dr Janusz Polański

Janusz Polański

Janusz Polański (ur. 14.02.1951, zm. 06.03.2011) - absolwent Państwowego Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Lwa Oborina i prof. Jakuba Milsteina. Naukę kontynuował w Podyplomowym Studium Pianistycznym w Warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie mistrzowskiej prof. Wiktora Mierżanowa.

Laureat ogólnopolskich, młodzieżowych konkursów pianistycznych: Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Rosyjskiej (I nagroda), Konkursu im. Ludomira Różyckiego (III nagroda) oraz VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Belgradzie (II nagroda oraz nagroda specjalna).

Działalność koncertową rozpoczął jeszcze w okresie studiów w Moskwie. Koncertował w Polsce, Rosji, Bułgarii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Francji, Tunezji, Austrii. W roku 1977 rozpoczął pracę jako solista w Filharmonii w Warnie, a następnie został koncertującym solistą w Centrum Koncertowo-Artystycznym przy Ministerstwie Kultury Bułgarii i Agencji Muzyki Kameralnej. Występował na wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych: Festiwal Estival de Paris, München Piano Festiwal, Sofia Summer Festiwal, Festiwal Warneńskie Lato, Międzynarodowe Festiwale Jennesses Musicales w Częstochowie, Olsztynie, Kielcach. Dokonał archiwalnych nagrań radiowych w Sofii, Belgradzie, Monachium, Katowicach, Warszawie.

W roku 2001 rozpoczął pracę w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przewód artystyczny pierwszego stopnia zrealizował w Akademii Muzycznej w Katowicach, pod kierunkiem prof. Andrzeja Jasińskiego. Był adiunktem w Zakładzie Instrumentalistyki Instytutu Muzyki w UŚ w Cieszynie. Prowadził zajęcia z zakresu gry na fortepianie, nauki akompaniamentu i nauki gry a vista.


Aula Akademii Muzycznej w Katowicach Janusz Polański próbuje instrument Janusz Polański Janusz Polański
gra Janusz Polański recital w Auli Akademii Muzycznej w Katowicach Janusz Polański na VII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Belgradzie Sala kameralna Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego. Maraton Chopinowski - w 100-lecie urodzin kompozytoraPłyta CD

Utwory H. Wieniawskiego, F. Chopina, G. Bacewicz, M. Karłowicza, K. Szymanowskiego i I. Friedmana
wykonują: A. Wagner, A. Adamczyk, M. Mizera, U. Mizia, M. Surowiak-Then, B. Desoń, M. Korzistka, J. Korpiela-Jatkowska, J. Polański
oraz Kwintet Bielskiego Towarzystwa Muzycznego w składzie: A. Wagner, J. Widera, W. Szulakowski, U. Mizia, P. Rurański.

Płyta CD KLEJNOTY MUZYKI POLSKIEJ Płyta CD KLEJNOTY MUZYKI POLSKIEJ
Płyta CD nagrana w czerwcu 2007 roku w sali koncertowej Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej.

Ignacy Fridman WALCE op. 51 (na cztery ręce) - Janusz Polański i Marek Mizera

Walc Es-dur      Walc G-dur      Walc A-dur      Walc c-moll      Walc D-dur
Koncert kameralny w pierwszą rocznicę śmierci Janusza Polańskiego
     Sala kameralna Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, 14 marca 2012.


E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki)

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny UŚ

© PC