dr hab. Wojciech Waleczek

dr hab. Wojciech Waleczek

Wojciech Waleczek - pianista, kameralista, pedagog, adiunkt w Instytucie Muzyki w Cieszynie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Raubo w roku 2003. Naukę kontynuował podczas studiów podyplomowych w Vancouver Academy of Music, pod kierunkiem prof. Lee Kum-Sing'a. W latach 2014 i 2017 otrzymał stopnie doktora i doktora habilitowanego sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Wojciech Waleczek to pianista znany z bezkompromisowego podejścia do sztuki wykonawczej. Artysta urodzony w 1980 roku, od parunastu lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność koncertową wykonując koncerty z orkiestrami oraz recitale solowe i kameralne w krajach Unii Europejskiej, a także w Szwajcarii, Bośni i Hercegowinie, Mołdawii, Rosji, Kazachstanie, Jordanii, Palestynie, Iranie, Iraku, Tunezji, Kanadzie, Japonii, Argentynie oraz w USA.

Występował jako solista z orkiestrami Filharmonii Kaliskiej, Koszalińskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Opolskiej, Pomorskiej, Rzeszowskiej, Szczecińskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Wrocławskiej, Zabrzańskiej oraz z Polską Filharmonią Kameralną Sopot, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Capellą Bydgostiensis, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej w Krakowie, Polską Orkiestrą „Sinfonia Iuventus, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Karlowarską Orkiestrą Symfoniczną, Narodową Orkiestrą Kameralną Mołdawii, Ammańską Orkiestrą Symfoniczną, Kaposvárską Orkiestrą Symfoniczną. Współpracował z wieloma dyrygentami, m.in.: M.J. Błaszczykiem, Ł. Borowiczem, K. Bumannem, G. Chmurą, S. Chrzanowskim, M. Diadiurą, M. Dworzyńskim, Chang Joon-Gun'em, M. Gawrońskim, Cz. Grabowskim, I. Hobsonem, G. Kerenyi. J. Koskiem, M. Lebelem, M. Nesterowiczem, M. Metelską, D. Pavilionisem, O. Palymskim, M. Pijarowskim, W. Rajskim, J. Rogalą, Z. Rychertem, J. Salwarowskim, M. Smolijem, R. Silvą, M.U. Sidiq'em, M. Sugarem, P. Venerim, T. Wojciechowskim, M. Wolniewskim, J.M. Zarzyckim. M. Żółtowskim.

W 2014 roku nakładem wytwórni NAXOS ukazał się album nagrany wspólnie ze skrzypkiem Voytkiem Proniewiczem, zawierający utwory Ferenca Liszta na skrzypce i fortepian. Krążek został płytą tygodnia drugiego programu Polskiego Radia oraz zyskał znakomite recenzje w światowych czasopismach muzycznych (Gramophone, The Strad, Resmusica, Pizzicato).

Wojciech Waleczek ma na swym koncie wiele artystycznych sukcesów, m.in.:

http://www.waleczek.com

Wojciech Waleczek Wojciech Waleczek CD Wojciech Waleczek and Voytek Proniewicz. Music for Violin and Piano CD Wojciech Waleczek and Voytek Proniewicz. Music for Violin and Piano
CD Wojciech Waleczek CD Wojciech Waleczek Wojciech Waleczek Voytek Proniewicz i Wojciech WaleczekWojciech Waleczek is recognized internationally as a pianist with uncompromisingly high standards in performance. Artist, born in 1980, has been pursuing a robust concert career playing symphonic concerts as well as solo and chamber recitals in the European Union, Switzerland, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Russia, Kazachstan, Jordan, Tunesia. Palestina, Iran, Iraq, Japan, Argentina, Canada and the USA.

He has appeared as a soloist with the orchestras of the following philharmonics: Kalisz, Karlovy Vary, Kielce, Koszalin, Lublin, Łódź, Opole, Pomeranian, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Wrocław, Zabrze, Sinfonia Iuventus, Polish Chamber Philharmonic Sopot, Capella Bydgostiensis, Beethoven Academy Orchestra in Cracow, Polish Radio Orchestra in Warsaw, Elbląg Chamber Orchestra, Kaposvar Symphony Orchestra, National Chamber Orchestra of Moldova and Amman Symphony Orchestra. He co-operated with many conductors, including: M.J. Błaszczyk, Ł. Borowicz, K. Bumann, G. Chmura, S. Chrzanowski, M. Diadiura, M. Dworzyński, Chang Joon-Gun, M. Gawroński, Cz. Grabowski, I. Hobson, G. Kerenyi, V. Kiradijev, J. Kosek, M. Lebel, M. Nesterowicz, M. Metelska, O. Palymsky, D. Pavilionis, M. Pijarowski, P. Przytocki, W. Rajski, J. Rogala, Z. Rychert, J. Salwarowski, M. Smolij, R. Silva, M.U. Sidiq, M. Sugar, P. Veneri, T. Wojciechowski, M. Wolniewski, J.M. Zarzycki, M. Żółtowski.

In 2014 Waleczek's album recorded together with violinist Voytek Proniewicz containing works by Franz Liszt for violin and piano was released by NAXOS. The album chosen to be the album of the week by the Polish Radio Channel II was successfully reviewed in international music magazines. (Gramophone, The Strad, Resmusica, Pizzicato).

His numerous achievements include:

Wojciech Waleczek has graduated with a distinction from the Academy of Music in Katowice, Poland in a piano class of Prof. Zbigniew Raubo in 2003. He continued his studies with Prof. Lee Kum-Sing in the Vancouver Academy of Music, Canada. In 2014 and 2017 he received the degrees of Doctor of Arts and Habilited Doctor od Arts from the Academy of Music in Bydgoszcz, Poland.

Pianist was awarded by the Prime Minister and the Minister of Culture of the Republic of Poland, by the presidents of Katowice and Gliwice as well as by the Regional Council of the Silesian Province and many other private and public institutions.

Beside concert activity he works as an Assistant Professor at the Music Institute of the Silesian University in Katowice.

http://www.waleczek.com
W lutym 2017 roku nakładem renomowanej wytwórni płytowej Capriccio ukazał się album płytowy Wojciecha Waleczka "Franz Liszt - Grandes etudes de Paganini, Transcendental etudes de Paganini".

CD Wojciech Waleczek CD Wojciech Waleczek Wojciech Waleczek Wojciech WaleczekKontakt

E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego

E-mail: wojciech@waleczek.com

Telefon: +48338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki w Cieszynie)

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny UŚ w Katowicach

© PC