dr Daniel Cichy

dr Daniel Cichy

Daniel Cichy (1979) - muzykolog i publicysta muzyczny. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu, doktorat w Instytucie Muzykologii UJ nt. życia i twórczości Witolda Szalonka pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Jarzębskiej. Pracował na stanowisku asystenta w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie prowadził zajęcia z Historii Muzyki, Literatury Muzycznej, Analizy Dzieła Muzycznego oraz Seminarium Prelekcji i Krytyki Muzycznej. Sprawował opiekę nad studenckim Kołem Naukowym ICTUS. Wykładał także w Katedrze Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. [2013]

Do kręgu zainteresowań Daniela Cichego należy współczesna twórczość kompozytorska, rozpatrywana w kontekście historii muzyki, estetyki, postaw filozoficznych oraz muzyka operowa ujmowana w perspektywie historycznej, socjologicznej i teatrologicznej. Rezultaty badań przedstawia na muzykologicznych konferencjach w kraju (Cieszyn, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa) i zagranicą (Brno, Ryga, Tallin, Wilno).

Laureat Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award (2005), stypendysta Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2004/2005), tygodnika "Polityka" (2007) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2009 roku nakładem oficyny Musica Iagellonica ukazała się jego książka "Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku".

Oprócz działalności naukowej, Daniel Cichy jest czynnym krytykiem i publicystą muzycznym. Stale współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", "Ruchem Muzycznym" i Drugim Programem Polskiego Radia. W Radiu Kraków prowadzi cotygodniowe audycje popularyzujące muzykę klasyczną. Regularnie publikuje eseje i teksty krytyczne w prasie polskiej ("Glissando", "Didaskalia", "Teatr") i zagranicznej ("Neue Musikzeitung", "MusikTexte", "Neue Zeitschrift für Musik"). Jest ponadto redaktorem Linii Muzycznej oficyny Korporacja Ha!Art oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Od 1 stycznia 2013 roku pełni funkcję Redaktora Naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.


Daniel Cichy - Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie Daniel Cichy - Nowa muzyka niemiecka

Fotoportret: Grażyna Makara/TPWażniejsze publikacje


Książki

"Internationale Ferienkurse für Neue Musik. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku", Kraków: Musica Iagellonica 2009.

"Internationale Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt. History, Role and Meaning in the Theoretical Thought, Compositiry Experience and in Music Life in the Second Half of the 20th Century.", Kraków: Musica Iagellonica.


Książki (redaktor)

"Nowa muzyka niemiecka", Kraków: Krakowskie Biuro Festiwalowe/Korporacja Ha!Art 2010.


Artykuły w pracach zbiorowych

"Creative personality of Tadeusz Wielecki - "Musical Gestures" and their role in shaping musical time", w: Prauliņš Uģis, Ozoliņa Laila, Mežaraups Imants (red.), "The 20th Century and the Phenomenon of Personality in Music" (The 39th International Baltic Musicological Conference), Ryga 2007.

"Koncert fortepianowy Pawła Szymańskiego na tle filozoficznych idei postmodernizmu", w: Jarzębska Alicja, Paja-Stach Jadwiga (red.), Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce, Kraków: Musica Iagellonica 2008.

"Nowa muzyka - terra incognita? Refleksja na marginesie prowadzenia zajęć dydaktycznych z historii muzyki XX i XXI wieku.", w: Jadwiga Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce. Wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009.


Artykuły w zagranicznych czasopismach muzykologicznych (wybór)

"Junge Rebellen und Konservativen"; w: Neue Musik Zeitung 2005, nr 5.

"Gesten und Triller - ein Paar Worte zur Musik von Tadeusz Wielecki"; w: MusikTexte 2006, nr 109.

"Eine neue Generation ist im kommen. Zur Entwichlung der polnischen Musik von den Siebziger Jahren bis Heute"; w: Neue Zeitschrift für Musik 2007, nr 5.

"Krzysztofas Warlikowskis - tiesos atskleidimo, prasmiu kurimo rezisierius (I, II)"; w: Bravissimo 2007, nr 9, 10.

"Warschauer Herbst? Ein pluralistisches Festival - Ein Gespräch mit Tadeusz Wielecki" oraz "Gedanken und Impressionen - Stimmen aus dem Publikum"; w: Hannelore Thiemer, Barbara Haack (red.), "Begegnung von West und Ost. der Deutsche Musikrat beim Warschauer Herbst - eine Dokumentation", Regensburg: Con Brio 2010.


Artykuły w polskich czasopismach muzykologicznych (wybór)

"Opus non gratum? Sankt-Bach-Passion Mauricia Kagela. Rekonesans badawczy"; w: Res Facta Nova 2007, nr 9 (18).

"Młodzi gniewni - kompozytorska awangarda na Wakacyjnych Kursach Muzyki Nowej w Darmstadcie", w: Glissando 2005, nr 5.

"Polak w Darmstadcie", w: Glissando 2005, nr 5.

"Wirtuoz dźwiękowej entropii - o kwartetach smyczkowych Benta Sørensena", w: Glissando 2006, nr 8.

"O kwartetach smyczkowych Georga Friedricha Haasa", w: Glissando 2006, nr 9.


Artykuły w encyklopediach

1. "Schreker Franz", w: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. Dziębowska Elżbieta, vol. IX, Kraków 2007.

2. "Tomek Otto", "Tôn Thât Tiêt", "Tan Dun", "Ung Chinary", "Terzakis Dimitri", "Tenney James", w: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. Dziębowska Elżbieta, vol. XI, Kraków 2009.

3. 21 artykułów biograficznych w: Słownik młodej polskiej kultury. Tekstylia Bis, red. Marecki Piotr, Kraków: Korporacja Ha!Art 2006?
"Aukso", "Bortnowski Marcin", "Chyrzyński Marcel", "Duchnowski Cezary", "Falkiewicz Adam", "Gryka Aleksandra", "Grzybowski Maciej", "Jabłoński Maciej", "Jaskot Dobromiła", "Kupczak Sławomir", "Mykietyn Paweł", "Orkiestra Muzyki Nowej", "Praszczałek Tomasz", "Ratusińska Weronika", "Sarwas Jakub", "Szwed Katarzyna", "Talma-Sutt Michał", "Warszawska Jesień", "Widłak Wojciech", "Zubel Agata", "Zych Wojciech Ziemowit".


Ponadto

Ok. 350 artykułów publicystycznych (esejów, szkiców, recenzji, rozmów) w czasopismach polskich: "Ruch Muzyczny", "Tygodnik Powszechny", "Rzeczpospolita", "Gazeta Wyborcza", "Didaskalia", "Teatr", "Ha!Art", "Glissando", "Dziennik Polski", "Autoportret", "Secesja", "De Musica".

Ok. 35 artykułów w czasopismach zagranicznych: "Neue Musikzeitung", "Jazz Zeitung", "MusikTexte", "Oper & Tanz", "General Anzeiger", "Neue Zeitschrift für Musik".


[2013]Kontakt

Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, al. Krasińskiego 11a, 31-111 KRAKÓW

E-mail: Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA

E-mail: daniel_cichy@pwm.com.pl

Telefon: +48 12 4227044 w. 112 (Sekretariat Redaktora Naczelnego)

WWW: Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

© PC