dr Zygmunt Antonik

dr Zygmunt Antonik

Zygmunt Antonik (ur. 6.12.1955, zm. 27.04.2017) - organista, kompozytor, pedagog, organizator i kierownik artystyczny festiwali muzycznych.

Pierwszych lekcji gry na fortepianie udzielała mu siostra. Dalsza edukacja muzyczna zaowocowała dyplomem PSM w Zabrzu, w której kształcił się przez 6 lat w klasie organów Łucji Krosny-Widerowej. Szkołę tę ukończył z wyróżnieniem w 1976 roku. W tym samym roku rozpoczął studia w katowickiej Akademii Muzycznej w klasie organów Henryka Klaji, Maurycego Merunowicza i Joachima Grubicha. W roku 1980 brał udział w pierwszym Kursie Organowym w Kamieniu Pomorskim, a w sierpniu tego samego roku, jako stypendysta Rządu Belgijskiego uczestniczył w Mistrzowskim Kursie Organowym w Mechelen k. Brukseli. Kurs prowadził wybitny organista, kompozytor i pedagog Flor Peeters. W latach 1995-1996 odbył studia podyplomowe w zakresie gry organowej pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego.

Już będąc studentem występował jako solista i kameralista biorąc udział w licznych festiwalach muzyki organowej i kameralnej w kraju i poza jego granicami (Niemcy, Finlandia, Szwecja, Republika Czeska, Włochy, Hiszpania, Austria, Szwajcaria, Słowacja). Dokonał nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, a także dla Telewizji Hiszpańskiej i Niemieckiej. Prawykonywał utwory wybitnych polskich kompozytorów, m.in. A. Glinkowskiego, R. Gabrysia, R. Hetmańczyka, A. Lasonia, W. Cienciały, E. Bogusławskiego, J. Świdra i B. Szabelskiego. Wykonywał także własne utwory. Propagował muzykę organizując koncerty muzyki organowej i kameralnej w licznych kościołach Górnego Śląska. W latach 1990-2005 był kierownikiem artystycznym cieszyńskiego międzynarodowego festiwalu Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej. Był organizatorem i kierownikiem artystycznym Śląskiego Festiwalu Bachowskiego oraz uniwersyteckiego festiwalu Cieszyńska Wiosna Muzyczna. Zajmował się również działalnością pedagogiczną jako wieloletni pracownik Instytutu Muzyki w Cieszynie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego (1988-2015) oraz Akademii Muzycznej w Katowicach. Był założycielem i współorganizatorem klasy organów w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach.

Zygmunt Antonik. Przy instrumencie w Katedrze Oliwskiej Zygmunt Antonik. Zakopane - kościół pod wezwaniem Świętej Rodziny Zygmunt Antonik. Czeski Cieszyn - kościół pod wezwaniem Najświętrzego Serca Pana Jezusa
Zygmunt Antonik. Zakopane - kościół pod wezwaniem Świętej Rodziny Zygmunt Antonik. Czeski Cieszyn - kościół pod wezwaniem Najświętrzego Serca Pana Jezusa Zygmunt Antonik. Niemcy - turnée koncertowe

   


   Kontakt

E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki w Cieszynie)

Telefon: +48 327792100 (Akademia Muzyczna w Katowicach)

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego

© PC