prof. Michał Korzistka

prof. U¦ Michał Korzistka

Michał Korzistka - pianista, kameralista, pedagog, w kadencji 2008-2016 dyrektor Instytutu Muzyki w Cieszynie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach.
Urodził się w roku 1961 w Bielsku-Białej, pierwszych lekcji gry na fortepianie udzielała mu babcia Helena. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej, klasy fortepianu mgra Zdzisława Tanewskiego. Ukończył Akademię Muzyczn± w Katowicach w klasie fortepianu prof. Tadeusza Żmudzińskiego oraz Podyplomowe Studium Pianistyczne w Akademii Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem prof. Jerzego Sulikowskiego. Swoje umiejętno¶ci doskonalił na kursie mistrzowskim u prof. Rudolfa Buchbindera w Zürichu.

Uczestniczył w wielu konkursach i festiwalach w kraju i za granic±, m.in.: Festiwalach Młodych Talentów w Opolu i Tarnowie, I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. K. Szymanowskiego w Łodzi, Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Rina Sala Gallo w Monzy we Włoszech, II Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Tokio w Japonii, Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Montrealu w Kanadzie, 42 Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju.

Brał udział w koncertach w dworku Chopina w Żelazowej Woli, pod pomnikiem Chopina w Łazienkach, w "Atmie" w Zakopanem, na Zamku w Pszczynie. Nagrał materiały archiwalne dla Akademii Muzycznej w Katowicach i dla II Programu Polskiego Radia oraz uczestniczył w nagraniu płyty z muzyk± K. Szymanowskiego dla Polskich Nagrań. Koncertuje w kraju i za granic±.
Michał Korzistka - pianist, chamber musician, teacher, in the years 2008-2016 director of the Institute of Music in Faculty of Arts in Cieszyn, Silesian University in Katowice. Born in 1961 in Bielsko-Biała, he took his first piano lessons at his grandmother Helena. He is a graduate of the Music School in Bielsko-Biała, in the piano class of Z. Tanewski, the Music Academy in Katowice in the class of Prof. T Żmudziński and Postgraduate Piano Study at the Music Academy in Warsaw under the supervision of Prof. J. Sulikowski. He perfected his skills at the master course with Prof. R. Buchbinder in Zürich.

He has participated in many competitions and festivals in the country and abroad, among others in festivals: Young Talents in Opole and Tarnów, K. Szymanowski National Piano Competition in ŁódĽ, the Polish Piano Festival in Słupsk, International Piano Competition Rina Sala Gallo in Monza, Italy, II International Misic Competition in Tokyo, Japan, the International Music Competition in Montreal, 42 International Chopin Festival in Duszniki.

Michał Korzistka participated in concerts in Chopin's manor house in Żelazowa Wola, and the Chopin monument in Łazienki in Warsaw, in the 'Atma' in Zakopane, in the Castle in Pszczyna. He has recorded archives for the Music Academy in Katowice and the Second Pragramme of the Polish Radio and participated in recording of K. Szymanowski's music for the Polish Recordings.Płyta CD

Nagranie z koncertu w sali The Blakehay w Weston-super-Mare, Wielka Brytania, 22.09.2001 r.

Próba w sali The Blakehay w Weston-super-Mare, Wielka Brytania Nagranie z koncertu w sali The Blakehay Weston-super-Mare, Wielka Brytania 22.09.2001

Fryderyk Chopin - Etiuda c-moll op. 10 nr 12Płyta CD

Utwory H. Wieniawskiego, F. Chopina, G. Bacewicz, M. Karłowicza, K. Szymanowskiego i I. Friedmana wykonuj±:
A. Wagner, A. Adamczyk, M. Mizera, U. Mizia, M. Surowiak-Then, B. Desoń, M. Korzistka, J. Korpiela-Jatkowska, J. Polański

oraz Kwintet Bielskiego Towarzystwa Muzycznego w składzie: A. Wagner, J. Widera, W. Szulakowski, U. Mizia, P. Rurański.

Płyta CD nagrana w czerwcu 2007 roku w sali koncertowej Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej.

[CD] Klejnoty muzyki polskiej [CD] Klejnoty muzyki polskiej

Karol Szymanowski - Etiuda b-moll op. 4 nr 3Płyta CD

Utwory Fryderyka Chopina i Ferenca Liszta gra Michał Korzistka.
Nagranie zrealizowano w Playhouse Theatre w Weston-super-Mare 22 kwietnia 2007 roku.

[CD] Michał Korzistka LIVE [CD] Michał Korzistka LIVE

Ferenc Liszt - Walc MefistoPłyta CD

Michał Korzistka gra utwory F. Chopina - nagranie z koncertu w sali The Blakehay w Weston-super-Mare (Wielka Brytania)
i W. Lutosławskiego - zarejestrowane w sali kameralnej Wydziału Artystycznego U¦ w Cieszynie.

[CD] CHOPIN LUTOSŁAWSKI Michał Korzistka [CD] CHOPIN LUTOSŁAWSKI Michał Korzistka [CD] CHOPIN LUTOSŁAWSKI Michał Korzistka

F. Chopin - Sonata b-moll op. 10 nr 3 - Grave. Doppio movimento

F. Chopin - Sonata b-moll op. 10 nr 3 - Scherzo

F. Chopin - Sonata b-moll op. 10 nr 3 - Marche funebre. Lento

F. Chopin - Sonata b-moll op. 10 nr 3 - Finale Presto

W. Lutosławski - Melodie ludowe na fortepian - Rektor

W. Lutosławski - Melodie ludowe na fortepian - Panie Michale

W. Lutosławski - Bukoliki na fortepian - Allegro marcialeAlbum 2CD

Sonaty skrzypcowe Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Elsnera i Zygmunta Noskowskiego graj±:
Adam Wagner - skrzypce, Michał Korzistka - fortepian, Dariusz Noras - fortepian

[CD] PADEREWSKI ELSNER NOSKOWSKI Wagner, Noras, Korzistka [CD] PADEREWSKI ELSNER NOSKOWSKI Wagner, Noras, Korzistka [CD] PADEREWSKI ELSNER NOSKOWSKI Wagner, Noras, Korzistka [CD] PADEREWSKI ELSNER NOSKOWSKI Wagner, Noras, Korzistka [CD] PADEREWSKI ELSNER NOSKOWSKI Wagner, Noras, Korzistka

I. Paderewski - Sonata op. 13 Allegro con fantasia

I. Paderewski - Sonata op. 13 Intermezzo. Andantino

I. Paderewski - Sonata op. 13 Finale. Allegro molto quasi presto

J. Elsner - Sonata F-dur Allegro

J. Elsner - Sonata F-dur Andante

J. Elsner - Sonata F-dur Rondo. AllegrettoKontakt

E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach

E-mail: pianomichal@gmail.com

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki w Cieszynie)

WWW: Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu ¦l±skiego

© PC