prof. UŚ Maria Warchoł-Sobiesiak


PIŚMIENNICTWO
Studia i artykuły naukowe

1984

1. 50 lat w służbie muzykalnego regionu - Rybnicka Szkoła Muzyczna w latach 1933-1983, [w:] Kroniki Rybnickie, t. 1, wyd. Zakład Poligraficzny Przemysłu Węglowego Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Rybnik 1983, str. 289-303.

1997

2. Zajęcia z gry na fortepianie na kierunku Wychowania Muzycznego w aspekcie stymulacji aktywności twórczej. [w:] Pedagogika fortepianowa, red. Maria Kubica-Skarbowska, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1638, Katowice 1997, str. 44-49.

2007

3. Karol Szafranek - pianista, pedagog i jego wkład w rozwój pianistyki polskiej [w:] Muzyka Fortepianowa XIV, Prace specjalne 74, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2007, str. 497-510.


Publicystyka

1978

 1. Koncert polskiej muzyki chóralnej, "Nowiny", 1978, nr 19.

1979

 2. IV Cieszyńskie Spotkania Muzyczne, "Życie Muzyczne", 1979, nr 1.
 3. Goście z Kielc na estradzie Teatru Ziemi Rybnickiej, "Nowiny", 1979, nr 12, str. 5.
 4. W hołdzie Antoniemu Szafrankowi, "Nowiny", 1979, nr 14, str. 5.
 5. Beethoven, Czajkowski, Dworzak, "Nowiny", 1979, nr 20, str.5.
 6. Koncert młodych talentów, "Nowiny", 1979, nr 21, str. 5.
 7. Symfonia z dedykacją, "Nowiny", 1979, nr 43, str.5.
 8. Muzyka kompozytorów rosyjskich, "Nowiny", 1979, nr 47, str.5

1980

 9. Awaryjny koncert ucztą dla melomanów, "Nowiny", 1980, nr 1, str. 5.
10. Pod nową batutą, "Nowiny", 1980, nr 6, str. 5.
11. Jubileuszowa kantata, "Nowiny", 1980, nr 11, str. 5.
12. Wirtuozowskie koncerty romantyczne, "Nowiny", 1980, nr 14, str. 5.
13. Mirosław Petras i Tadeusz Hanik - wspólne muzykowanie, "Nowiny", 1980, nr18, str. 5.
14. Koncertują uczniowie, "Nowiny", 1980, nr 25, str. 5.
15. Na zakończenie sezonu, "Nowiny", 1980, nr 28, str. 5.
16. Zasłużone wakacje, "Nowiny", 1980, nr 29, str. 5.
17. Wielkie dzieła na inaugurację sezonu, "Nowiny", 1980, nr 42, str. 5.
18. Luigi Cherubini - Reqiem c-moll, "Nowiny", 1980, nr 47, str. 5.
19. Piotr Paleczny gra Brahmsa, "Nowiny", 1980, nr 51, str. 5.
20. Jubileuszowe kwiaty, "Nowiny", 1980, nr 52, str. 5.

1981

21. Kultura wizytówką społeczeństwa [wywiad z Lidią Grychtołówną], "Nowiny", 1981, nr 3, str. 5.
22. Niezapomniany koncert, "Nowiny", nr 11, str. 5.
23. Mozartowski wieczór, "Nowiny", 1981, nr 14, str. 5.
24. Błękitna Rapsodia, "Nowiny", 1981, nr 15, str. 5.
25. Lisztowskie Preludia, "Nowiny",1981, nr 20, str. 5.
26. Inauguracja sezonu koncertowego, "Nowiny", 1981, nr 42, str. 5.
27. Symfonia Pastoralna i koncert fortepianowy Griega, "Nowiny", 1981, nr 46, str. 5.

1982

28. Pod znakiem Beethovena, "Nowiny", 1982, nr 7, str. 5.
29. Wieczór z Gershwinem, "Nowiny", 1982, nr 9, str. 5.
30. Koniec wieńczy dzieło, "Nowiny", 1982, nr 21, str. 4 -5.
31. Wsłuchani w muzykę Chopina, "Nowiny", 1982, nr 39, str. 5.

