dr hab. Tomasz Spaliński

dr hab. Tomasz Spalinski

Tomasz Spaliński - gitarzysta, kameralista, kompozytor, pedagog. Ukończył Liceum Muzyczne oraz Akademię Muzyczn± w Katowicach w klasie prof. Edmunda Jurkowskiego. W latach 1989-2002 był wykładowc± tej uczelni. Od 1988 r. zwi±zany z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach. W kadencji 2008-2016 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki ds. Artystycznych, Rozwoju i Promocji. Od lutego 2009 r. posiada tytuł doktora habilitowanego nadany mu przez Akademię Muzyczn± im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawczego Gitary Klasycznej w Łodzi (1985) oraz Międzynarodowego Konkursu Gitarowego "O Gitarę Czarnych Diamentów" w Tychach (1986). Aktywny uczestnik Mistrzowskich Kursów Interpretacji Muzycznych w Łańcucie (1982, 1985, 1986) i Letnich Kursów Muzycznych w Pradze (1988) prowadzonych przez ¦tepana Raka. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. W latach 1992/1993 stypendysta Rz±du Hiszpańskiego - studia w Real Conservatorio Superior de Musica w Madrycie w klasie gitary Jose Luisa Rodrigo.

Wielokrotnie występował z koncertami w kraju i za granic±, m.in. w Czechach, na Słowacji i Węgrzech, w Niemczech, Austrii, Lichtensteinie, we Włoszech, w Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz na Kubie. Oprócz gry solowej pasjonuje się również muzyk± kameraln±. Współpracuje na stałe z gitarzyst± Rafałem Jarczewskim (AM Katowice). Do 2009 r. był I gitarzyst± ¦l±skiego Oktetu Gitarowego (jedyna tego typu formacja na ¶wiecie). Wydana w lipcu 2008 r. płyta tego zespołu "Oktopus" nominowana była do nagrody "Fryderyk 2009" w kategorii: fonograficzny debiut roku.

Wielokrotnie współpracował z Tourneetheater Euro-Studio Titisee-Neustadt, Niemcy (gitara w spektaklach teatralnych). Występował również z Vadimem Brodskim (skrzypce), Katarzyn± Hołysz (¶piew), Henryk± Januszewsk± (¶piew), Grażyn± Jursz± (flet), Iren± Kalinowsk±-Grohs (skrzypce), Agat± Kobiersk± (¶piew), Luci± Knotekov± (¶piew), Danielem Lisem (akordeon), Krzysztofem Nowakowskim (wibrafon), Sabin± Olbrich (¶piew), Rolandem Orlikiem (skrzypce), Leszkiem Potasińskim (gitara), Stanisławem Proks± (perkusja), Jerzym Sojk± (flet), Magdalen± Spytek (¶piew), Elżbiet± Stengert (¶piew), Aldon± ¦mietan± (flet), Beat± Warykiewicz-Siwy (skrzypce), Jarosławem Wewiór± (¶piew) oraz kwartetem smyczkowym Akademos, kwartetm smyczkowym orkiestry Aukso, Orkiestr± im. Telemana (Bielsko-Biała), ¦l±sk± Orkiestr± Kameraln±, Orkiestr± Filharmonii ¦l±skiej i Filharmoni± ¦więtokrzysk±.

Jest autorem szeregu oryginalnych kompozycji na gitarę solo lub z udziałem gitary. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji (m.in. pierwszego nagrania Sonaty akademickiej Jana Edmunda Jurkowskiego, muzyki do spektaklu teatralnego Ptak szczę¶cia Witolda Szalonka, Dumki - kompozycji własnej). W maju 2004 r. Wydział Artystyczny Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach wydał zbiór jego kompozycji - Tomasz Spaliński - Wybrane utwory na gitarę solo. Ukazała się również jego płyta zawieraj±ca wszystkie kompozycje gitarowe Józefa ¦widra (w przypadku ¦piewów mszalnych na głos i gitarę, Koncertu na gitarę i Kwartetu smyczkowego, był ich prawykonawc±). Jest autorem ksi±żki pod tytułem Twórczo¶ć gitarowa Józefa ¦widra - Pogłębiona analiza aspektu wykonawstwa instrumentalnego (Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, Katowice 2007). W 2012 roku ukazała się solowa płyta CD Tomasza Spalińskiego - El fondo. Na płycie znalazły się oryginalne miniatury gitarowe hiszpańskich, wenezuelskich i brazylijskich kompozytorów, jak również kilka znanych standardów jazzowych w adaptacji na gitarę klasyczn±.


Tomasz Spaliński Tomasz Spaliński - Wybrane utwory na gitarę solo Tomasz Spaliński - kompozycje na gitarę kompozycja Tomasza Spalińskiego
Tomasz Spaliński gra Tomasz Spaliński kompozycja Tomasza Spalińskiego

Tomasz Spaliński graduated Karol Szymanowski Music Academy in Katowice conducted by Edmund Jurkowski. In 1989-2002 he was a lecturer at this Academy. Since 1988 he has been associated with Faculty of Art at Uniwersytet ¦l±ski (Silesian University) in Katowice. In 2008-2016 he was a deputy manager of Institute of Music concerning Artistic Development and Promotion.

