 (393-394), s. 27.
181. Z opawskiego „Trojoka”, „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 1-2 (393-394), s. 31-32.
182. Wybory!, „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 3 (395), s. 2 - 4.
183. Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego w Knurowie w roku 2007 obchodziła setne urodziny (opr. andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 3 (395), s. 10-11.
184. Nigdy nie byłem w Paryżu..., „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 3 (395), s. 12-15.
185. Twórczo¶ć chóralna Jacka Glenca, „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 3 (395), s. 22-23.
186. Za kogo nas maj±?, „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 4-5 (396-397), s. 2-4.
187. Magnificat. Cieszył bardzo dobry ¶piew chórów..., „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 4-5 (396-397), s. 4-5.
188. List otwarty do redakcji „Dziennika Zachodniego” (współautor: R. Warzecha), „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 4-5 (396 - 397), s. 6-7.
189. Zadole 1911 - 2011. Miał być festyn co się zowie... (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 4-5 (396-397), s. 9.
190. Pozarz±dowcy to porz±dni ludzie... (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 4-5 (396-97), s. 18.
191. 50 lat minęło. Jubileusz Jana Marii Dygi, „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 4-5 (396-397), s. 20-21.
192. ...Macht Frei, „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 4-5 (396-397), s. 37-40.
193. Na półce z ksi±żkami. O organach i chórach Diecezji Katowickiej Ko¶cioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 4 - 5 (396 - 397), s. 42 - 43.
194. Szanujmy się!, „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 6 (398), s. 2-3.
195. ¦l±sk otrzymał Wiktora (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 6 (398), s. 10-11.
196. Goli na wioli, doi na oboi, „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 6 (398), s. 14-15.
197. Chór męski „¦l±sk” w Lipinach prze¶piewał dziewięćdziesi±t lat (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 6 (398), s. 28.
198. Tajemnica dużego czerwonego domu, „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 6 (398), s. 35-38.
199. Na półce z ksi±żkami. Wspomnienie „do użytku wewnętrznego” (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 6 (398), s. 41-42.
200. Na półce z ksi±żkami. Slezské koledy (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2011, nr 6 (398), s. 42.

2012

201. Pięćdziesi±t roczników „¦piewaka” za nami (Redaktor), „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 1 (399), s. 2-3.
202. Sezon walnych zgromadzeń rozpoczęty. Co przyniesie? (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 1 (399), s. 3-4.
203. Jubilate, jubilate..., „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 1 (399), s. 20-21.
204. Norbert Blacha (1959 -2012), „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 1 (399), s. 25-27.
205. Sztandar - rzecz dziwna, „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 1 (399), s. 32-34.
206. Gdakanie (Redaktor), „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 2 (400), s. 2-4.
207. Trojok ¦l±ski. Mówili, ze będzie padać..., „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 2 (400), s. 7-10.
208. Rok Konstantego Wolnego. Dni rado¶ci i wesela, „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 2 (400), s. 18-21.
208. Religioso e poetico. Dar muzyki Jacka Glenca, „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 2 (400), s. 29-30.
209. Walny Zjazd Delegatów ¦l±skiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr. Z notatek protokolanta (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 2 (400), s. 32-35.
210. Słowo redaktora, „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 3 (401), s. 2.
211. Rajmund, „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 3 (401), s. 10 -11.
212. W ¶wietle protokolarnych zapisków (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 3 (401), s. 15-16.
213. Słowo redaktora, „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 4 (402), s. 2.
214. Dejcie se pozór!, „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 4 (402), s. 6-7.
215. Po raz dziesi±ty pielgrzymowali¶my do Piekar, „¦piewak ¦l±ski”, 2012, nr 4 (402), s. 13-15.

