Zenon Kowalowski

Zenon Kowalowski

Zenon Kowalowski - kompozytor i pedagog, wykładowca w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego; ur. 20.03.1939 roku w Białej Podlaskiej.

Studiował kompozycję w klasie Stanisława Wiechowicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie (dyplom w roku 1962). W latach 1961-1964 uzupełniał w tamtejszej uczelni wykształcenie w zakresie dyrygentury u Witolda Krzemińskiego i Henryka Czyża. W 1964 r. na Konkursie Młodych Kompozytorów otrzymał wyróżnienie za utwór PSALM na 4 rogi, perkusję i orkiestrę smyczkową. Był także stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki.

W latach 1967-1972 związany był z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, gdzie pełnił funkcję kierownika muzycznego. Jego pierwszym utworem napisanym dla tego teatru była muzyka do ZEMSTY (1968) w reż. Wiesława Mireckiego. W 1970 r. rozpoczyna współpracę ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej debiutując muzyką do filmu krótkometrażowego SYZYF (1970) w reż. Zdzisława Kudły. W tym samym okresie nawiązuje współpracę z Lechosławem Marszałkiem - znanym reżyserem i scenarzystą, twórcą wielu znakomitych filmów dla dzieci. W wyniku tej współpracy powstaje w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, jeden z najciekawszych polskich seriali telewizyjnych dla dzieci, z kultową postacią pieska REKSIA w roli głównej. W 64 odcinkach tego serialu, muzyka jest autorstwa Zenona Kowalowskiego. W następnych latach z jego muzyką powstają jeszcze inne seriale. Do najważniejszych można zaliczyć: MARCELI SZPAK DZIWI SIĘ ŚWIATU, czy KARRYPEL KONTRA GROSZKI, a także czteroodcinkowy serial PRZY MŁYNIE. W 1984 roku zostaje zrealizowany długometrażowy film PORWANIE W TIUTIURLISTANIE w reż. Franciszka Pytera i Zdzisława Kudły we współautorstwie muzycznym z Tadeuszem Kocybą.

Zenon Kowalowski należy do grona cenionych twórców muzyki teatralnej i filmowej. Jest autorem muzyki do kilkunastu sztuk teatralnych i do ponad 150 filmów krótkiego i średniego metrażu. Filmy z jego muzyką prezentowane były na Śląskiej Trybunie Kompozytorów, a także podczas Śląskich Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach, ponadto na różnych festiwalach m.in.: Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie; Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu - gdzie na V Biennale w 1981 roku otrzymał Nagrodę Specjalną za muzykę filmową dla dzieci; Ogólnopolskim Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży (Poznań 1986); Festiwalu Sztuki Filmowej "Celuloid, Człowiek, Cyfra" we Wrocławiu (2007) i w Katowicach (2008). Jego muzyka prezentowana była również na wielu festiwalach międzynarodowych m.in.: w Berlinie, Cannes, Moskwie, Karlowych Warach i Wenecji.

W swojej twórczości szczególną uwagę poświęcił dzieciom. Pisał dla nich muzykę nie tylko do filmów, ale stworzył także cały cykl utworów pt. MUZYKA DLA DZIECI, który obejmuje:

DWA KONCERTY na fortepian z orkiestrą (wydane drukiem IPSA 1994, prawykonanie w 1995 r. na Original Piano Concertos Festivalorganizowanym przez Tokyo International Music Company, gdzie wykonawcami byli młodzi japońscy pianiści i Capella Cracoviensis pod dyrekcją Rolanda Badera) oraz muzykę do sztuk teatralnych:

CHŁOPIEC Z GWIAZD O. Wilde'a,

CZARODZIEJSKA LAMPA ALLADYNA z tekstami piosenek Zdzisława Pyzika,

PRZYGODA ZEGARA Michała Wrońskiego,

SZARIK SYN SZARIKA z tekstami piosenek Zdzisława Pyzika,

CYKL PIOSENEK ze słowami Marii Biliżanki, Igora Sikiryckiego oraz Zdzisława Pyzika.