He is a laureate of National Performer Contest of Classic Guitar in ŁódĽ (1985) and International Guitar Contest "For the Guitar of Black Diamonds" in Tychy (1986). He is an active competitor of Master Music Interpretation Courses in Łańcut (1982, '85 and '86) and Summer Music Courses in Prague ('88) conducted by Stepan Rak. A grant holder of Ministry of Culture and Art. A grant holder of Government of Spain - graduation of Real Conservatorio Superior de Musica in Madrid conducted by Jose Luis Rodrigo ('92-'93).

He has performed a lot of concerts in Poland and abroad, i.a: in Czech Republic, Slovakia, Hungary, Germany, Austria, Lichtenstein, Italy, Spain, Switzerland, Sweden, Denmark, UK, USA and Cuba. He has accomplished a lot of recordings for Polish Radio and Television (i.a.: first recording of Academic Sonata by Jan Edmund Jurkowski, music for the spectacle "The Bird of happiness" by Witold Szalonek). In May 2004 Faculty of Art at Uniwersytet ¦l±ski in Katowice edited a collection of his compositions: "Tomasz Spaliński selected pieces of music for solo guitar". In September 2005 was released his CD containing the recordings of all guitar compositions by Józef ¦wider (in case of "Mass Singings on voice and guitar" and "Concert on guitar and stringed quartet (quintet)" - he was the pre performer). He is the author of the book publication "Guitar creativity of Józef ¦wider. The deeper analysis of instrumental performance aspect". This publication was released in 2007 by Uniwersytet ¦l±ski in Katowice. In February 2009 he obtained the degree of assistant professor which was granted to him by Music Academy in Katowice. In 2012 was released his solo CD "El Fondo", which contains original guitar miniatures by Spanish, Venezuelan, Brazilian composers and known jazz music themes.


   
Tomasz Spaliński gra utwory gitarowe Józefa ¦widra

Agata Kobierska - ¶piew, Wanda Palacz - gitara, Rafał Jarczewski - gitara

KWARTET AKADEMOS
Irena Kalinowska-Grohs - skrzypce, Joanna Stelmach - skrzypce,
Aleksandra Batog - altówka, Danuta Sobik-Ptok - wiolonczela

Utwory gitarowe Józefa ¦widra. Płyta CD Utwory gitarowe Józefa ¦widra. Płyta CD
        Józef ¦wider - Koncert na gitarę i kwartet smyczkowy - czę¶ć trzecia - AllegroTomasz Spaliński

Twórczo¶ć gitarowa Józefa ¦widra
Pogłębiona analiza aspektu wykonawstwa instrumentalnego

Na doł±czonej płycie CD z muzyk± Józefa ¦widra:
gra Tomasz Spaliński Publikacja Utwory gitarowe Józefa ¦widra. Płyta CDTomasz Spaliński
El Fondo

El Fondo. Płyta CD El Fondo. Płyta CD El Fondo. Płyta CD
El Fondo. Płyta CD El Fondo. Płyta CD El Fondo. Płyta CD
        Roland Dyens - Tango en skay
        Antonio Lauro - Vals Venezolano No. 2
        Jorge Morel - Danza Brasilera
        Bob Russell & Duke Ellington - Do Nothin' Till You Hear from Me
        Stuart Gorrell & Hoagy Carmichael - Georgia on My MindTomasz Spaliński & Rafał Jarczewski
Eu Te Amo

Eu Te Amo. Płyta CD Eu Te Amo. Płyta CD Eu Te Amo. Płyta CD Eu Te Amo. Płyta CD Eu Te Amo. Płyta CD
        Tomasz Spaliński - Evening Sketches I.mp3
        Tomasz Spaliński - Evening Sketches II.mp3
        Tomasz Spaliński - Evening Sketches III.mp3Tomasz Spaliński
POZIOM PRYWATNY vol. 1

Tomasz Spaliński (lider) - gitara klasyczna, gitara elektryczna
Marcin Jajkiewicz - ¶piew
Rafał Jarczewski - gitara klasyczna, gitara elektryczna
Krzysztof Nowakowski - perkusja, instrumenty perkusyjne, wibrafon, cajon
Dariusz Ziółek - gitara basowa
Marcin Żupański - saksofon sopranowy, saksofon tenorowy, flet, klarnet basowy

poziomprywatny@gmail.com
https://www.facebook.com/poziomprywatny

Eu Te Amo. Płyta CD Eu Te Amo. Płyta CD Eu Te Amo. Płyta CD Eu Te Amo. Płyta CD Eu Te Amo. Płyta CD
        W u¶miech ubierz twarz (sł. i muz. Tomasz Spaliński)
        Muzyka poranna (sł. Jerzy Liebert, muz. Tomasz Spaliński)
        Noszę Cię w mojej pamięci (sł. i muz. Tomasz Spaliński)
        Pierwszy ¶nieg (sł. Józef Czechowicz, muz. Tomasz Spaliński)
        Jeste¶ przy mnie blisko (sł. i muz. Tomasz Spaliński)
        Szaleństw czas (sł. i muz. Tomasz Spaliński)


Kontakt

E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach

E-mail: spalinski@poczta.onet.pl

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki)

WWW: Instytut Muzyki W Cieszynie, Wydział Artystyczny U¦

© PC