dr hab. Urszula Mizia

Urszula Mizia

Urszula Mizia - wiolonczelistka, pedagog, organizator życia muzycznego, adiunkt na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W kadencji 2016-2020 pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki ds. Artystycznych, Rozwoju i Promocji. Studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. dr Witolda Hermana oraz w klasie kameralistyki, prowadzonej w tej uczelni przez prof. Marię Szmyd-Dormus. Tytuł magistra sztuki i dyplom z wyróżnieniem uzyskała w roku 1988, a następnie kwalifikacje I stopnia, równoważne ze stopniem naukowym doktora w roku 2001 w Akademii Muzycznej w Krakowie. W lutym 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Uprawia ożywioną działalność artystyczną; występuje z recitalami wiolonczelowymi, współpracuje z orkiestrami i zespołami kameralnymi; koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w  Republice Czeskiej, Holandii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Finlandii, Niemczech, Ukrainie, Litwie, Austrii, Wielkiej Brytanii, Słowacji.

Muzyka polska, szczególnie wiolonczelowa, metody propagowania muzyki poważnej, to tematy referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych w Akademii Świętokrzyskiej, Uniwersytecie Karola w Pradze, ukraińskich uniwersytetach Makarenki i Kociubińskiego oraz Międzynarodowych Kursach Muzycznych Litewskiej Akademii Muzycznej.

Od 1995 roku kieruje działalnością Bielskiego Towarzystwa Muzycznego. Jest autorką projektu edukacyjnego „Wychowanie przez muzykę” realizowanego we współpracy z Bielskim Centrum Kultury i współfinansowanego przez Gminę Bielsko-Biała. Jest autorką licznych artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach polskich, czeskich i ukraińskich, transkrypcji na wiolonczelę oraz monografii "Nurt mimetyczny w literaturze wiolonczelowej". Ma w swoim dorobku cztery wydawnictwa nutowe, opublikowane w PWM, Wydawnictwie Euterpe oraz Wydawnictwie UŚ, zawierające transkrypcje wiolonczelowe utworów kompozytorów polskich: Grażyny Bacewicz, Juliusza Karcza, Jana Sztwiertni oraz utwory kameralne tego kompozytora.

Jan Sztwiertnia - Legenda, Valse capriccio na fortepian, skrzypce i wiolonczelę

Jan Sztwiertnia - Largo-Modlitwa, Cantabile w transkrypcji i opracowaniu na wiolonczelę

W 2011 r. wzięła udział jako wiolonczelistka, organizator oraz instruktor w międzynarodowym projekcie finansowanym przez Unię Europejską oraz RP - "Poznajmy nasze korzenie". W roku 2013 realizowała w tym samym charakterze kolejne dwa międzynarodowe projekty na terenie Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski. Unijny: "Muzyka łączy narody" oraz "Witold Lutosławski - kolory muzyki, kolory życia", ten ostatni przy finansowanym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 roku, jako wiolonczelistka, prowadząca koncerty oraz konsultant merytoryczny, realizuje kolejny projekt edukacyjny p.t. "Muzyka dla wszystkich - koncerty w szkołach wiejskich i dla wybranych środowisk na wsi i w mieście", w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura dostępna.

Nominowana do nagrody "Złota Superata" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki w r. 2004. Nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem "Zasłużony dla kultury polskiej" w roku 2007. Ma w swoim dorobku nagrania archiwalne, kilkanaście płyt DVD oraz CD m.in.: Muzyka w Bielsku-Białej I, Muzyka w Bielsku-Białej III, Klejnoty Muzyki Polskiej, Muzyka Romantyczna, Transkrypcje wiolonczelowe, Transkrypcje koncertowe na wiolonczelę, a także utwory kameralne i solowe Astora Piazzolli, Witolda Lutosławskiego, Jana Sztwiertni.


dr hab. Urszula Mizia recital w Sali Kameralnej Uniwersytetu Śląskiego

Pietro Locatelli - Sonata D-dur - część druga - Adagio

Urszula Mizia i Dan LönnqvistJAN SZTWIERTNIA Utwory fortepianowe i kameralne

Agata Adamczyk - fortepian     Joanna Korpiela-Jatkowska - sopran
Urszula Mizia - wiolonczela     Marcin Hałat - skrzypce