1983

32. Haydnowska rocznica, "Nowiny", 1983, nr 1, str. 5.
33. Bolesław Motyka i Jindra Kramperowa, "Nowiny", 1983, nr 6, str. 5.
34. Karol Szymanowski i jego "Harnasie", "Nowiny", 1983, nr 9, str. 4-5.
35. Pod znakiem "Symfonii Przeznaczenia", "Nowiny", 1983, nr 12, str. 5.
36. Lidia Grychtołówna gra Rapsodię Rachmaninowa, "Nowiny", 1983, nr 14, str. 5.
37. Wypoczynek przy dobrej muzyce, "Nowiny", 1983, nr 16, str. 5.
38. Symfonia dla bohatera, "Nowiny", 1983, nr 19, str. 5.
39. W rybnickim Muzeum gra Andrzej Orkisz i Krystyna Borucińska, "Nowiny", 1983, nr 23, str. 5.
40. Teresa Głąbówna i Jerzy Salwarowski, "Nowiny", 1983, nr 26, str. 6.
41. Żeby muzyka była jak chleb, "Nowiny", 1983, nr 38, str. 5.
42. Inauguracja nowego sezonu muzycznego, "Nowiny", 1983, nr 40, str. 5.
43. Francuscy neoromantycy, "Nowiny", nr 46, str. 5.
44. Brahmsowski wieczór, "Nowiny", 1983, nr 50, str. 5.

1984

45. Rocznicowy nastrój, romantyczne dzieła, "Nowiny", 1984, nr 2, str. 5.
46. Jerzy Salwarowski w repertuarze klasycznym, "Nowiny", nr 5, str. 5.
47. 50 lat Szkoły Muzycznej w Rybniku, "Nowiny", 1984, nr 7, str. 1-2.
48. Muzyczna reakcja łańcuchowa [wywiad z prof. Karolem Szafrankiem], "Tak i Nie", 1984.
49. Vivat Akademia, "Nowiny", 1984, nr 10, str. 4.
50. Pod batutą Bolesława Motyki, "Nowiny", 1984, nr 16, str. 5.
51. Neoromantyzm w muzyce, "Nowiny", 1984, nr 20, str. 5.
52. Muzyczne przeżycia na koniec sezonu, "Nowiny", 1984, nr 27, str. 5.
53. Sezon zainaugurowany, "Nowiny", 1984, nr 42, s. 4.

1985

54. Potrójny koncert, "Nowiny", 1985, nr 1, s. 5.
55. Od klasyki... do współczesności, "Nowiny", 1985, nr 6, s. 5.
56. Prokofiewowski świat baśni, "Nowiny", 1985, nr 11, s. 5.
57. Pod batutą Bolesława Motyki, "Nowiny", 1985, nr 17, s. 5.
58. Recitale Lidii Grychtołówny, "Nowiny", 1985, nr 18, s. 5.
59. Filharmonia ROW koncertowała w Żorach, "Nowiny", 1985, nr 27, s. 5.
60. Przed inauguracją jubileuszowego sezonu, "Nowiny", 1985, nr 42, s. 5.
61. Dziewiąta symfonia, "Nowiny", 1985, nr 44, s. 5.
62. I Rybnickie Dni Muzyku Organowej, "Nowiny", 1985, nr 45, s. 5.
63. Od muzyki popularnej - po symfonie Beethovena, "Nowiny", 1985, nr 46, s. 5.
64. Zaangażowana postawa muzyków (25-lecie Filharmonii ROW), "Nowiny", 1985, nr 48, s. 5.
65. Potrzebna, ale co dalej ?..., "Nowiny", 1985, nr 49, s. 5.

1986

66. Zrodzona z pasji, "Tak i Nie", 1986.
67. Koncerty Filharmonii ROW, "Nowiny", 1986, nr 2, s. 4.
68. Piotr Paleczny w Rybniku, "Nowiny", 1986, nr 3, s. 5.
69. Adam Taubic i Ginka Giczkowa, "Nowiny", 1986, nr12, s. 5.
70. Wiosna w Filharmonii ROW, "Nowiny", 1986, nr 25, s. 5.
71. Muzyka, współpraca, przyjaźń, "Nowiny", 1986, nr 28, s. 5.
72. Nowy sezon, nowe wrażenia, "Nowiny", 1986, nr 40, s.1 i 5.
73. Grano Mozarta i Rachmaninowa, "Nowiny", 1986, nr 44, s. 5.
74. Od muzyki Bacha - po Poulenca i Messiaena (po II Dniach Muzyki Organowej), "Nowiny", 1986, nr 47, s. 5.
75. Benon Hardy oklaskiwany w Rybniku, "Nowiny", 1986, nr 50, s. 5.

