dr Witold Pieńkowski

dr Witold Pieńkowski

Witold Pieńkowski - pianista, kameralista, pedagog. Urodzony 2 czerwca 1965 r. w Jaśle. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku sześciu lat, w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zakopanem, a nastepnie kontynuował ją od 1976 r. w PSM w Bielsku-Białej. W latach 1983-1988 studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. Tadeusza Żmudzińskiego.

W 1989 r. został asystentem w Zakładzie Dydaktyki Instrumentalnej Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie. W 1999 r. uzyskał kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej w zakresie instrumentalistyki w Akademii Muzycznej w Katowicach. Od roku 2000 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Instrumentalistyki na Wydziale Artystycznym UŚ w Cieszynie. Wyróżniony Nagrodą Indywidualną II stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, za działalność naukową i artystyczną (2001).

Witold Pieńkowski prowadzi ożywioną działalność artystyczną. Jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina w Warszawie i XXI Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. W październiku 1988 r. otrzymał stypendium "The Jan Smeterlin Memorial Scholarschip", w wyniku którego dał cykl recitali w Wielkej Brytanii (Northampton, Bedford, Londyn). W 1989 r. dwukrotnie otrzymał stypendium artystyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie. Dokonał nagrań archiwalnych dla Programu II Polskiego Radia. W 1995 r. nagrał archiwalnie "Polskie tańce ludowe" Karola Hławiczki w Radiu Katowice. Koncertował w wielu miastach Polski, Republice Czeskiej, Niemczech, Wielkiej Brytanii. We wrześniu 2004 r. otrzymał nagrodę w II Międzynarodowym Konkursie Muzycznym dla Niewidomych w Lublinie, przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki za wyróżniający się akompaniament.


XXI Festiwal Pianistyki Polskiej, Słupsk, Zamek Książąt Pomorskich 10.09.1987 r. I Festiwal Talentów i Niezwykłych Umiejętności Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego, Katowice, Pałac Młodzieży 01.06.2003 r. Witold Pieńkowski
Cieszyńska Wiosna Muzyczna, Cieszyn, Uniwersytet Śląski 27.04.2005 r. Witold Pieńkowski, Zygmunt Antonik i Krzysztof Durlow Cieszyńska Wiosna Muzyczna Cieszyn, Uniwersytet Śląski 18.05.2004 r. Krzysztof Pieńkowski i Krzysztof Durlow Koncert Laureatów II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego dla Niewidomych im. I. J. Paderewskiego Lublin, Filharmonia Lubelska 19.09.2004 r. Koncert Jubileuszowy 90-lecia Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, Strumień 28.09.2008 r.Ważniejsze osiągnięcia artystyczne i naukoweKontakt


E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

E-mail: witoldpienkowski@wp.pl

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki UŚ)

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny UŚ

© PC