dr hab. Bogumiła Mika

dr hab. Bogumiła Mika

Bogumiła Mika - muzykolog, teoretyk muzyki, socjolog muzyki, urodziła się w Chorzowie. Ukończyła Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach w zakresie Teorii Muzyki (dyplom z wyróżnieniem w 1989 r. na podstawie pracy Klasyczność w IV symfonii Gustawa Mahlera i Kompozycji (u prof. Józefa Świdra, dyplom w roku 1992). W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii muzyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na podstawie dysertacji: Krytyczny koneser czy naiwny konsument. Socjologiczne studium publiczności muzycznej. W 2011 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, specjalność: muzykologia.

Jest autorką ponad 50 artykułów naukowych oraz kilku książek: z zakresu socjologii muzyki - Krytyczny koneser czy naiwny konsument. Śląska publiczność muzyczna u końca XX wieku (Katowice 2000), z zakresu semiotyki muzycznej - Muzyka jako znak - w kontekście analizy paradygmatycznej (Lublin 2007) oraz monografii Cytaty w muzyce polskiej XX wieku. Konteksty, fakty, interpretacje, (Kraków, 2008). Jest także współautorką (wraz z M. Dziadek i A. Kochańską) książki Musica Polonica Nova na Śląsku (Katowice 2003) oraz współredaktorem prac zbiorowych Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze (Katowice 2004), Polska muzyka religijna - między epokami i kulturami (Katowice 2006) oraz Muzyka religijna - między epokami i kulturami, tom  I, II i III (Katowice 2008, 2009, 2012). Publikowała na łamach amerykańskiego pisma Semiotica, a także w Ruchu Muzycznym i internetowym piśmie De Musica.

W latach 1990-1998 współpracowała z Gazetą Wyborczą - oddziałem w Katowicach, systematycznie komentując i recenzując wydarzenia artystyczne z dziedziny muzyki odbywające się na terenie Górnego Śląska (łącznie blisko 500 tekstów).

Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w kraju (Warszawa, Łódź, Kraków, Gdańsk) i za granicą, m.in. w USA (Yale; Notre-Dame, IN), we Francji (Paryż - Sorbona), w Anglii (Londyn, Canterbury), we Włoszech (Uniwersytet Tor Vergata Roma), w Finlandii (Helsinki, Imatra), w Niemczech (Hannover, Schwerte) wygłaszając tam referaty na temat polskiej muzyki współczesnej. Brała czynny udział w międzynarodowych spotkaniach z zakresu semiotyki muzycznej w Imatrze i w Helsinkach (w latach 2002, 2003, 2004 i 2005).

Główny obszar jej zainteresowań naukowych stanowią: muzyka XX wieku, socjologia muzyki, estetyka muzyki i semiotyka muzyki. Jest członkiem International Musicological Society, Musical Signification Project oraz Związku Kompozytorów Polskich. W latach 2005-2008 realizowała grant KBN: Cytaty w muzyce polskiej XX wieku.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W latach 2003-2008 pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Muzyki ds. Naukowych i Artystycznych, w latach 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Artystycznego ds. Naukowych i Artystycznych. Jest współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych z zakresu muzyki religijnej, jakie od 2002 roku odbywają się na Wydziałe Artystycznym UŚ w Cieszynie.


Krytyczny koneser czy naiwny konsument Pieśń religijna na Śląsku Musica Polonica Nova na Śląsku Polska muzyka religijna - między epokami i kulturami
MUZYKA JAKO ZNAK w kontekście analizy paradygmatycznej Muzyka religijna - między epokami i kulturami. Tom I Cytaty w muzyce polskiej XX wieku Muzyka religijna - między epokami i kulturami. Tom III

BibliografiaKontakt

E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

E-mail: mikabog@poczta.onet.pl

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki w Cieszynie)

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny UŚ

© PC