dr hab. Anna Miech

dr hab. Anna Miech

Anna Miech - pianistka, kameralistka, pedagog, pracownik Zakładu Instrumentalistyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Prowadzi zajęcia w zakresie gry na fortepianie, zespołów kameralnych, nauki akompaniamentu, czytania a vista.

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, w której studiowała w klasie fortepianu prof. Ludwika Stefańskiego i prof. Ewy Bukojemskiej. Swoje umiejętności doskonaliła na Międzynarodowych Kursach Pianistycznych w Niemczech, Francji i Austrii.

Od 1988 roku związana jest z Instytutem Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie gdzie prowadzi działalność artystyczną oraz dydaktyczno-naukową zwieńczoną przeprowadzonym w 1999 roku przewodem doktorskim i w 2013 przewodem habilitacyjnym. W swojej działalności naukowej koncentruje się głównie na problematyce związanej z muzyką kameralną, które to zagadnienia stały się tematem wydanej rozprawy pt. "Synergia w grze kameralnej w aspekcie pianistycznych środków wykonawczych...".

Jako pianistka-kameralistka współpracuje z wieloma muzykami wykonując różnorodne gatunki muzyki kameralnej. Dokonała nagrania płytowego szeregu dzieł kameralnych m.in.: C. Reinecke, G. Fauré, Ch.M. Widora, C.M. von Webera czy D. Szostakowicza. Koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą, m.in. w Czechach, Słowacji, Grecji, Austrii i Francji.


Anna Miech Anna Miech Anna Miech - Syngeria w grze kameralnej w aspekcie pianistycznych środków wykonawczych


Fauré, Reinecke, Widor

Gabriel Fauré - Sonata A-dur op. 13
Carl Reinecke - Sonata "Undine" op. 167
Charles Marie Widor - Suita op. 34

Aldona Śmietana - flet     Anna Miech - fortepian

Aldona Śmietana i Anna Miech - płyta z muzyką G. Faurégo, C. Reinecke i Ch.M. Widora Aldona Śmietana i Anna Miech - płyta z muzyką G. Faurégo, C. Reinecke i Ch.M. Widora Aldona Śmietana i Anna Miech - płyta z muzyką G. Faurégo, C. Reinecke i Ch.M. Widora

Gabriel Fauré - Sonata A-dur op. 13 - część trzecia - Allegro vivoWeber, Fauré, Szostakowicz

Carl Maria von Weber - Tro g-moll op. 63
Gabriel Fauré - Sonata A-dur op. 13
Dymitr Szostakowicz - Kwintet g-moll op. 57

Anna Miech - fortepian    Aldona Ślusarz - flet     Adam Markwica - wiolonczela
Kwartet AKADEMOS w składzie: Anna Rechlewicz - skrzypce, Joanna Cogiel - skrzypce, Aleksandra Batog - altówka, Danuta Sobik-Ptok - wiolonczela.

CD. Weber, Faure, Szostakowicz CD. Weber, Faure, Szostakowicz CD. Weber, Faure, Szostakowicz CD. Weber, Faure, Szostakowicz CD. Weber, Faure, Szostakowicz

Carl Maria von Weber - Trio g-moll op. 63 - cz. 2 Scherzo

Dymitr Szostakowicz - Kwintet g-moll op. 57 - cz. 1 PreludeKontakt

E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

E-mail: annamiech@o2.pl

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki w Cieszynie)

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny UŚ

© PC