CD. JAN SZTWIERTNIA Utwory fortepianowe i kameralne CD. JAN SZTWIERTNIA Utwory fortepianowe i kameralne CD. JAN SZTWIERTNIA Utwory fortepianowe i kameralne CD. JAN SZTWIERTNIA Utwory fortepianowe i kameralne
Zrealizowano w ramach badań statutowych Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach4 PORY ROKU

Urszula Mizia - wiolonczela     Jerzy Mądrawski - akordeon
Adam Wagner - skrzypce     Elwira Śliwkiewicz-Cisak - akordeon

A. Piazzolla, J. Karcz, A. Tuchowski 4 pory roku wyk. Urszula Mizia - wiolonczela, Jerzy Mądrawski - akordeon, Adam Wagner - skrzypce, Elwira Śliwkiewicz-Cisak - akordeon A. Piazzolla, J. Karcz, A. Tuchowski 4 pory roku


TRANSKRYPCJE NA WIOLONCZELĘ

Urszula Mizia - wiolonczela     Elżbieta Pohludka - fortepian

P. Locatelli, H. Eccles, F. Schubert wyk. Urszula Mizia, Elżbieta Pohludka wyk. Urszula Mizia, Elżbieta Pohludka wyk. Urszula Mizia, Elżbieta Pohludka

Henry Eccles - Sonata g-moll (opracowanie Kazimierz Wiłkomirski) - Sarabanda, Gigue

Urszula Mizia i Elżbieta PohludkaMUZYKA ROMANTYCZNA

Utwory R. Schumanna, F. Schuberta, F. Chopina wykonują:
Urszula Mizia,  Agata Adamczyk,  Bogdan Desoń,  Adam Wagner

R.Schumann, F.Schubert, F.Chopin wyk. Urszula Mizia, Agata Adamczyk, Bogdan Desoń, Adam Wagner wyk. Urszula Mizia, Agata Adamczyk, Bogdan Desoń, Adam Wagner


KLEJNOTY MUZYKI POLSKIEJ

Utwory H. Wieniawskiego, F. Chopina, G. Bacewicz, M. Karłowicza, K. Szymanowskiego i I. Friedmana wykonują:
A. Wagner, A. Adamczyk, M. Mizera, U. Mizia, M. Surowiak-Then, B. Desoń, M. Korzistka, J. Korpiela-Jatkowska, J. Polański,
Kwintet Bielskiego Towarzystwa Muzycznego w składzie: A. Wagner, J. Widera, W. Szulakowski, U. Mizia, P. Rurański.

Płyta CD KLEJNOTY MUZYKI POLSKIEJ Płyta CD KLEJNOTY MUZYKI POLSKIEJ Wydanie SONATY DA CAMERA Grażyny Bacewicz w transkrypcji i opracowaniu Urszuli Mizi
Specjalne podziękowanie dla Aliny Biernackiej, spadkobierczyni Grażyny Bacewicz za zgodę na transkrypcję wiolonczelową Sonaty da camera.

Grażyna Bacewicz - Sonata da camera (transkrypcja na wiolonczelę - Urszula Mizia) - Allegro

Grażyna Bacewicz - Sonata da camera (transkrypcja na wiolonczelę - Urszula Mizia) - Tempo di minuetto

Urszula Mizia i Małgorzata Surowiak-Then


Recenzja

O Sonacie da camera Grażyny Bacewicz w transkrypcji Urszuli Mizi

Prof. dr Krzysztof Baculewski o transkrypcji i opracowaniu na wiolonczelę Sonaty da camera Grażyny Bacewicz.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków 2007. ISMN M-2740-0495-8


Artykuł

Perła warta trudu

Rozmowa z Urszulą Mizią, autorką transkrypcji Sonata da camera Grażyny Bacewicz na wiolonczelę i fortepian.

Gazeta Uniwersytecka, marzec 2009, Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. ISSN 1505-6317Książka z płytą CD

NURT MIMETYCZNY w literaturze wiolonczelowej
w kontekście historii, budowy instrumentu, ikonografii oraz wykonawstwa wiolonczelowego
Nurt mimetyczny w literaturze wiolonczelowej w kontekście historii, budowy instrumentu, ikonografii oraz wykonawstwa wiolonczelowego
Dołączona płyta CD: Urszula Mizia - Transkrypcje koncertowe na wiolonczelę
Oficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANT Cieszyn,
Uniwersytet Śląski Katowice 2012, ss. 212
ISBN: 978-83-932942-1-3Kontakt

E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

E-mail: urszula_mizia@yahoo.com

Telefon: +48 338546264

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki UŚ)

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego

© PC