dr Jadwiga Sikora

dr Jadwiga Sikora

Jadwiga Sikora - dyrygentka, pedagog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Dyrygowania i Wokalistyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od 1999 roku adiunkt w Instytucie Muzyki UŚ. Wykładała lub wykłada następujące przedmioty: metodyka nauczania muzyki, metodyka prowadzenia zespołów muzycznych, dyrygentura, seminarium pracy licencjackiej i magisterskiej.

Od początku swojej działalności artystycznej związana z amatorskim ruchem muzycznym. Po ukończeniu studiów muzycznych w 1977 roku, przez wiele lat była nauczycielem muzyki, założycielem i dyrygentem Chóru Dziecięcego w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie. W latach 1995-2000 prowadziła Chór Żeński Instytutu Pedagogiki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Nieprzerwanie od 1977 roku jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Mieszanego "Echo" w Zebrzydowicach. Zespół ten zawdzięcza jej pracy bogaty dorobek artystyczny. Z chórem "Echo" nagrała osiem płyt kompaktowych będących pokłosiem jej 37-letniej pracy artystycznej.

XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze (Czechy, 2008) XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze (Czechy, 2008)

Jadwiga Sikora zajmuje się również działalnością publicystyczną. Jej artykuły ukazują się w "Życiu Muzycznym", "Śpiewaku Śląskim" i miejscowej prasie. Od 2001 roku współpracuje z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Republice Czeskiej na Zaolziu, prowadząc warsztaty chóralne i metodyczno-muzyczne dla nauczycieli muzyki w polskich szkołach i przedszkolach na Zaolziu. Jako doświadczony metodyk muzyki, jest recenzentem wielu autorskich programów i innowacji pedagogicznych z zakresu muzyki, tworzonych przez nauczycieli szkół powiatu cieszyńskiego dla potrzeb szkolnictwa ogólnokształcącego. Juror dziecięcych i młodzieżowych przeglądów chórów i szkolnej działalności artystycznej w powiecie cieszyńskim i na Zaolziu w Republice Czeskiej.

XLVI Światowy Festiwal Chórów w Montreux (Szwajcaria, 2010) XLVI Światowy Festiwal Chórów w Montreux (Szwajcaria, 2010)

Pracuje społecznie w strukturach Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Od 2002 roku pełni funkcję wiceprezesa Oddziału Bielskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W latach 2005-2009 wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie. Za swoją działalność artystyczną i społeczną została uhonorowana Srebrną Cieszynianką (1998), Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Nagrodą im. Stanisława Moniuszki (2002), Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2004), Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2007), Odznaką Honorową Złotą z Wieńcem Laurowym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2007), Złotą Odznaka Honorową za Zasługi dla Woj. Śląskiego (2011), Złotą Odznaką Honorową z Brylantem PZCHiO (2012), Medalem Zasłużony Kulturze III stopnia Gloria Artis (2012). W 2011 i 2012 roku otrzymała statuetkę OSKAR-UŚ dla najlepszego wykładowcy Instytutu Muzyki przyznaną przez Samorząd Studencki.

XII Międzynarodowy Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis (Łódź, 2009) I Warszawski Międzynarodowy Festiwal Chóralny (Warszawa, 2005)Ważniejsze osiągnięcia artystyczne z chórem dziecięcym
Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie

Najwyższy poziom artystyczny chór prezentował w latach 1987-1992.
     Uzyskiwał najwyższe nagrody na wojewódzkich i międzywojewódzkich konkursach chórów szkolnych a cappella.

Koncerty zagraniczne

V Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych (Ustroń, 1980) Chór dziecięcy Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie (1985)
Kwalifikacje do Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych a cappella  (Cieszyn, 1989) Noworoczny koncert kolęd (Cieszyn, 1992)Ważniejsze osiągnięcia artystyczne z Chórem Mieszanym "Echo"

Koncerty zagraniczne

WWW Chóru Mieszanego "ECHO"
Od 2005 roku Jadwiga Sikora współpracuje artystycznie
z cieszyńską poetką Beatą Sabath i wybitnym organistą Arkadiuszem Popławskim.
Koncert kolęd w koście Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku (2011) XV międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra. Na strunach pieśni śpiewam Ci Panie. Koncert w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie z organistą A. Popławskim.
Kościół Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku                       Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie


Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku


Dyskografia


Chwała Bogu na wysokości, DR 1725, 1996 rok, Studio DR Wisła Cantamus Domino, DRC 1010, 1999 rok, Studio DR Wisła U żłóbka, DRC 1397, 2001 rok, Studio DR Wisła
Na strunach pieśni śpiewam Ci Panie, DRCZ 0011, 2005 rok, Studio DR Wisła Radujmy się, DRCZ 0024, 2007 rok, Studio DR Wisła Dar Krzyża, DRCZ 0043, 2011 rok, Studio DR Wisła Koncert Jubileuszowy okazji 75-lecia Chóru Mieszanego ECHO w Zebrzydowicach, DRCZ 0046, 2012 rok, Studio DR Wisła

Bibliografia
Kontakt


E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

E-mail: jadwigasikora@interia.pl

Telefon: +48 33 8546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki UŚ)

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny UŚ

© PC