mgr Andrzej Wójcik

Andrzej Wójcik

Andrzej Wójcik (ur. 1942 w Katowicach) - teoretyk muzyki, kompozytor, pedagog, publicysta i popularyzator muzyki, folklorysta, działacz społecznego ruchu muzycznego, od 2005 roku sekretarz Zarządu Głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr (do 2009 Oddział Śląski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr); absolwent: 1960 - Państwowego Liceum Kulturalno-Oświatowego w Gliwicach, 1963 - Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Gliwicach (fortepian), 1968 - Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (Akademia Muzyczna) im. K. Szymanowskiego w Katowicach (teoria muzyki).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 1966-1984 w Ośrodku TV Polskiej i Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, gdzie pracował m.in. na stanowisku kierownika redakcji muzycznej oraz redakcji nagrań muzycznych; na początku lat 90. współpracował także z Radiem "Delta" w Bielsku Białej.

Uprawiał działalność pedagogiczną, którą rozpoczynał w 1959 roku, jako nauczyciel gry na fortepianie w Społecznym Ognisku Muzycznym w Katowicach-Ligocie. W latach sześćdziesiątych był instruktorem zespołów muzycznych oraz akompaniatorem m.in. w Technikum Chemicznym w Gliwicach, Zespole Szkół Zawodowych CZSP w Katowicach, Domu Kultury Zakładów Azotowych w Chorzowie, Technikum Górniczym w Katowicach.

Od 1984 był nauczycielem akademickim na stanowisku starszego wykładowcy (kształcenie słuchu, zasady muzyki, historia muzyki, instrumentoznawstwo, podstawy instrumentacji i aranżacji, czytanie partytur, folklor Polski i Europy) w Zakładzie Teorii Muzyki i Folklorystyki Muzycznej, Katedrze Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej oraz w Katedrze Teorii Muzyki Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego; równocześnie, w latach 1986-2003, był nauczycielem przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych II stopnia w Cieszynie i Katowicach (1990 na stanowisku dyrektora PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach). Od 2003 na emeryturze; w roku akademickim 2007-2008 prowadził zajęcia z zakresu polskiego folkloru muzycznego w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.

Autor popularnych w latach 70. audycji radiowych oraz prezentowanych na antenie muzycznych komentarzy i felietonów, m.in. w ramach cykli "Muzyczna Trybuna Młodych", "Kronika Dźwiękowa WOSPR", "Moja Muzyka". Inicjator przywrócenia na katowickiej antenie muzycznych programów "na żywo"; współtwórca realizowanych wedle tej zasady radiowych magazynów "Muzyczny wtorek w..." i "W sobotę wieczorem". Aktywny publicysta - autor recenzji muzycznych i artykułów, które ogłaszał m.in. w "Zaraniu Śląskim", "Trybunie Śląskiej" ("Robotniczej"), "Kronice Beskidzkiej", "Poradniku Muzycznym", "Katowickim Informatorze Kulturalnym", katowickim wydaniu "Gazety Wyborczej", "Gazecie Uniwersyteckiej", miesięczniku "Śląsk". Od lat 80. stale współpracuje ze "Śpiewakiem Śląskim" oraz - jako autor i sekretarz redakcji - z "Życiem Muzycznym", periodykiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie. Od 2010 roku jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika "Śpiewak Śląski".

Przedmiotem zainteresowań A. Wójcika są zagadnienia związane z historią śląskiej kultury muzycznej, dokonania społecznego ruchu muzycznego oraz problematyka folklorystyczna, w tym zwłaszcza muzyczny folklor regionu cieszyńskiego; artykuły poświęcone tej tematyce publikował m.in. w zeszytach naukowych Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Śląskiego.

Na jego kompozytorski dorobek składają się utwory głównie z zakresu muzyki rozrywkowej, utrwalone w nagraniach m.in. zespołu "Metrum" Zbigniewa Kalemby oraz Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Jerzego Miliana, z udziałem takich piosenkarzy jak Urszula Sipińska, Eleni i Grażyna Świtała.

Jako prelegent muzyczny A. Wójcik współpracował m.in. z Krajowym Biurem Koncertowym w Warszawie, Państwową Filharmonią Śląską, Agencją Koncertową "Silesia" w Katowicach oraz Modelowym Centrum Upowszechniania Kultury Muzycznej w Rybnej. Zapraszany do udziału w Radach Artystycznych przeglądów oraz festiwali muzycznych, był m.in. jurorem imprez międzynarodowych, jak festiwale piosenki "Slovenska Popevka" w Lubjanie (1980), "Pop Gala" w Budapeszcie (1981) i folklorystycznych, m.in. Przeglądów Kapel Podwórkowych w Skoczowie. Pełnił funkcję rzecznika prasowego oraz komentatora muzycznego kolejnych edycji Festiwalu Muzyki Wokalnej VIVA IL CANTO w Cieszynie, Panoramy Sztuki Chrześcijańskiej MUSICA SACRA w Skoczowie, Festiwali Bachowskich w Katowicach. W styczniu 2001 roku został powołany na członka Rady Programowej Śląskiej Biblioteki Muzycznej.

Wyróżniony odznaczeniami państwowymi (m.in. Złoty Krzyż Zasługi) oraz tytułami honorowymi (m.in. "Zasłużony Działacz Kultury", Odznaka Honorowa Komitetu Do Spraw Radia i Telewizji) oraz Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego nadaną przez Sejmik Województwa Śląskiego w listopadzie 2011 roku.

W maju 2000 roku Rada Samorządu Studenckiego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie uhonorowała A. Wójcika Statuetką Oskar UŚ.

W uznaniu "wyjątkowych zasług w dziele pielęgnowania tradycji społecznego ruchu muzycznego na Śląsku i wieloletnie aktywne uczestnictwo w działalności Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr" A. Wójcik w 2010 otrzymał Medal Stulecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych; w 2011 roku obdarzony został godnością Herolda Śpiewactwa Śląskiego.

Posiada Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2004), Odznakę Honorową Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Złotą z Laurem (2010) i Odznakę Honorową Złotą z Wieńcem Laurowym (2013).

W czerwcu 2014 roku, podczas Święta Śląskiej Pieśni Chóralnej "Trojok Śląski" w Ostrawie, jako laureat Międzynarodowej Nagrody im. Stanisława Moniuszki pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, otrzymał symbolizującą to wyróżnienie statuetkę, której wzorem jest pomnik mistrza polskiej pieśni usytuowany na katowickim Placu Miarki.


Dobrze się zapowiadający pianista Andrzej Wójcik Epizod chórmistrzowski. Technikum Fototechniczne. Lata dawne Przy sesyjnym stole z prof. Wiesławem Cienciałą Zapowiadający w pałacu w Rybnej
Wykład Po koncercie w Rybnej.  W środku Wojciech Siemion Przed mikrofonem Radia Delta w Bielsku-Białej Spotkanie autorskie i promocja książki Spotkanie autorskie i promocja książki. Z żoną Barbarą
CZEŚĆ PIEŚNI część I, do roku 1939 CZEŚĆ PIEŚNI część II, od 1939 do roku 1989 Maturzysta Na wyprawie rowerowej

BibliografiaKontakt

E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

E-mail: dnajow@gmail.com

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki UŚ)

WWW: Śląski Związek Chórów i Orkiestr, Zarząd Główny

WWW: Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego

© PC