2013

216. Wiosna blisko!, „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 1 (403), s. 2-3.
217. Tak to się odbyło. Z nowym sztandarem u Jezusowego Żłóbka (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 1 (403), s. 3.
218. Sztandar - rzecz dziwna, „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 1 (403), s. 9.
219. Dla ciebie ¶piewamy Polsko. „Wanda” z D±brówki Małej miałaby sto lat..., „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 1 (403), s. 17.
220. 50 lat minęło. Stowarzyszenie-Orkiestra KWK Jas-Mos (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 1 (403), s. 18.
221. „Jutrzenka” z Bojszów - zwiastunka lepszej przyszło¶ci (red.), „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 1 (403), s. 24.
222. Wiadomo¶ci sprzed lat (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 1 (403), s. 28-29.
223. Non omnis moriar! Czesław Rutkowski (1934-2013) Leonard Brzoza (1931-2013), „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 1 (403), s. 30.
224. Precz, precz od nas smutek wszelki... (Redaktor), „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 2 (404), s. 2.
225. Moniuszce - ¶piewacy ¶l±scy, „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 2 (404), s. 3-4.
226. Zapraszamy do... „Trojoka” ( Red.), „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 2 (404), s. 5-6.
227. XXI ¦więto ¦l±skiej Pie¶ni Chóralnej „Trojok ¦l±ski” Czeski Cieszyn 2013. Zdravime vas… Witamy serdecznie..., „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 2 (404), s. 7-9.
228. Spotkały się dwa chóry, „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 2 (404), s. 16.
229. Cenniejsza niż złoto. Bojszowska „Jutrzenka”, „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 2 (404), s. 25-26.
230. Piękni osiemdziesięciopięcioletni, „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 2 (404), s. 29- 0.
231. Jadzia, „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 2 (404), s. 35.
232. Sprawozdawcze refleksje ze Zjazdu Delegatów. Jeżeli cenisz to, co uczciwe i pożyteczne..., „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 2 (404), s. 36-38.
233. Wiadomo¶ci sprzed lat (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 2 (404), s. 46.
234. Na marginesie. Umpa, umpa! (red), „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 3 (405), s. 2.
235. XXI Górno¶l±skie Prezentacje Chórów i Orkiestr imienia Rajmunda Hankego. A wła¶nie przechodziło lato..., „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 3 (405), s. 3-5.
236. Gorolski ¦więto, ho, ho, ho!, „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 3 (405), s. 6.
237. XXI Festiwal Pie¶ni Maryjnej „Magnificat” (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 3 (405), s. 9-11.
238. Wyjazdowe zebranie Zarz±du Głównego, „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 3 (405), s. 18-21.
239. Stary nekrolog..., „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 3 (405), s. 23.
240. Wiadomo¶ci sprzed lat (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 3 (405), s. 24.
241. Z wigilijn± gwiazdk±. Jest w moim kraju zwyczaj..., „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 4 (406), s. 2-4.
242. „Ogniwo” ma już sto lat! (współautorka Z. Berek), „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 4 (406), s. 22-25.
243. Wiadomo¶ci sprzed lat (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 4 (406), s. 27-28.
244. Przy Tobie pokój jest i odpocznienie. Gdy brakowało chleba..., „¦piewak ¦l±ski”, 2013, nr 4 (406), s. 29-30.

2014

245. Słowo redaktora. I tak można, i siak..., „¦piewak ¦l±ski”, 2014, nr 1 (407), s. 2-3.
246. „Jutrzenki” blask od trzydziestu lat roz¶wietla muzyczne niebo nad Ornontowicami, „¦piewak ¦l±ski”, 2014, nr 1 (407), s. 28.
247. Wiadomo¶ci sprzed lat (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2014, nr 1 (407), s. 32-34.
248. Wojciech Kilar 17 VII 1932 Lwów - 29 XII 2013 Katowice, „¦piewak ¦l±ski”, 2014, nr 1 (407), s. 35-36.
249. Słowo redaktora. Zazdro¶cić nie ma czego, „¦piewak ¦l±ski”, 2014, nr 2 (408), s. 2.
250. Miał co¶ wspólnego z muzyk±... Mieczysław Dziendziel (1925 – 1994), „¦piewak ¦l±ski”, 2014, nr 2 (408), s. 23-25.
251. Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ¦ZChiO. Tchn±ć Ducha..., „¦piewak ¦l±ski”, 2014, nr 2 (408), s. 27-29.
252. Janusz Kara¶ - Chorzowianin Roku 2013 (red.), „¦piewak ¦l±ski”, 2014, nr 2 (408), s. 32.
253. Nasi Honorowi. Prof. Zygmunt Brachmański, prof. Jan Wojtacha, red. Stanisława Warmbrand, dr Józef Wierzgoń, Bernard Halski (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2014, nr 2 (408), s. 36-38.
254. Wypełnił kształt sobie powierzony. Józef ¦wider (19.08.1930 - 22.05.2014), „¦piewak ¦l±ski”, 2014, nr 2 (408), s. 48-50.
255. Wiadomo¶ci sprzed lat (andwoj), „¦piewak ¦l±ski”, 2014, nr 2 (408), s. 50-51.

© PCpowrót...