1987

76. Muzyka mistrzów baroku i romantyzmu, "Nowiny", 1987, nr 5, s. 5.
77. Konstanty Andrzej Kulka i Irina Sijałowa, "Nowiny", 1987, nr 8, s. 5.
78. "Carmen" w przekroju operowym, "Nowiny", 1987, nr 12, s. 5.
79. Recital Reginy Smendzianki, "Nowiny", 1987, nr 17, s. 5.
80. Nadzwyczajny koncert, "Nowiny", 1987, nr 23, s. 5.
81. Z wiolonczelą dookoła świata (z cyklu nasi globtroterzy), "Nowiny", 1987, nr 27 s. 5.
82. Dni Muzyki Organowej 87, "Nowiny", 1987, nr 34, s. 5.
83. U progu nowego sezonu, "Nowiny", 1987, nr 36, s. 5.
84. Inauguracja w pięknym stylu, "Nowiny", 1987, nr 39, s. 5.
85. Koniec wieńczy dzieło, "Nowiny", 1987, nr 41, s. 5.
86. Nowa szkoła muzyczna stanie w Wodzisławiu Śl., "Nowiny", 1987, nr 45, s. 5.
87. Piotr Paleczny i Bogna Sokorska, "Nowiny", 1987, nr 47, s. 5.

1988

88. Mozart w tonacji A-dur, "Nowiny", 1988, nr 1, s. 5.
89. Pod wrażeniem Kulki, Palecznego i Zimermana, "Nowiny", 1988, nr 5, s. 5.
90. Koncerty Francois,a Killiana, "Nowiny", 1988, nr 10, s. 4.
91. Czuję się przede wszystkim pianistką [rozmowa z prof. Reginą Smendzianką], "Tak i Nie", 1988.
92. Wieczór z Edwardem Auerem, "Nowiny", 1988, nr 22, s. 5.
93. Z Filharmonii ROW, "Nowiny", 1988, nr 25, s. 5.
94. Polihymnia w rybnickim muzeum, "Nowiny", 1988, nr 27, s. 5.
95. Odkrywanie Gershwina, "Nowiny", 1988, nr 44, s. 5.
96. W 70-tą rocznicę, "Nowiny", 1988, nr 46, s. 5.
97. 75 lat chóru im. A. Mickiewicza, "Nowiny", 1988, nr 47, s. 2.
98. Pod urokiem wielkich romantyków, "Nowiny", 1988, nr 50, s. 5.

1989

99. Świąteczne muzykowanie, "Nowiny", 1989, nr 1, s. 5.
100. Sukcesy muzykujących górników, "Nowiny", 1989, nr 6, s. 2 i 5.
101. Antoni Szafranek - pedagog i artysta, "Nowiny", 1989, nr 12, s. 5.
102. Zrozumienie poprzez muzykę, "Nowiny", 1989, nr 17, s. 5.
103. Od klasyków po późny romantyzm, "Nowiny", 1989, nr 21, s. 5.
104. Koniec wieńczy dzieło, "Nowiny", 1989, nr 26, s. 5.
105. Goście z Włoch na estradach Rybnika i Wodzisławia, "Nowiny", 1989, nr 28, s. 5.
106. XXX sezon Filharmonii ROW, "Nowiny", 1989, nr 36, s. 5.
107. Filharmonia ROW potrzebuje sponsorów, "Nowiny", 1989, nr 37, s. 1 i 5.
108. Uczta dla melomanów, "Nowiny", 1989, nr 44, s. 5.
109. Wielcy mistrzowie, młode talenty, "Nowiny", 1989, nr 49, s. 5.

1990

110. Rozwijają się młode talenty muzyczne, "Nowiny", 1990, nr 6, s. 5.
112. Rybnickie Dni Muzyki Organowej i nie tylko ..., "Nowiny", 1990.
113. Włoskie tournee rybnickiej młodzieży, "Nowiny", 1990.
114. Przyjaźń poprzez muzykę, "Nowiny", 1990.


Prace edytorsko-redakcyjne

1985

1. 25 lat Filharmonii ROW, [redakcja folderu], ss. 17.

1986

2. Dni Muzyki Organowej [redakcja programu], b.n.

1992

3. Monografia jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Społecznego Ogniska Muzycznego w Rybniku.
1994
4. Państwowa Szkoła Muzyczna w Rybniku w 60-lecie swego istnienia [redakcja folderu], ss. 20.

1999

5. Centrum Muzyczne Muzyka i Ruch - 5-lecie [redakcja folderu].

© PCpowrót...