   Dalszymi utworami dedykowanymi dzieciom są:

MUZYCZNE WĘDRÓWKI na fortepian (2005),

MUZYCZNE WĘDRÓWKI na skrzypce i dwoje skrzypiec z fortepianem (2006),

MUZYCZNE WĘDRÓWKI na trio smyczkowe z fortepianem (2006).

Od roku 1980 związany jest z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie jako wykładowca prowadził zajęcia z instrumentacji, aranżacji muzycznej i kompozycji. W latach 1992-2007 współpracował z Prywatną Szkołą Muzyki Rozrywkowej "Nice Noise" w Katowicach w charakterze wykładowcy przedmiotów teoretycznych.

W 1980 roku Zenon Kowalowski został uhonorowany Złotą Maską za twórczość muzyczną do sztuk teatralnych. W 1998 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Od 1972 roku należy do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, a od 1974 roku jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich.


W Tatrach Karrypel kontra groszki Marceli Szpak dziwi się światu
Porwanie w Tiutiurlistanie Przy młynie Reksio kompozytor

Zenon Kowalowski, a composer and an educator; born on 20th March in 1939 in Biała Podlaska. He studied composition in a class supervised by Stanisław Wiechowicz in a National Music Academy (PWSM) in Cracow. He graduated it with a diploma in 1962. Between 1961-1964 he completed his musical education in National Music Academy in Cracow as a conductor in a class of Witold Krzemiński and Henryk Czyż.

In 1964 he received an award for Psalm for 4 horns, drums and a string orchestra during the Contest of Young Composers. He also became a Scholar of Ministry of Culture and Art. Within the scope of years 1967-1972 his artistic career was connected with Teatr Zagłębia in Sosnowiec where he fulfilled a function of a musical director. In 1970 he began his cooperation with an Animation Film Studio (SFR) in Bielsko Biała. He started to work with Lechosław Marszałek, a scriptwriter and a director. As a result, a cartoon film about the adventures of a dog, named Rex (Reksio), was created which soon became one of the most interesting and popular Polish TV cartoon series for children. Zenon Kowalowski composed music for 64 episodes of Reksio. Soon afterwards many other serials with his music appeared. The most famous and successful ones are as follows: Marceli Szpak Dziwi się Światu, Karrypel kontra Groszki, and also a four-episode series Przy Młynie. In 1984 Zenon Kowalowski with a cooperation of Tadeusz Kocyba composed music to a one-episode long cartoon Porwanie w Tiuturlistanie, directed by Franciszek Pytera and Zdzisław Kudła.

Zenon Kowalowski is one of the most valued composers of theatre and film music. His artistic achievements and work include music to several theatre plays, more than 150 films and cartoons. The films with his music were presented during: Silesian Tribune of Composers, Silesian Days of Contemporary Music in Katowice, Festival of Short Films in Cracow, Art Biennale for Children in Poznań - in 1981 on the V Biennale he was awarded the Special Prize for a film music for children. Other films with his music were also shown during such art ceremonies as: the National Festival for Children and the Youth in Poznań, Festival of Art Film „Celluloid, an Individual, a Digit” in Wrocław and Katowice. His musical achievements are also well known abroad - the films with his music were also presented in Berlin, Cannes, Moscow, Venice and Karlowe Wary. The most important role in his music compositions plays children. Thus the majority of his work is devoted just to the youngest generation. Apart from his film music for youngsters, he also created a series of music, entitled Music for Children.

Since 1980 Zenon Kowalowski has worked in the Artistic Department of Silesian University in Cieszyn. He teaches instrumentation and composition. Within the scope of years 1992-2007 he has worked as a lecturer of theoretical subjects in a Private School of Entertainment Music „Nice Noise” in Katowice.

Zenon Kowalowski was awarded the Gold Mask for his musical achievements in theatre plays (1980), and the Medal of National Education Committee for his particular merit for education (1998).

Since 1972 he has been a member of the Authors Association (ZAiKS) and since 1974 he has belonged to the Association of Polish Composers.
WAŻNIEJSZE KOMPOZYCJEKontakt

E-mail: Instytut Muzyki Uniwersytetu Śląskiego

E-mail: z.kowalowski@gmail.com

Telefon: 033 8546 117 (Sekretariat Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego)

WWW: Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego

© PC