dr Joanna Boślak-Górniok

dr Joanna Boślak-Górniok

Joanna Boślak-Górniok - klawesynistka, kameralistka, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, w 1994 roku ukończyła wydział Teorii, Kompozycji i Dyrygentury, dwa lata później Wydział Instrumentalny w zakresie gry na klawesynie u prof. Marka Toporowskiego. W latach 1998-2000 dzięki stypendium Rządu Francuskiego kontynuowała studia w zakresie gry na klawesynie u Aline Zylberajch oraz basso continuo u Martina Gestera w Conservatoire National de Region de Strasbourg.

Od 2000 roku związana na stałe z orkiestrą Arte dei Suonatori z którą brała udział w wielu sesjach nagraniowych dla zagranicznych wytwórni płytowych (Alpha, BIS, Channel Classic, Da Capo). Płyty orkiestry z jej udziałem otrzymały wiele prestiżowych nagród (m.in. Diapason d'Or, Gramophone Editor's Choice, Choc du Monde de la Musique, Luister 10, BBC Musique Magasine, 10 de Repertoire). Jako solistka i kameralistka brała udział w nagraniach telewizyjnych oraz radiowych. Koncertuje w kraju i zagranicą (m.in. w Danii, Francji, Belgii, Irlandii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii).

Od 2010 roku jest wykładowcą w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego. W kręgu jej głównych zainteresowań naukowych jest basso continuo i jego przejawy w muzyce XVII i XVIII wieku oraz twóczość klawesynowa J.J. Frobergera. W 2015 roku rozpoczęła pracę nad rozwojem swojego własnego projektu orkiestrowego - Kore, do którego zaprosiła grupę polskich i zagranicznych muzyków, przede wszystkim młodszego pokolenia.

www.koreorchestra.pl

dr Joanna Boślak-Górniok

Joanna Boślak-Górniok - harpsichordist, chamber musician, teacher. Graduate of Academy of Music in Katowice, Poland. She graduated from the Department of Theory of Music, Composition and Conducting in 1994, and two years later from the Instrumental Department in Professor Marek Toporowski's class of harpsichord. Between 1998 and 2000, thanks to a scholarship of the French Government, she continued her studies in harpsichord with Aline Zylberajch, and in basso continuo with Martin Gester in Conservatoire National de Region de Strasbourg.

Since 2000 she has been a permanent member of Arte dei Suonatori ensemble. They have made numerous recordings for foreign labels (Alpha, BIS, Channel Classic, Da Capo). CDs of the ensemble, with Joanna Boślak-Górniok, have received several prestigious awards (among others: Diapason d'Or, Gramophone Editor's Choice, Choc du Monde de la Musique, Luister 10, BBC Music Magazine, 10 de Repertoire). She has made recordings as a soloist and chamber musician for television and radio. She has given concerts both at home and abroad, including Denmark, France, Belgium, Ireland, Germany, Spain, Portugal and Great Britain.

Since 2010 she has been teaching at the Institute of Music at University of Silesia. The scope of her scientific interests comprises basso continuo and its expressions in music of the 17th and 18th centuries, and the harpsichord works of J.J. Froberger. In 2015 she undertook to create her own orchestra - Kore, to which she invited a group of Polish and foreign musicians, mainly of the younger generation.

www.koreorchestra.pl
Memento mori
      Froberger

    [www.instytutmuzyki.us.edu.pl]

Memento mori | Froberger | Joanna Boślak-Górniok Memento mori | Froberger | Joanna Boślak-Górniok Memento mori | Froberger | Joanna Boślak-Górniok
   Johann Jacob Froberger - Partita in a, FbWV 630

Joanna Boślak-Górniok - klawesyn
        Plainte faite à Londres pour passer la Melancholie, la quelle se joue lentement avec discrétion
        Courante
        Sarabande
        GigueKontakt

E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

E-mail: joanna.boslak-gorniok@us.edu.pl

Telefon: +48338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie)

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie

© PC