mgr Marcin Żupański

mgr Marcin Żupański

Marcin Żupański (1979) - saksofonista, flecista, kompozytor, aranżer. Absolwent wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie Aranżacji i Kompozycji pod kierunkiem prof. Andrzeja Zubka. Wykładowca w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w klasie specjalizacji Jazz i Muzyka Rozrywkowa.

Laureat I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Młodych i Debiutujących Zespołów Jazzowych Jazz Juniors 1997 oraz nagrody indywidualnej dla najlepszego solisty konkursu. Finalista w konkursie Pomorskiej Jesieni Jazzowej oraz, wraz z zespołem, wyróżniony w kolejnym konkursie Jazz nad Odrą. Muzyk czynnie udzielający się na polskiej i zagranicznej scenie jazzowej, a także w innych projektach muzycznych. Na swoim koncie może odnotować współpracę i występy z takimi muzykami jak Marek Grechuta, Grzegorz Turnau, Stanisław Sojka, Beata Bednarz, Beata Przybytek, Adam Kawończyk i innymi, a także ze znanymi polskimi jazzmanami jak Janusz Muniak, Urszula Dudziak, Jan Ptaszyn Wróblewski, Piotr Wojtasik, Marek Bałata. Dłuższa współpraca z zespołem znanej młodej woklaistki Beaty Przybytek przyniosła dwie nagrane płyty (You Don't Know What Love Is i The Island).

Marcin Żupański dziela się również jako muzyk sesyjny oraz lider własnych projektów muzycznych. Jest jednym z twórców etniczno-jazzowo-folkowej formacji Besquidians, z którą na początku 2010 roku nagrał materiał muzyczny. Zespół zdobył Grand Prix na Tatrzańskiej Majówce w Zakopanem (2010) oraz pojawił się na festiwalu Folkowo w Ostródzie.

W 2009 roku został zaproszony do wspólnej trasy koncertowej z chicagowskimi muzykami jazzowymi - Barabasz Jazz Quartet m.in. ze znanym jazzowym wokalistą Markiem Bałatą oraz do udziału w Krakowskich Zaduszkach Jazzowych. Z udziałem tej sekcji, w 2010 roku w Chicago, doszło do sesji nagraniowej gdzie Marcin Żupański Quartet zarejestrował autorskie utwory lidera.


Besquidians Band - Castle of Uniejów | The Colors of Poland Festival 2010 Krakowskie Zaduszki Jazzowe 2009 | Piwnica pod Baranami


Saxophonist, flutist, composer and arranger. Graduate of the Jazz and Music Academy in Katowice in the class of Arrangement and Composition. Lecturer Institute of Music, University of Silesia in Cieszyn in Jazz Music Class.

Laureate of the International Competition for Young and Debuting Jazz "Jazz Juniors" in 1997 and individual prizes for best soloist competition. A finalist in the competition "Pomeranian Jazz Autumn" and his team highlighted in the next contest "Jazz nad Odrą".

Active musician on the Polish and international jazz scene and in other musical projects. He used to perform with musicians such as Marek Grechuta, Grzegorz Turnau, Stanislaw Sojka, Beata Bednarz, Beata Przybytek, Adam Kawonczyk and other well known polish musicians such as Janusz Muniak, Urszula Dudziak, Jan Ptaszyn Wroblewski, Piotr Wojtasik, Marek Balata and others. He is one of the founders of ethno jazz folk formation - "Besquidians" which in early 2010 he recorded music. Band won the Grand Prix in Zakopane "Tatrzanska Majowka" in 2010 and appeared on the folk festival in Ostroda. Currently, the musicians are working on album release.

In 2009. was invited to a joint tour with jazz musicians from Chicago "Barabasz Jazz Quartet" including the well known jazz vocalist Marek Balata at "Jazz Festival Zaduszki" in Krakow. With the participation of this section there was a recording session during summertime 2010 in Chicago where "Martin Żupański Chicago Quartet" has recorded leader's originals.


facebook.com

besquidians.wordpress.com

facebook.com/besquidians

Kontakt

E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

E-mail: marcin@zupanski.pl

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki)

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny UŚ

© PC